Ga direct naar inhoud

Klacht over uw zorgverzekering

Wat bedoelen we met “klacht”? Elke uiting van ongenoegen is voor ons een klacht. Bijvoorbeeld:

 • U meldt een klacht of maakt duidelijk dat u het ergens mee oneens bent.
 • U bent boos of teleurgesteld.
 • U vindt dat wij een ernstige fout hebben gemaakt.

Een klacht indienen?

Heeft u een klacht over uw zorgverzekering? Of bent u niet tevreden over iemand die u zorg verleent? Vul dan het klachtenformulier zorg in.

Klachtenformulier Zorg

Wilt u liever per e-mail een klacht indienen? Mail dan naar klachten@nn-zorg.nl. U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen. U kunt natuurlijk ook een brief sturen naar:

Nationale-Nederlanden Zorgverzekeringen
Afdeling Kwaliteitsmanagement
Team klachten en geschillen
Postbus 4349
5004 JH Tilburg

Vermeld altijd de volgende gegevens. Dan kunnen wij u snel helpen.

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Polisnummer
 • Soort verzekering
 • Omschrijving van de klacht

Een klacht indienen?

U ontvangt binnen 5 werkdagen een reactie. Misschien is er voor een goed antwoord meer onderzoek nodig. Dan kan het iets langer duren. Natuurlijk krijgt u dan bericht wanneer u wél een inhoudelijk antwoord van ons kunt verwachten.

Niet tevreden over het resultaat?

Een onafhankelijke scheidsrechter

Voor elke klacht zoeken wij naar de beste oplossing. Bent u niet tevreden over de oplossing die wij u bieden en wordt ook uw verzoek om heroverweging afgewezen? Of reageert Nationale-Nederlanden niet binnen zes weken? Dan kunt u terecht bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). De SKGZ is een onafhankelijke instantie die een klacht behandelt als een consument en een ziektekostenverzekeraar het niet eens worden. De SKGZ handelt uw klacht binnen maximaal negentig dagen af.

Hoe dient u een klacht in bij de SKGZ?

Dat kan per brief of via de website van de SKGZ. Omschrijf uw klacht zo duidelijk mogelijk. Stuur kopieën mee van uw eerdere klachten en van de reactie van Nationale-Nederlanden.

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen
Postbus 291
3700 AG Zeist
Internet: www.skgz.nl

Belangrijk:

 • U kunt pas bij SKGZ terecht als uw klacht is behandeld door Nationale-Nederlanden.
 • Wilt u dat SKGZ uw klacht behandelt? Dan moet de klacht bij SKGZ binnen zijn:
  • binnen één jaar nadat Nationale-Nederlanden u een definitief antwoord heeft gestuurd of
  • binnen dertien maanden nadat u heeft geklaagd bij Nationale-Nederlanden.