Ga direct naar inhoud

Hoe werkt het?

We keren een bedrag uit bij een bepaalde gebeurtenis. U betaalt hiervoor premie. U bepaalt:

 • Wie de uitkering krijgt en wanneer
 • De hoogte van de premie of de uitkering
Wie krijgt de uitkering en wanneer?

U heeft met ons afgesproken wanneer we uitkeren, wie de uitkering krijgt en wie de verzekerde is. Deze afspraken vindt u terug op uw polis. Hieronder geven we u een paar voorbeelden.

Verzekering bij leven

Bij sommige levensverzekeringen keren we alleen een bedrag uit als de verzekerde leeft op een afgesproken einddatum. Dit noemen we ‘uitkering bij leven’.

Verzekering bij overlijden

Bij een overlijdensrisicoverzekering keren we alleen een bedrag uit als de verzekerde overlijdt voor een afgesproken einddatum. Dit noemen we ‘uitkering bij overlijden’. Is de overlijdensrisicoverzekering gekoppeld aan een (hypotheek)lening? Dan krijgt de geldverstrekker de uitkering, als de verzekerde overlijdt.

Bij een uitvaartverzekering is er geen afgesproken einddatum. We keren uit als de verzekerde overlijdt. Wel stopt u op een bepaald moment met premie betalen.

Verzekering bij leven of overlijden

Bij deze verzekering keren we uit als de verzekerde leeft op een afgesproken einddatum. Of als die persoon overlijdt vóór die afgesproken einddatum.

Twee verzekerden

Soms heeft een verzekering twee verzekerden. In dat geval leest u in uw polis wat er precies gebeurt op de einddatum en bij het overlijden van een van de verzekerden.

Regels

Soms zijn er regels die bepalen wat u met de uitkering mag doen. Bijvoorbeeld als u een lijfrenteverzekering heeft gesloten.

Hoogte van de premie of uitkering

Er zijn levensverzekeringen waarbij het bedrag dat we uitkeren vaststaat. U kiest dan welk bedrag u wilt en daar hoort een premie bij. Of u kiest de premie die u wilt betalen en we spreken vooraf af welk bedrag daarbij hoort.

U betaalt premie

U betaalt premie voor uw levensverzekering. Bijvoorbeeld iedere maand of ieder jaar. Maar het kan ook zijn dat u bij het afsluiten van de verzekering in één keer een bedrag heeft betaald. Dat noemen we een koopsom.

De premie voor uw levensverzekering bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Premie voor de uitkering bij leven of overlijden. Of voor beide.
 • Kosten voor het afsluiten en beheren van uw verzekering.
 • Premie voor aanvullende dekkingen, áls u die heeft meeverzekerd. Bijvoorbeeld voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.
 • Kosten die we betalen aan uw adviseur. Dit zijn kosten voor de verkoop, het advies bij het afsluiten van de verzekering en advies tijdens de looptijd van de verzekering. Dit geldt niet voor verzekeringen die na 1 januari 2013 zijn afgesloten.
Wanneer keren we niet uit?

Soms keren we het verzekerd bedrag van uw levensverzekering niet uit. Heeft u bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzekering? En overlijdt de verzekerde binnen twee jaar na het sluiten van de verzekering door zelfdoding? Of leeft de verzekerde nog op de einddatum? Dan keren we het verzekerd bedrag niet uit.

In de polisvoorwaarden van uw levensverzekering leest u wanneer wij niet uitkeren. U heeft de polisvoorwaarden gekregen bij het sluiten van uw verzekering.

uniqueid

Op zoek naar een nieuwe levensverzekering?

Wilt u een nieuwe levensverzekering (af)sluiten? Lees dan meer op de pagina levensverzekering afsluiten.


Veelgestelde vragen

De einddatum premiebetaling is bereikt. Waarom krijg ik geen uitkering uit mijn levensverzekering terwijl de einddatum premiebetaling is bereikt?
De einddatum van een levensverzekering is niet altijd gelijk aan de einddatum van de premiebetaling. We keren de waarde van uw verzekering pas uit na de einddatum van uw verzekering. Deze einddatum vindt u op uw polis. Sommige levensverzekeringen hebben een flexibele einddatum. In dat geval mag u zelf kiezen wanneer u de waarde van uw verzekering laat uitkeren. Heeft u een overlijdensrisicoverzekering? En leeft de verzekerde nog op de einddatum? Dan keren we niets uit. Bij een overlijdensrisicoverzekering krijgt u alleen een uitkering als de verzekerde voor de einddatum overlijdt. Bij een uitvaartverzekering is er geen einddatum. Wel hoeft u soms vanaf een bepaald moment geen premie meer te betalen. Of dit zo is, staat op uw polis. We keren uit als de verzekerde overlijdt.
Wanneer keren jullie het verzekerd bedrag van de overlijdensrisicoverzekering niet uit?

We keren het verzekerd kapitaal niet uit in de volgende situaties:

 • Als de verzekerde overlijdt door zelfdoding (of een poging daartoe). Dit geldt binnen twee jaar na de ingangsdatum van de verzekering.
 • Als de verzekerde overlijdt door oorlogshandelingen in niet-Nederlandse krijgs- of gewapende dienst.
 • Als de nabestaanden ons niet binnen vijf jaar informeren over het overlijden van de verzekerde. Er is dan sprake van verjaring. We stoppen dan de verzekering zonder dat u een uitkering ontvangt.
 • Als de begunstigde een rol heeft gespeeld bij het overlijden van de verzekerde. En als hij daarvoor is veroordeeld. De begunstigde heeft dan geen recht op het verzekerde kapitaal.
 • Als nationale of internationale sanctieregelgeving ons verbiedt om deze verzekering uit te voeren. We keren niet uit als blijkt dat de verzekeringnemer of verzekerde of een andere belanghebbende is opgenomen op een (inter)nationale sanctielijst.
Kan ik een kopie van de polis van mijn levensverzekering aanvragen?
U kunt een kopie van uw polis aanvragen via het contactformulier. Voor sommige verzekeringen krijgt u dan een verzekeringsoverzicht in plaats van een kopie van uw polis. Op het verzekeringsoverzicht staan de belangrijkste gegevens van uw verzekeringen. Zoals verzekeringnemer(s), verzekerde(n), verzekerd bedrag, de einddatum van uw verzekering en wanneer we uitkeren. Heeft u toegang tot mijn.nn? Dan kunt u ook daar uw verzekeringsoverzicht vinden.
Stopt de premie van mijn levensverzekering automatisch als ik mijn hypotheek heb afgelost?
De premie van uw levensverzekering stopt niet automatisch als u uw hypotheek heeft afgelost. Bij het sluiten van uw levensverzekering heeft u een einddatum met ons afgesproken. Tot en met die datum betaalt u premie voor uw levensverzekering. Wilt u voor de einddatum stoppen met premie betalen (premievrij maken)? Kijk dan op de pagina Stoppen met premie betalen (premievrij maken) voor meer informatie. Wilt u uw levensverzekering stopzetten (afkopen) voor de einddatum? Kijk dan op de pagina Stopzetten (afkopen) voor meer informatie.

Alle veelgestelde vragen

Kunnen wij u helpen?

  NN Levensverzekering
  OHRA Overlijdensrisicoverzekering
  RVS Levensverzekering
  RVS Overlijdensrisicoverzekering (afgesloten voor 2017)

 • 088 663 00 00
 • Contactformulier