Ga direct naar: inhoud

Stoppen met premie betalen (premievrij maken)

U kunt in overleg met ons stoppen met het betalen van premie. Dat noemen we premievrij maken. Uw verzekering blijft bestaan. Stoppen met premie betalen kan niet altijd, hiervoor gelden bepaalde regels. Die regels hangen af van de soort verzekering die u heeft.

Het premievrij maken heeft wel gevolgen. Op deze pagina leest u wat de gevolgen zijn voor iedere verzekering.

Kapitaalverzekering box 3

1. Uw uitkering wordt lager

Stopt u eerder met premie betalen dan u had afgesproken? Dan betaalt u in totaal minder premie. Daarom wordt de uitkering lager en haalt u misschien uw doel niet. Dat geldt voor de uitkering bij leven én voor de uitkering bij overlijden.

2. U betaalt misschien (meer) belasting

Heeft u een kapitaalverzekering box 3 die is gesloten na 14 september 1999? Dan betaalt u ieder jaar belasting over de waarde van deze verzekering in box 3 (vermogensrendementsheffing). U hoeft over de uitkering uit de verzekering geen belasting te betalen. Dit verandert niet als u eerder stopt met premie betalen.

Heeft u een kapitaalverzekering box 3 die is gesloten op of ná 1 januari 1992 en vóór 15 september 1999? Dan betaalt u gedurende de looptijd geen belasting in box 3 tot een waarde van € 123.428,-. Over de rest betaalt u wel belasting in box 3.

U betaalt wel belasting over de uitkering uit de verzekering. Tenzij voor uw uitkering een belastingvrijstelling geldt. Deze vrijstelling geldt als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U heeft ten minste 15 jaar achter elkaar premie betaald.
 • De hoogste premie die u in een jaar heeft betaald, is niet hoger dan 10 keer de laagste premie die u in een jaar heeft betaald.

Voldoet uw verzekering in het jaar van premievrij maken niet aan bovenstaande voorwaarden? Dan heeft u geen recht op een vrijstelling. U betaalt dan belasting over de uitkering.

Heeft u een kapitaalverzekering box 3 die is gesloten vóór 1 januari 1992? Dan betaalt u tijdens de looptijd geen belasting in box 3 tot een waarde van € 123.428,-. Over de rest betaalt u wel belasting in box 3.

U betaalt wel belasting over de uitkering uit de verzekering. Tenzij voor uw uitkering een belastingvrijstelling geldt. Deze vrijstelling geldt als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U heeft ten minste 12 jaar achter elkaar premie betaald.
 • Uw verzekering voldoet aan de bandbreedte-eis:
  • de hoogste premie bij een looptijd tot 30 jaar is in een jaar niet hoger geweest dan 15 keer de laagste jaarpremie.
  • de hoogste premie bij een looptijd van meer dan 30 jaar is in een jaar niet hoger geweest dan 20 keer de laagste premie.

Voldoet uw verzekering in het jaar van premievrij maken niet aan bovenstaande voorwaarden? Dan heeft u geen recht op een vrijstelling. U betaalt dan belasting over de uitkering.

Lees meer over uw belastingaangifte

3. Aanvullende dekkingen stoppen

Heeft u aanvullende dekkingen meeverzekerd? En stopt u met premie betalen? Dan stoppen de aanvullende dekkingen ook.

Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW)

1. Uw uitkering wordt lager

Stopt u eerder met premie betalen dan u had afgesproken? Dan betaalt u in totaal minder premie. Daarom wordt de uitkering lager. Het kan zijn dat de uitkering te laag is voor de aflossing van uw hypotheek. Dan blijft er een zogeheten restschuld over.

