Ga direct naar inhoud

Hoe werkt het?

We keren een bedrag uit bij een bepaalde gebeurtenis. U betaalt hiervoor premie. U bepaalt:

 • Wie de uitkering krijgt en wanneer
 • De hoogte van de premie of de uitkering
Wie krijgt de uitkering en wanneer?

U heeft met ons afgesproken wanneer we uitkeren, wie de uitkering krijgt en wie de verzekerde is. Deze afspraken vindt u terug op uw polis. Hieronder geven we u een paar voorbeelden.

Verzekering bij leven

Bij sommige levensverzekeringen keren we alleen een bedrag uit als de verzekerde leeft op een afgesproken einddatum. Dit noemen we ‘uitkering bij leven’.

Verzekering bij overlijden

Bij een overlijdensrisicoverzekering keren we alleen een bedrag uit als de verzekerde overlijdt voor een afgesproken einddatum. Dit noemen we ‘uitkering bij overlijden’. Is de overlijdensrisicoverzekering gekoppeld aan een (hypotheek)lening? Dan krijgt de geldverstrekker de uitkering, als de verzekerde overlijdt.

Bij een uitvaartverzekering is er geen afgesproken einddatum. We keren uit als de verzekerde overlijdt. Wel stopt u op een bepaald moment met premie betalen.

Verzekering bij leven of overlijden

Bij deze verzekering keren we uit als de verzekerde leeft op een afgesproken einddatum. Of als die persoon overlijdt vóór die afgesproken einddatum.

Twee verzekerden

Soms heeft een verzekering twee verzekerden. In dat geval leest u in uw polis wat er precies gebeurt op de einddatum en bij het overlijden van een van de verzekerden.

Regels

Soms zijn er regels die bepalen wat u met de uitkering mag doen. Bijvoorbeeld als u een lijfrenteverzekering heeft gesloten.

Hoogte van de premie of uitkering

Er zijn levensverzekeringen waarbij het bedrag dat we uitkeren vaststaat. U kiest dan welk bedrag u wilt en daar hoort een premie bij. Of u kiest de premie die u wilt betalen en we spreken vooraf af welk bedrag daarbij hoort.

U betaalt premie

U betaalt premie voor uw levensverzekering. Bijvoorbeeld iedere maand of ieder jaar. Maar het kan ook zijn dat u bij het afsluiten van de verzekering in één keer een bedrag heeft betaald. Dat noemen we een koopsom.

De premie voor uw levensverzekering bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Premie voor de uitkering bij leven of overlijden. Of voor beide.
 • Kosten voor het afsluiten en beheren van uw verzekering.
 • Premie voor aanvullende dekkingen, áls u die heeft meeverzekerd. Bijvoorbeeld voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.
 • Kosten die we betalen aan uw adviseur. Dit zijn kosten voor de verkoop, het advies bij het afsluiten van de verzekering en advies tijdens de looptijd van de verzekering. Dit geldt niet voor verzekeringen die na 1 januari 2013 zijn afgesloten.
Wanneer keren we niet uit?

Soms keren we het verzekerd bedrag van uw levensverzekering niet uit. Heeft u bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzekering? En overlijdt de verzekerde binnen twee jaar na het sluiten van de verzekering door zelfdoding? Of leeft de verzekerde nog op de einddatum? Dan keren we het verzekerd bedrag niet uit.

In de polisvoorwaarden van uw levensverzekering leest u wanneer wij niet uitkeren. U heeft de polisvoorwaarden gekregen bij het sluiten van uw verzekering.

uniqueid

Op zoek naar een nieuwe levensverzekering?

Wilt u een nieuwe levensverzekering (af)sluiten? Lees dan meer op de pagina levensverzekering afsluiten.


Veelgestelde vragen

Alle veelgestelde vragen

Kunnen wij u helpen?

  NN Levensverzekering
  OHRA Overlijdensrisicoverzekering
  RVS Levensverzekering
  RVS Overlijdensrisicoverzekering (afgesloten voor 2017)

 • 088 663 00 00
 • Contactformulier