Ga direct naar inhoud

PEP-maskers

Dit is een hulpmiddel bij longaandoeningen. Meestal gaat het om een masker of mondstuk, zoals het PEP-masker (positive experitory pressure), de mini-PEP en de Flutter. Ze zorgen voor positieve druk bij het uitademen en bevorderen de slijmafvoer.

Wat krijg je vergoed in 2021?

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering 100%
Wij vergoeden de rekening van leveranciers volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een leverancier die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.
Alle aanvullende verzekeringen Geen vergoeding

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2021 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. De kosten van jouw zorg of van jouw hulpmiddel betaalt je eerst zelf via jouw verplicht eigen risico. Heb je in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoef je het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Jouw basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? 
Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. Je betaalt dan per maand minder premie. Let op: het is mogelijk dat je bij een grote ingreep veel kosten maakt.

Hoe weet je hoeveel er nog over is van jouw eigen risico? 
In Mijn NN Zorgverzekering regel je online al jouw verzekeringszaken. Daar zie je ook de stand van jouw eigen risico.

Waar kun je terecht?

Je kiest zelf jouw leverancier. Vind een leverancier bij jou in de buurt. Je kunt jouw selectie verfijnen op: apparatuur voor positieve uitademingsdruk.

Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kies je voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Nationale-Nederlanden de geleverde zorg voor 100%. Als je naar een leverancier gaat waar Nationale-Nederlanden een overeenkomst mee heeft, ben je verzekerd van:

  • Leveranciers die beschikken over de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor een goede zorgverlening.
  • Een kwalitatief goed hulpmiddel. De geleverde hulpmiddelen voldoen aan de geldende kwaliteitseisen.
  • Geen lange wachttijden. De leverancier neemt binnen 2 werkdagen na ontvangst van de opdracht contact met jou op over een indicatiestelling.
  • Een snelle levering. Het hulpmiddel wordt binnen 4 werkdagen na indicatiestelling geleverd.
  • Een garantie van 1 jaar op het hulpmiddel.
  • Bij reparatie wordt vervangende apparatuur ter beschikking gesteld indien de reparatie langer dan 2 werkdagen duurt.
  • Een uitvoerige schriftelijke instructie bij de eerste levering.

Kies je voor een leverancier waarmee Nationale-Nederlanden geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde leverancier), dan heeft dit geen gevolgen voor wat je vergoed krijgt. Wij vergoeden de rekening volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een leverancier die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Wat je verder moet weten

  • Als je gebruikmaakt van een leverancier waarmee Nationale-Nederlanden een overeenkomst heeft over de levering van dit materiaal hoef je vooraf geen toestemming (akkoordverklaring) te vragen van Nationale-Nederlanden.
  • Je moet de leverancier wel een medische diagnose laten zien van jouw arts. De arts heeft daarbij opgeschreven wat jouw beperkingen zijn en welke voorziening je nodig heeft.
  • Dit hulpmiddel wordt jouw eigendom. Als je het masker na twee jaar wilt vervangen, hoef je geen vervolgaanvraag bij Nationale-Nederlanden in te dienen. Je kunt meteen contact opnemen met de leverancier. Bij een niet-gecontracteerde leverancier moet je wel toestemming (een akkoordverklaring) vragen aan Nationale-Nederlanden.

Wat moet je regelen?

Heb je een akkoordverklaring nodig? Stuur dan de medische indicatie van jouw arts samen met een offerte van de leverancier in naar:

Nationale-Nederlanden 
t.a.v. Medische Beoordelingen Zorgservice 
postbus 4016 
5004 JA Tilburg

Als je de apparatuur niet meer nodig heeft, moet je dit melden aan uw leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen en Zorgservice van Nationale-Nederlanden, telefoonnummer 013 593 82 25. De apparatuur wordt dan weer bij jou opgehaald.

Terug naar het overzicht van vergoedingen


Kunnen wij je helpen?