Ga direct naar inhoud
Restschuld bepalen

Voor het berekenen van uw restschuld, heeft u de volgende gegevens nodig:

  • De hoogte van uw hypotheek (in mijn.nn vindt u uw gegevens)
  • De WOZ-waarde van uw huis of de waarde uit een recent taxatierapport of Calcasa desktoptaxatie (niet ouder dan zes maanden)
  • De opgebouwde waarde in uw hypotheek; bijvoorbeeld de waarde van uw bankspaarrekening of verzekering die gekoppeld is aan uw hypotheek

Voorbeeldcase

Jan en Annemarie willen graag verhuizen. Voordat ze hun huis te koop zetten, willen ze weten of ze mogelijk te maken krijgen met een restschuld. Hun gegevens:

  • De hoogte van de hypotheek: € 250.000,-
  • De WOZ-waarde: € 220.000,-
  • De opgebouwde waarde in de hypotheek: € 15.000,-

Samen maken ze de berekening:

Hoogte hypotheek € 250.000,-
Opgebouwde waarde € 15.000,- (+)
Af te lossen hypotheek € 235.000,-
Verwachte verkoopprijs € 220.000,-
Geschatte verkoopkosten (onder andere makelaars- en notariskosten) € 4.150,- (-)
Netto opbrengst € 215.850,-
Verwachte restschuld (hypotheek -/- netto opbrengst) € 19.150,-

Neem contact met ons op

Verwacht u een restschuld bij verkoop van uw huis? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op of met uw adviseur. We denken graag met u mee bij het vinden van een passende oplossing.

Terugbetalen restschuld

Een restschuld is op zichzelf vervelend maar hoeft geen probleem te zijn. Wel is het belangrijk om er rekening mee te houden omdat u een restschuld moet terugbetalen. Hiervoor bestaan verschillende mogelijkheden.

Restschuld aflossen met eigen middelen

U kunt uw eigen middelen gebruiken om bij verkoop van uw woning (een deel van) uw restschuld te betalen.

Kopen met restschuld: meefinancieren in een nieuwe hypotheek

Kiest u voor uw nieuwe huis opnieuw voor een Nationale-Nederlanden hypotheek? Dan kunt u de restschuld meefinancieren. Een voorwaarde hierbij is dat u voldoende inkomen heeft om de nieuwe hypotheek (het bedrag van uw nieuwe huis inclusief de restschuld) in 15 jaar af te lossen. Uw hypotheekadviseur kan een berekening maken of meefinancieren van uw restschuld mogelijk is.

Restschuld financieren met een persoonlijke lening

Een restschuld op de hypotheek kan ook gefinancierd worden door het afsluiten van een persoonlijke lening. De rente op een persoonlijke lening is maximaal 15 jaar aftrekbaar. U kunt een Persoonlijke Lening aanvragen bij Nationale-Nederlanden of bij een andere verstrekker.

Financieren niet mogelijk?

Zijn bovenstaande mogelijkheden voor u niet haalbaar? Neem dan contact met ons op. In overleg met u zoeken we graag naar een passende oplossing voor uw specifieke situatie.

Wat verwachten wij van u

Samen met uw hypotheekadviseur bekijkt u de mogelijkheden van financiering van uw restschuld. Mocht uit uw overleg blijken dat financiering niet mogelijk is, neem dan contact met ons op. In overleg met u zoeken we graag naar een passende oplossing voor uw specifieke situatie.

NHG

Heeft u een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en is er sprake van een restschuld die u niet kunt financieren? NHG beoordeelt of de schuld kan worden kwijtgescholden. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Meer informatie hierover vindt u op de site van NHG.

uniqueid

Hypotheekrente

In drie stappen weet je de verschillen die je helpen bij je keuze.

Kleine verschillen, grote gevolgen voor je portemonnee.

Bekijk de actuele hypotheekrente