Ga direct naar inhoud

Collectieve Ongevallenverzekering

 • Flexibel samen te stellen
 • Je hebt invloed op het verzekeringsbedrag
 • Belangrijke arbeidsvoorwaarde
 • De premie is fiscaal aftrekbaar

Financiële vergoeding voor jou en je werknemers

Een werknemer kan bij een ongeval betrokken raken. Tijdens werktijd of op weg naar huis. Waar het ook gebeurt, de Collectieve Ongevallenverzekering biedt een financiële vergoeding.

Heb je hulp nodig?

 • 020 546 94 69
 • nn@hienfeld.nl
 • Hienfeld Assuradeuren regelt de administratieve dienstverlening van de Collectieve Ongevallenverzekering.

Voorbereid op de financiële gevolgen

Bij een minder goede afloop van een ongeval ben je voorbereid op de financiële gevolgen. Bijvoorbeeld (blijvende) invaliditeit door letselschade. Je bepaalt zelf de hoogte van de verzekerde bedragen.

De premie is afhankelijk van je eigen keuzes

Hoeveel premie je betaalt, hangt af van vijf onderdelen. Namelijk het aantal verzekerde werknemers, de loonsom, de werkzaamheden, de dekking en de verzekerde bedragen. Jouw adviseur maakt graag een berekening voor je.

Bezoekers zijn meeverzekerd

Als je al jouw werknemers verzekert, zijn geregistreerde bezoekers meeverzekerd voor vaste verzekerde bedragen.

• Overlijden € 5.000,-
• Blijvende invaliditeit € 25.000,-

Deze dekking is niet van geldig als je organisatie erop gericht is bezoekers te ontvangen.

Extra zekerheid voor jouw werknemers

Werknemers zijn goed verzekerd tegen ongevallen
Eenmalige financiële vergoeding bij een ongeval
Belangrijke arbeidsvoorwaarde
Ook voor bezoekers van je bedrijfspand of terrein (geldt niet als je organisatie erop gericht is bezoekers te ontvangen)

Letsel of overlijden melden?

Heeft een werknemer letsel opgelopen bij een ongeluk of is de werknemer overleden? Dit kan grote gevolgen hebben.

Meld letsel of een overlijden daarom direct bij Hienfeld Assuradeuren via 020 546 94 69 of nn@hienfeld.nl. Zij helpen je graag verder.

Steeds meer thuiswerkers

Neemt jouw organisatie deel aan ‘Het nieuwe werken’? Ook werknemers die één of meer dagen vanuit de privéwoning werken kunnen bij een ongeval betrokken raken. Thuiswerkers zijn verzekerd op kantoor, tijdens woon- en werkverkeer én tijdens het werken thuis.

Documenten

Verzekeringskaart

Met de Verzekeringskaart van het Verbond van Verzekeraars vergelijk je eenvoudig de voorwaarden van de Collectieve Ongevallenverzekering met andere aanbieders.

Verzekeringskaart Collectieve Ongevallenverzekering

Dit is verzekerd

Dit valt onder de verzekering

De Collectieve Ongevallenverzekering keert een vergoeding uit bij overlijden en blijvende invaliditeit door een ongeval. Je sluit deze verzekering in de relatie werkgever-werknemer. In steeds meer cao’s is het aanbieden van een bedrijfsongevallenverzekering een verplichting voor de werkgever. Het is hoe dan ook een arbeidsvoorwaarde die past bij goed werkgeverschap.

Dekking

 • Een eenmalige uitkering bij overlijden en/of blijvende invaliditeit door veelvoorkomende ongevallen zoals auto-ongelukken.
 • Repatriëring stoffelijk overschot tot € 10.000,- bij overlijden door een gedekt ongeval in het buitenland.

Hoogte van de uitkering

Bij overlijden door een ongeval keren we het verzekerd bedrag in één keer uit. Bij blijvende invaliditeit krijg je ook een eenmalige uitkering. Die uitkering is afhankelijk van de mate van blijvende invaliditeit. Is een werknemer korter dan een jaar in dienst? Dan baseren we de hoogte van de uitkering op het maandsalaris omgerekend naar een volledig jaarsalaris.

Waarom deze zakelijke ongevallenverzekering?

Gelukkig lopen de meeste ongevallen goed af. Toch moet je ook rekening houden met een minder goede afloop. Bijvoorbeeld bij blijvende invaliditeit door letselschade. Goed werkgeverschap is een veelvoorkomende reden om een ongevallenverzekering te sluiten. Steeds vaker zijn werkgevers binnen cao’s verplicht gesteld om dit goed te regelen.

