Ga direct naar inhoud

Hulp bij betalingen

De zorgverzekering is een verplichte verzekering. U bent daarom ook verplicht de kosten en premie voor uw zorgverzekering te betalen. Bent u bij ons verzekerd, maar betaalt u geen premie? Dan mogen wij uw zorgverzekering niet opzeggen. Geen premie betalen heeft wel nadelige gevolgen voor u. Hieronder lichten wij dit verder toe.

U ontvangt van ons een betalingsherinnering

Het is altijd mogelijk dat u een keer de premie vergeet te betalen of dat u onvoldoende geld op uw bankrekening hebt. Daar hebben wij alle begrip voor. Ontvangen wij uw betaling niet op tijd? Dan krijgt u van ons een betalingsherinnering met een acceptgiro. U heeft dan nog veertien dagen de tijd om uw premie te betalen.

Vervolgstappen als u geen premie betaalt

Lukt het u niet om op tijd de premie te betalen en maakt u met ons geen afspraken hierover? Dan nemen wij de volgende stappen:

  • Wij verrekenen uw schuld met bedragen waarop u recht heeft. Bijvoorbeeld: u betaalde zelf een rekening van een zorgverlener en declareerde deze bij ons. Als u recht heeft op een teruggave van de kosten, dan betalen wij met dit bedrag eerst uw schuld bij ons af. Blijft er dan nog geld over? Dan maken wij dit naar u over.
  • Wij schakelen een deurwaarder in. De kosten van de deurwaarder zijn voor u.
  • Wij beëindigen uw aanvullende verzekering(en) en/of tandartsverzekering(en).
  • Na zes maanden melden wij uw betalingsachterstand het CAK.

Wij beëindigen uw aanvullende verzekering(en)

Krijgt u een betalingsherinnering, maar betaalt u niet? Dan beëindigen wij uw aanvullende verzekering en/of tandartsverzekering. U krijgt hierover bericht van ons. U ontvangt daarna ook een nieuw polisblad. Betaalt u het totale openstaande bedrag terug? Dan kunt u ons vragen om u opnieuw aanvullend te verzekeren.

Wij melden u aan bij het CAK

Betaalt u langer dan zes maanden geen premie? En hebben wij geen betalingsregeling met u afgesproken? Dan melden wij uw betalingsachterstand bij het CAK. Vanaf dat moment nemen zij de premie-inning van ons over. Ook moet u een hogere premie betalen. Let op! Er verandert niets aan uw schuld: die moet u nog steeds zelf bij ons aflossen.

Overstappen is niet mogelijk

Met een betalingsachterstand van uw premie kunt u niet overstappen naar een andere zorgverzekeraar. U moet eerst uw schuld aan ons terugbetalen.

Hoe voorkomt u grotere problemen?

Heeft u moeite met de betaling van de premie of andere kosten van uw zorgverzekering? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Kijk hier voor onze contactgegevens. We kijken dan samen met u naar de mogelijkheden voor een betalingsregeling. U kunt zo grotere problemen voorkomen.