Ga direct naar inhoud

Gezondheidsverklaring overlijdensrisicoverzekering

Als je een overlijdensrisicoverzekering wilt afsluiten, vraagt de verzekeraar je een gezondheidsverklaring in te vullen. Dit is verplicht. Waarom is een gezondheidsverklaring nodig bij een overlijdensrisicoverzekering en welke vragen kun je verwachten?

Waarom moet je een gezondheidsverklaring invullen?

Een overlijdensrisicoverzekering sluit je af op iemands leven. Die persoon noemen we de verzekerde. De verzekeraar wil daarom inzicht in de gezondheid van die verzekerde. Zo kan de verzekeraar het risico op overlijden bepalen. Vandaar dat je altijd een gezondheidsverklaring moet invullen. Want dat is belangrijk voor de verzekeraar bij wie je de overlijdensrisicoverzekering hebt aangevraagd.

Met de medische beoordeling weet de verzekeraar wat de levensverwachting van de klant is. Daarom staat in jouw gezondheidsverklaring informatie over je gezondheid en je leefstijl. Bijvoorbeeld of je ziek bent (geweest), je alcohol drinkt en/of rookt. Hoe hoger het risico op overlijden is, hoe hoger de premie is die je betaalt. Zo zorgt de verzekeraar dat er echt een bedrag kan worden uitgekeerd wanneer je overlijdt.

Medische beoordeling door een onafhankelijke arts

Blijkt dat er uit de gezondheidsverklaring dat er verder onderzoek nodig is? Dan bekijkt en beoordeelt een onafhankelijke arts (medisch adviseur) jouw gezondheidsverklaring. Dat staat in een medisch dossier. De medisch adviseur gebruikt de medische beoordeling voor zijn advies aan de verzekeraar. Een medisch adviseur is altijd onafhankelijk.

Wat moet je vertellen in de gezondheidsverklaring?

Allereerst moet je in je gezondheidsverklaring natuurlijk altijd alles eerlijk invullen. Als je een mogelijke aandoening, ziekte, gebrek of klacht hebt, moet je dat vertellen. Ook is het belangrijk dat je volledig bent. Dus was je lang geleden ziek en ben je daarvan genezen? Dan moet je dat in bepaalde gevallen ook invullen. Dit noemen ze de mededelingsplicht.

Vind je het lastig om te bepalen wat belangrijk is om te vertellen en wat niet? Vul dan voor de zekerheid zoveel mogelijk in. Je kunt met vragen natuurlijk ook contact opnemen met de verzekeraar.

Goed om te weten: Ontdekt de verzekeraar na jouw overlijden dat er belangrijke informatie niet in jouw gezondheidsverklaring staat? Dan kan dat vervelende gevolgen hebben. Zo kunnen je nabestaanden een lagere of zelfs geen uitkering krijgen.

Welke vragen mag je verzekeraar stellen in?

Een verzekeraar mag jou niet alles vragen. Het Verbond van Verzekeraars heeft een medische vragenlijst opgesteld voor de verzekeraars. Deze vragenlijst moet een verzekeraar gebruiken als je een bedrag tot € 328.131,- wilt verzekeren.

Wil je een hoger bedrag verzekeren? Dan kan de medisch adviseur aanvullende informatie opvragen of om een keuring vragen. Natuurlijk wel alleen met jouw toestemming. Zo'n keuring bestaat uit:

  • een formulier met vragenlijst
  • een lichamelijk onderzoek
  • een urineonderzoek
  • een hartfilmpje
  • soms een longfoto

Wil je meer dan € 1.000.000,- verzekeren? Dan moet je altijd een medisch onderzoek laten doen. De kosten voor de keuring betaalt de verzekeraar. Ook als je besluit om niet met de verzekering door te gaan.

Waar haal ik mijn gezondheidsverklaring?

Je ontvangt de informatie over het invullen van de gezondheidsverklaring nadat je een overlijdensrisicoverzekering hebt aangevraagd. Bij een laag verzekerd bedrag vul je de gezondheidsverklaring vaak online in. Heb je een medische beoordeling nodig? Dan krijg je een overzicht van onafhankelijke medisch adviseurs die je kunnen onderzoeken. Je mag dan zelf de arts kiezen.

Wie kan de informatie van jouw medische keuring inzien?

Niet iedereen mag jouw medische beoordeling inzien. Hiervoor gelden allerlei regels. En dat is niet voor niets, want je geeft veel persoonlijke informatie. Het is belangrijk dat de medisch specialist hier zorgvuldig mee omgaat. Wie mag er in jouw medisch dossier kijken? Dat zijn de medisch specialist en directe medewerkers van de medische dienst. Alleen zij mogen jouw antwoorden op de medische vragen inzien. Al deze mensen zijn gebonden aan het medisch beroepsgeheim. Ze hebben geheimhoudingsplicht over jouw medische gegevens.

Wanneer betaal je een hogere premie voor een overlijdensrisicoverzekering?

Als je rookt ben je een groter risico voor de verzekeraar. Want de gemiddelde levensverwachting van rokers is namelijk lager dan van mensen die niet roken. Daarom betaal je een hogere premie. Blijkt uit de gezondheidsverklaring at je een ander hoger medisch risico hebt? Dan betaal je ook een hogere premie.

Wat zijn de gevolgen als je de gezondheidsverklaring niet volledig invult?

Het is belangrijk dat je de vragen naar waarheid en zo volledig mogelijk beantwoordt. Doe je dit niet? Dan kan de verzekeraar de verzekering stoppen. Of hij keert niet, of niet het hele bedrag, uit.

Wat als je het niet eens bent met de beoordeling?

Ben je het oneens met je medische beoordeling? Dan heb je het recht om de medisch adviseur te vragen de uitkomst toe te lichten. Ben je het niet met zijn toelichting eens? Dan kun je bij de verzekeraar van de overlijdensrisicoverzekering bezwaar maken. Komen jullie er samen niet uit? Dan kan je nog voor een beslissing terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID).

Bereken je overlijdensrisicoverzekering


Wil je meer weten?

Mijn woning

Hoe onderhoud je jouw huis? Hoe pak je een verbouwing aan? Kun je nog besparen op je woonkosten? En hoe woon je zo veilig en duurzaam mogelijk?

Tips voor mijn woonsituatie