Zuurstoftoediening

Jouw arts kan zuurstoftoediening voorschrijven bij klachten waarbij je bij het inademen te weinig zuurstof uit de lucht kunt opnemen. Bijvoorbeeld bij aandoeningen zoals COPD, longemfyseem en chronische bronchitis of een aandoening als clusterhoofdpijn.

Er zijn verschillende systemen voor zuurstoftoediening:

  • Zuurstofcilinders (in gasvorm).
  • Zuurstofconcentrator. Dit apparaat zuigt omgevingslucht aan. De lucht wordt gezeefd waardoor een hoog percentage zuurstof over blijft.
  • Vloeibare zuurstof. Het Ambulox®-systeem bestaat uit een moedervat plus een draagbaar vaatje. Je kunt dit zelf bijvullen vanuit het moedervat.
2024

Vergoeding zuurstoftoediening in 2024

De verzekering vergoedt de kosten voor bruikleen van een systeem voor zuurstoftoediening. De apparatuur blijft eigendom van de leverancier.

Wat vergoedt je basisverzekering?

De vergoeding hangt af van de basisverzekering die je hebt. En of wij een contract hebben met jouw zorgverlener. Bekijk hieronder hoeveel je vergoed krijgt vanuit je basisverzekering:

Vergoeding zuurstoftoediening Zorg Vrij (combinatiepolis) Zorg Voordelig (naturapolis)
Zorgverlener met contract Wij vergoeden € 0,06 per uur van de stroomkosten. De overige kosten vergoeden wij volledig. Wij vergoeden € 0,06 per uur van de stroomkosten. De overige kosten vergoeden wij volledig.
Zorgverlener zonder contract Wij vergoeden € 0,06 per uur van de stroomkosten. De overige kosten vergoeden wij volledig. Wij vergoeden € 0,06 per uur van de stroomkosten. De overige kosten vergoeden wij voor max. 70% van de rekening en nooit meer dan het maximumtarief

Wat vergoedt je aanvullende verzekering?

Er is geen vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen.

Heb ik een eigen bijdrage?

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen. Lees meer over de eigen bijdrage.

Heb ik een eigen risico?

De vergoeding valt niet onder het eigen risico. Lees meer over het verplichte en vrijwillige eigen risico.

Waar kun je terecht?

Je kiest zelf jouw leverancier. Vind een leverancier bij jou in de buurt.

Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg je altijd 100% vergoed.

Hieronder vind je het 'Aanvraagformulier zuurstofbehandeling thuis' voor zuurstoftherapie dat jouw arts kan indienen bij de leverancier van jouw keuze.

Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet je vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Voeg daarbij bovenstaande formulieren en de offerte van de leverancier toe.  De hoogte van de vergoeding af van je basisverzekering. Lees meer over niet-gecontracteerde zorg.

Heb je de apparatuur niet meer nodig? Geef dit dan door aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen van Nationale-Nederlanden, telefoonnummer 013 593 82 25. De apparatuur wordt dan weer bij jou opgehaald. Voor iedere dag dat de zuurstofapparatuur bij jou thuis staat, mag de leverancier een dagprijs aan ons doorberekenen. Het is dus belangrijk dat je gelijk contact opneemt met de leverancier als je de apparatuur niet meer gebruikt. Dit geldt ook als je voor langere tijd wordt opgenomen in het ziekenhuis of een (verpleeg)instelling. Als je langer dan 2 weken bent opgenomen, of als je van tevoren weet dat de opname langer dan 2 weken zal duren, moet je dit melden aan de leverancier.

Meer informatie over het gebruik van extra zuurstof en de verschillende systemen die verkrijgbaar zijn vind je in het boekje Zuurstof thuis: wat moet ik weten? van het Longfonds.

Vakantielevering zuurstof

Nationale-Nederlanden vergoedt bij verblijf in het buitenland alleen het geldende Nederlandse tarief voor zuurstofbehandeling. De prijs van zuurstof is in het buitenland vaak hoger dan de prijs in Nederland. Alle kosten boven het afgesproken tarief zijn dus voor eigen rekening. Hoeveel je moet bijbetalen, hangt af van de kosten die de leverancier in dat betreffende land in rekening brengt. Het kan zijn dat je voor jouw verblijf in het buitenland via jouw Nederlandse leverancier een mobiele zuurstofconcentrator heeft ontvangen. De kosten voor de huur hiervan zijn ook voor eigen rekening. Deze prijs wisselt per leverancier.

