Positietrainer

De positietrainer biedt uitkomst bij een positieafhankelijke slaapapneu. De positietrainer bestaat uit een band met sensoren die boven de buik en onder de borst wordt vastgemaakt. De band geeft trilsignalen af als iemand zich in zijn slaap op de rug draait. Het doel van de trainer is dat je een andere slaaphouding aanleert. Hierdoor daalt het aantal ademstops en verminderen de klachten.

Je komt in aanmerking voor vergoeding van de positietrainer als jouw longarts, keel-neus-oorarts, neuroloog of verpleegkundig specialist de diagnose POSA (Positieafhankelijk Obstructief Slaap Apneu) vastgesteld heeft.

2024

Vergoeding positietrainer in 2024

Bekijk de vergoeding vanuit de basisverzekering en aanvullende verzekering.

Wat vergoedt je basisverzekering?

De vergoeding hangt af van de basisverzekering die je hebt. En of wij een contract hebben met jouw zorgverlener. Bekijk hieronder hoeveel je vergoed krijgt vanuit je basisverzekering:

Vergoeding positietrainer Zorg Vrij (combinatiepolis) Zorg Voordelig (naturapolis)
Zorgverlener met contract 100% 100%
Zorgverlener zonder contract 100% Max. 70% van de rekening en nooit meer dan het maximumtarief

Wat vergoedt je aanvullende verzekering?

Er is geen vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen.

Heb ik een eigen bijdrage?

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen. Lees meer over de eigen bijdrage.

Heb ik een eigen risico?

De vergoeding valt niet onder het eigen risico. Je krijgt de apparatuur volledig vergoed. Lees meer over het verplichte en vrijwillige eigen risico.

Waar kun je terecht?

Je kiest zelf jouw leverancier bij je in de buurt via de Zorgvergelijker. Je kunt je selectie verfijnen op: positietrainer.

Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en de tarieven. Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg je altijd 100% vergoed. Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan hangt de hoogte van de vergoeding af van je basisverzekering. Lees meer over niet-gecontracteerde zorg.

Wat moet je verder weten?

  • Je leent dit hulpmiddel. Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan moet je vooraf wel toestemming (een akkoordverklaring) aanvragen bij Nationale-Nederlanden. Dit doe je door van tevoren een aanvraag in te sturen samen met een geldig voorschrift/verwijzing van jouw behandelend arts. Op dit voorschrift/verwijzing dient vermeld te zijn waarom dit hulpmiddel nodig is. Je kunt deze aanvraag sturen naar onderstaand adres.
  • Als het apparaat niet meer goed werkt, kun je dit vervangen. Je kunt daarvoor direct contact opnemen met een leverancier waarmee Nationale-Nederlanden een overeenkomst heeft. Je hoeft vooraf geen toestemming te vragen aan Nationale-Nederlanden. Ga je naar een leverancier waar Nationale-Nederlanden geen overeenkomst mee heeft? Dan moet je wel toestemming aanvragen op dezelfde manier als bij jouw eerste aanvraag.
  • Als je de apparatuur niet meer nodig hebt, moet je dit melden aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen van Nationale-Nederlanden. Dit kan via telefoonnummer 013 594 93 28. De apparatuur wordt dan weer bij jou opgehaald.
  • Heb je een positietrainer, maar is die niet meer goed? Neem dan contact op met een gecontracteerde leverancier. De leverancier beoordeelt dan of je in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.
  • Elk jaar vraagt je leverancier om de positietrainer uit te lezen. Lees daarover meer in de toelichting hieronder.

Nationale-Nederlanden
t.a.v. Medische Beoordelingen
postbus 4016
5004 JA Tilburg

2023

Vergoeding positietrainer in 2023

Bekijk de vergoeding vanuit de basisverzekering en aanvullende verzekering. 

Wat vergoedt je basisverzekering?

De vergoeding hangt af van de basisverzekering die je hebt. En of wij een contract hebben met jouw zorgverlener. Bekijk hieronder hoeveel je vergoed krijgt vanuit je basisverzekering:

Vergoeding positietrainer Zorg Vrij (combinatiepolis) Zorg Voordelig (naturapolis)
Zorgverlener met contract 100% 100%
Zorgverlener zonder contract 100% 70%

Wat vergoedt je aanvullende verzekering?

Klik hieronder je basisverzekering aan. Bekijk daarna hoeveel je vergoed krijgt vanuit je aanvullende verzekering:

Zorg Vrij (combinatiepolis)
Aanvullende verzekering Vergoeding
Alle aanvullende verzekeringen Geen vergoeding
Zorg Voordelig (naturapolis)
Aanvullende verzekering Vergoeding
Alle aanvullende verzekeringen Geen vergoeding

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.


Eigen risico

Je hebt geen eigen risico. Je krijgt de apparatuur volledig vergoed. De leverancier is het bedrijf dat de apparatuur levert. Je krijgt de apparatuur in bruikleen. Als je de apparatuur aanschaft, is het dus niet van jou.


Waar kun je terecht?

Je kiest zelf jouw leverancier bij je in de buurt. Je kunt je selectie verfijnen op: positietrainer.

Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg je altijd 100% vergoed. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor. Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan hangt de hoogte van de vergoeding af van je basisverzekering. Bekijk hieronder het verschil:

Zorg Vrij (combinatiepolis)
Wij vergoeden de zorg 100%. Het maakt niet uit of deze zorg wordt geleverd door een gecontracteerde of door een niet-gecontracteerde zorgverlener. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.
Zorg Voordelig (naturapolis)
Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan vergoedt Nationale-Nederlanden de geleverde zorg voor 100%. Kies je voor een zorgverlener waarmee Nationale-Nederlanden geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde zorgverlener)? Dan vergoedt Nationale-Nederlanden 70% van de rekening, maar niet meer dan het maximumtarief.

Wat je verder moet weten

Je leent dit hulpmiddel. Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan moet je vooraf wel toestemming (een akkoordverklaring) aanvragen bij Nationale-Nederlanden. Dit doe je door van tevoren een aanvraag in te sturen samen met een geldig voorschrift/verwijzing van jouw behandelend arts. Op dit voorschrift/verwijzing dient vermeld te zijn waarom dit hulpmiddel nodig is.

Je kunt deze aanvraag sturen naar:

Nationale-Nederlanden 
t.a.v. Medische Beoordelingen 
postbus 4016 
5004 JA Tilburg

Als het apparaat niet meer goed werkt, kun je dit vervangen. Je kunt daarvoor direct contact opnemen met een leverancier waarmee Nationale-Nederlanden een overeenkomst heeft. Je hoeft vooraf geen toestemming te vragen aan Nationale-Nederlanden. Ga je naar een leverancier waar Nationale-Nederlanden geen overeenkomst mee heeft? Dan moet je wel toestemming aanvragen op dezelfde manier als bij jouw eerste aanvraag.

Als je de apparatuur niet meer nodig hebt, moet je dit melden aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen van Nationale-Nederlanden. Dit via op telefoonnummer 013 594 93 28. De apparatuur wordt dan weer bij jou opgehaald. Heb je een positietrainer, maar is die niet meer goed? Neem dan contact op met een gecontracteerde leverancier. De leverancier beoordeelt dan of je in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.

Elk jaar vraagt je leverancier om de positietrainer uit te lezen. Lees daarover meer in de toelichting hieronder.

lay8e653d8a5c0d4da1a991470f8fceeeee

Terug naar het overzicht van vergoedingen

Service en Contact

We kunnen je op verschillende manieren helpen.

Regel het eenvoudig zelf of neem contact met ons op.

Naar Service en Contact