Ga direct naar inhoud

Klacht over je zorgverzekering

Wat bedoelen we met 'klacht'? Elke uiting van ongenoegen is voor ons een klacht. Bijvoorbeeld:

 • Je meldt een klacht of maakt duidelijk dat je het ergens mee oneens bent.
 • Je bent boos of teleurgesteld.
 • Je vindt dat wij een ernstige fout hebben gemaakt.

Een klacht of geschil indienen?

Je ontvangt binnen 5 werkdagen een reactie op je klacht. Betreft het een geschil? Dan reageren wij binnen 20 werkdagen. Een klacht over de uitvoering van de basisverzekering heet een geschil.
Misschien is hiervoor meer onderzoek nodig. Dan kan het iets langer duren. Daarover informeren we je dan.

Momenteel is het erg druk. Het kan daarom langer duren voordat je een reactie ontvangt op je klacht. Excuses voor het ongemak.

Klachtenformulier Zorg

Wil je liever per e-mail een klacht indienen? Mail dan naar klachten@nn-zorg.nl. Je kunt ook telefonisch contact met ons opnemen of een brief sturen naar:

Nationale-Nederlanden Zorgverzekeringen
Afdeling Kwaliteitsmanagement
Team klachten en geschillen
Postbus 4349
5004 JH Tilburg

Vermeld altijd de volgende gegevens. Dan kunnen wij je snel helpen.

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Polisnummer
 • Soort verzekering
 • Omschrijving van de klacht

Niet tevreden over het resultaat?

Een onafhankelijke scheidsrechter

Voor elke klacht zoeken wij naar de beste oplossing. Ben je niet tevreden over de oplossing die wij je bieden en wordt ook je verzoek om heroverweging afgewezen? Of reageert Nationale-Nederlanden niet binnen zes weken? Dan kun je terecht bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). De SKGZ is een onafhankelijke instantie die een klacht behandelt als een consument en een ziektekostenverzekeraar het niet eens worden. De SKGZ handelt je klacht binnen maximaal negentig dagen af.

Hoe dien je een klacht in bij de SKGZ?

Dat kan per brief of via de website van de SKGZ. Omschrijf je klacht zo duidelijk mogelijk. Stuur kopieën mee van je eerdere klachten en van de reactie van Nationale-Nederlanden.

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen
Postbus 291
3700 AG Zeist
www.skgz.nl

Belangrijk:

 • Je kunt pas bij SKGZ terecht als je klacht is behandeld door Nationale-Nederlanden.
 • Wil je dat SKGZ je klacht behandelt? Dan moet de klacht bij SKGZ binnen zijn:
  • binnen één jaar nadat Nationale-Nederlanden je een definitief antwoord heeft gestuurd of
  • binnen dertien maanden nadat je hebt geklaagd bij Nationale-Nederlanden.