Zelf flexibel samenstellen

Zelf flexibel samenstellen

Als werkgever stel je de Collectieve Ongevallenverzekering zelf samen. Je hebt hiermee invloed op de hoogte van het verzekerd bedrag en de dekking.

Je kiest voor Wat is het verschil?
Functionele of ook beroepsinvaliditeit? Voor bepaalde vormen van blijvend functieverlies van organen of lichaamsdelen zijn vaste percentages vastgesteld. Deze lijst met percentages staat in de polisvoorwaarden. Soms kunnen we het functieverlies niet volgens deze lijst vaststellen. Dan houden we bij het vaststellen van een uitkering voor blijvende invaliditeit geen rekening met de beroepsactiviteiten van jouw werknemers. We spreken dan van functionele invaliditeit.

Tegen extra premie kun je beroepsinvaliditeit verzekeren. Soms kunnen we de blijvende invaliditeit niet volgens de opgenomen lijst vaststellen. Dan houden we bij het vaststellen van de blijvende invaliditeit rekening met de beroepsactiviteiten van jouw werknemers.
Uitkering op basis van salaris of een vast bedrag? Uitkering op basis van het salaris
De vergoeding bedraagt een paar keer het jaarloon bij blijvende invaliditeit en/of overlijden.

Een vast verzekerd bedrag
Dit is ook mogelijk. Dan is de verzekering op kapitaalbasis.
Een uitkering bij overlijden of ook bij blijvende invaliditeit? Je kunt kiezen uit de volgende dekkingen:

Overlijdingsdekking: verstrekt een uitkering bij overlijden door een ongeval.

Blijvende Invaliditeitsdekking: verstrekt een uitkering bij blijvende invaliditeit veroorzaakt door een ongeval.

Als een werknemer overlijdt door een ongeval, kan het gezinsinkomen van de nabestaanden in gevaar komen. Lang niet iedereen krijgt tegenwoordig een uitkering volgens de Algemene nabestaandenwet (Anw). En áls er een uitkering is, is die vaak veel te laag om het gemiste inkomen te compenseren.

De Collectieve Ongevallenverzekering biedt een steuntje in de rug voor het verlies aan vaste inkomsten. Bij blijvende invaliditeit krijgt u een eenmalige uitkering, afhankelijk van de mate van invaliditeit en het functieverlies.

Wat kiezen andere werkgevers?

Als werkgever stel je zelf jouw Collectieve Ongevallenverzekering samen. Ook bepaal je de hoogte van het verzekerd bedrag. Veel werkgevers kiezen voor een hoger verzekerd bedrag bij invaliditeit dan bij overlijden. De financiële gevolgen daarvan zijn vaak groter.

Voordelen

Voordelen voor jou én je werknemers

Deze bedrijfsongevallenverzekering beschermt jouw werknemers en hun nabestaanden, maar ook jou als werkgever. Zelfs geregistreerde bezoekers die zich in het gebouw of op het terrein bevinden, vallen onder deze verzekering.

Voordelen van de Collectieve Ongevallenverzekering voor jou als werkgever

 • Je biedt jouw werknemers een aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde.
 • De verzekering biedt je ook bescherming tegen een eventuele claim van een werknemer die bij een ongeval betrokken raakt.
 • Je stelt zelf de verzekering samen en bepaalt de hoogte van het verzekerd bedrag.
 • Nieuwe werknemers vallen automatisch onder de verzekering vanaf de datum van indiensttreding, zonder aanmelding vooraf.
 • De premie is fiscaal aftrekbaar.
 • Medische keuringen of gezondheidsverklaringen zijn niet nodig.

Voordelen voor werknemers

 • Financiële tegemoetkoming bij een ongeval, afhankelijk van de begunstiging.
 • Zeer uitgebreide dekking, wereldwijd en 24 uur per dag.
 • Er zijn geen medische keuringen of gezondheidsverklaringen nodig.
Deskundige dienstverlening

Deskundige dienstverlening

Nationale-Nederlanden is jouw verzekeraar. De administratieve dienstverlening voor de Collectieve Ongevallenverzekering hebben wij in handen gegeven van Hienfeld Assuradeuren.

Wie zijn Hienfeld Assuradeuren?

Hienfeld Assuradeuren is marktleider in ongevallenverzekeringen. Wij hebben voor Hienfeld gekozen vanwege de uitgebreide kennis en goede dienstverlening.

Meer informatie?

Voor vragen over onze bedrijfsongevallenverzekering kun je contact opnemen met de medewerkers van Hienfeld Assuradeuren. Dit kan telefonisch via 020 546 94 69 of per e-mail via nn@hienfeld.nl. Zij beantwoorden jouw vragen graag.

Hienfeld Assuradeuren
Wisselwerking 16
1112 XM Diemen
Postbus 75133
1070 AC Amsterdam