Wat moet je verder weten?

  • Vraag jouw behandelend arts een aanvraag te sturen als volgt: Download het 'Aanvraagformulier zuurstofbehandeling thuis' en de brochure 'Indiceren van zuurstofbehandeling thuis'.
  • Vraag de arts de ingevulde formulieren te sturen naar medisch@westfalengassen.nl.

  • Ga je naar een leverancier waar Nationale-Nederlanden geen afspraken mee heeft gemaakt? Dan moet je toestemming (een akkoordverklaring) vragen aan Nationale-Nederlanden. Dit doe je door bovenstaande formulieren en een offerte van de leverancier te sturen naar onderstaand adres.
  • Als je de apparatuur niet meer nodig hebt, moet je dit melden aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen en Zorgservice van Nationale-Nederlanden, telefoonnummer 076 524 39 81. De apparatuur wordt dan weer bij je opgehaald. Voor iedere dag dat de zuurstofapparatuur bij jou thuis staat, mag de leverancier een dagprijs aan Nationale-Nederlanden doorberekenen. Het is dus belangrijk dat je gelijk contact opneemt met de leverancier als je de apparatuur niet meer gebruikt. Dit geldt ook als je voor langere tijd wordt opgenomen in het ziekenhuis of een (verpleeg)instelling.
  • Als je langer dan twee weken bent opgenomen, of als je van tevoren weet dat de opname langer dan twee weken zal duren, moet je dit melden aan de leverancier.

Nationale-Nederlanden
t.a.v. Medische Beoordelingen & Zorgservice
Postbus 4016
5004 JA Tilburg

2023

Vergoeding zuurstoftoediening in 2023

De verzekering vergoedt de kosten voor bruikleen van een systeem voor zuurstoftoediening. De apparatuur blijft eigendom van de leverancier.


Wat vergoedt je basisverzekering?

De vergoeding hangt af van de basisverzekering die je hebt. En of wij een contract hebben met jouw zorgverlener. Bekijk hieronder hoeveel je vergoed krijgt vanuit je basisverzekering:

Vergoeding zuurstoftoediening Zorg Vrij (combinatiepolis) Zorg Voordelig (naturapolis)
Zorgverlener met contract Wij vergoeden € 0,06 per uur van de stroomkosten. De overige kosten vergoeden wij volledig. Wij vergoeden € 0,06 per uur van de stroomkosten. De overige kosten vergoeden wij volledig.
Zorgverlener zonder contract Wij vergoeden € 0,06 per uur van de stroomkosten. De overige kosten vergoeden wij volledig. Wij vergoeden € 0,06 per uur van de stroomkosten. De overige kosten vergoeden wij voor 70%.

Wat vergoedt je aanvullende verzekering?

Klik hieronder je basisverzekering aan. Bekijk daarna hoeveel je vergoed krijgt vanuit je aanvullende verzekering:

Zorg Vrij (combinatiepolis)
Aanvullende verzekering Vergoeding
Alle aanvullende verzekeringen Geen vergoeding
Zorg Voordelig (naturapolis)
Aanvullende verzekering Vergoeding
Alle aanvullende verzekeringen Geen vergoeding

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.


Eigen risico

Je hebt geen eigen risico.


Waar kun je terecht?

Je kiest zelf jouw leverancier. Vind een leverancier bij jou in de buurt.

Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg je altijd 100% vergoed. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor. 

Wij hebben twee leveranciers gecontracteerd. Dit zijn Westfalen Medical en Linde Healthcare Benelux. Beide leveranciers werken landelijk en bezorgen de zuurstof en bijbehorende apparatuur aan huis.

Hieronder vindt je het 'Aanvraagformulier zuurstofbehandeling thuis' voor zuurstoftherapie dat jouw arts kan indienen bij de leverancier van jouw keuze.

Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet je vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Voeg daarbij bovenstaande formulieren en de offerte van de leverancier toe.  De hoogte van de vergoeding af van je basisverzekering. Bekijk hieronder het verschil: 

Zorg Vrij (combinatiepolis)
Wij vergoeden de zorg 100%. Het maakt niet uit of deze zorg wordt geleverd door een gecontracteerde of door een niet-gecontracteerde zorgverlener. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.
Zorg Voordelig (naturapolis)
Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan vergoedt Nationale-Nederlanden de geleverde zorg voor 100%. Kies je voor een zorgverlener waarmee Nationale-Nederlanden geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde zorgverlener)? Dan vergoedt Nationale-Nederlanden 70% van de rekening, maar niet meer dan het maximumtarief.

Heb je de apparatuur niet meer nodig? Geeft dit dan door aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen van Nationale-Nederlanden, telefoonnummer 013 593 82 25. De apparatuur wordt dan weer bij jou opgehaald. Voor iedere dag dat de zuurstofapparatuur bij jou thuis staat, mag de leverancier een dagprijs aan ons doorberekenen. Het is dus belangrijk dat je gelijk contact opneemt met de leverancier als je de apparatuur niet meer gebruikt. Dit geldt ook als je voor langere tijd wordt opgenomen in het ziekenhuis of een (verpleeg)instelling. Als je langer dan 2 weken bent opgenomen, of als je van tevoren weet dat de opname langer dan 2 weken zal duren, moet je dit melden aan de leverancier.

Meer informatie over het gebruik van extra zuurstof en de verschillende systemen die verkrijgbaar zijn vindt je in het boekje Zuurstof thuis: wat moet ik weten? van het Longfonds.


Vakantielevering zuurstof

Nationale-Nederlanden vergoedt bij verblijf in het buitenland alleen het geldende Nederlandse tarief voor zuurstofbehandeling. De prijs van zuurstof is in het buitenland vaak hoger dan de prijs in Nederland. Alle kosten boven het afgesproken tarief zijn dus voor eigen rekening. Hoeveel je moet bijbetalen, hangt af van de kosten die de leverancier in dat betreffende land in rekening brengt. Het kan zijn dat je voor jouw verblijf in het buitenland via jouw Nederlandse leverancier een mobiele zuurstofconcentrator heeft ontvangen. De kosten voor de huur hiervan zijn ook voor eigen rekening. Deze prijs wisselt per leverancier.


Wat je verder moet weten

Vraag jouw behandelend arts een aanvraag te sturen als volgt: Download het 'Aanvraagformulier zuurstofbehandeling thuis' en de brochure 'Indiceren van zuurstofbehandeling thuis'.

Vraag de arts de ingevulde formulieren te sturen naar:

Ga je naar een leverancier waar Nationale-Nederlanden geen afspraken mee heeft gemaakt? Dan moet je toestemming (een akkoordverklaring) vragen aan Nationale-Nederlanden. Dit doe je door bovenstaande formulieren en een offerte van de leverancier insturen naar: 

Nationale-Nederlanden 
t.a.v. Medische Beoordelingen & Zorgservice 
Postbus 4016 
5004 JA  Tilburg

Als je de apparatuur niet meer nodig heeft, moet je dit melden aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen en Zorgservice van Nationale-Nederlanden, telefoonnummer 076 524 39 81. De apparatuur wordt dan weer bij jou opgehaald.

Voor iedere dag dat de zuurstofapparatuur bij jou thuis staat, mag de leverancier een dagprijs aan Nationale-Nederlanden doorberekenen. Het is dus belangrijk dat je gelijk contact opneemt met de leverancier als je de apparatuur niet meer gebruikt. Dit geldt ook als je voor langere tijd wordt opgenomen in het ziekenhuis of een (verpleeg)instelling. Als je langer dan twee weken bent opgenomen, of als je van tevoren weet dat de opname langer dan twee weken zal duren, moet je dit melden aan de leverancier. 

lay582033dcee7543f08c7f59d5d9dfa697

Terug naar het overzicht van vergoedingen

Service en Contact

We kunnen je op verschillende manieren helpen.

Regel het eenvoudig zelf of neem contact met ons op.

Naar Service en Contact