2. U betaalt misschien (meer) belasting

Heeft u een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW)? Dan hoeft u over de waarde van de verzekering geen belasting te betalen in box 3. Voor de uitkering geldt een vrijstelling in box 1 van maximaal € 162.500,- (2017). Deze vrijstelling geldt alleen als u voldoet aan bepaalde voorwaarden:

 • U heeft tot het jaar waarin u de verzekering premievrij heeft gemaakt ten minste 15 jaar achter elkaar premie betaald.
 • De hoogste premie die u in een jaar heeft betaald, is niet hoger dan 10 keer de laagste premie die u in een jaar heeft betaald.

Voldoet u na het premievrij maken niet aan de voorwaarden voor de uitkeringsvrijstelling? Dan is uw verzekering geen KEW meer. De Belastingdienst ziet de waarde van uw verzekering dan als een uitkering. U moet in box 1 belasting betalen over het rentebestanddeel in uw verzekering. Dit is het verschil tussen de waarde van uw verzekering en de door u betaalde premie. Vanaf het volgende jaar telt de verzekering mee als bezitting in box 3.

Lees meer over uw belastingaangifte

3. Aanvullende dekkingen stoppen

Heeft u aanvullende dekkingen meeverzekerd? En stopt u met premie betalen? Dan stoppen de aanvullende dekkingen ook.

Lijfrenteverzekering

1. Uw uitkering wordt lager

Stopt u eerder met premie betalen dan u had afgesproken? Dan betaalt u in totaal minder premie. Daardoor wordt de uitkering lager en haalt u misschien uw doel niet. Dat geldt voor de uitkering bij leven én voor de uitkering bij overlijden.

2. U betaalt misschien (meer) belasting

Stopt u met premie betalen? Dan kunt u geen premie meer aftrekken bij uw aangifte inkomstenbelasting. Daardoor betaalt u misschien meer belasting.

Lees meer over uw belastingaangifte

3. Aanvullende dekkingen stoppen

Heeft u aanvullende dekkingen meeverzekerd? En stopt u met premie betalen? Dan stoppen de aanvullende dekkingen ook.

Uitvaartverzekering

1. Uw uitkering wordt lager

Stopt u eerder met premie betalen dan u had afgesproken? Dan betaalt u in totaal minder premie. Daarom wordt de uitkering lager en haalt u misschien uw doel niet.

2. U betaalt misschien (meer) belasting

Heeft u een uitvaartverzekering die is gesloten ná 14 september 1999? Dan betaalt u over de uitkering uit de verzekering geen belasting. Dit verandert niet als u eerder stopt met premie betalen.

Heeft u een uitvaartverzekering die is gesloten vóór 15 september 1999? Dan hoeft de begunstigde over de uitkering uit deze verzekering geen inkomstenbelasting te betalen als de verzekerde overlijdt:

 • vóór de 72-jarige leeftijd.
 • op of na de 72-jarige leeftijd én het verzekerd bedrag niet meer is dan € 7.033,- (2018). Deze vrijstelling geldt voor alle uitkeringen uit uitvaartverzekeringen samen.
 • op of na de 72-jarige leeftijd. En de hoogste jaarpremie die u heeft betaald tijdens de looptijd niet hoger is geweest dan 10 keer uw laagste jaarpremie. U heeft voor deze verzekering minstens 15 jaar achter elkaar premie betaald, zonder een termijn over te slaan. Heeft u de verzekering gesloten vóór 1 januari 1992? Dan moet u minstens 12 jaar achter elkaar premie hebben betaald.

Stopt u eerder met premie betalen dan de periode die is afgesproken? Dan moeten de begunstigden mogelijk toch inkomstenbelasting betalen als de verzekerde overlijdt ná de 72ste verjaardag:

 • en u minder dan 15 jaar premie heeft betaald.
 • of als u in het jaar van premievrij maken een premie heeft betaald die lager is dan 1/10 van de hoogste jaarpremie die u heeft betaald voor uw verzekering.

Lees meer over uw belastingaangifte

3. Aanvullende dekkingen stoppen

Heeft u aanvullende dekkingen meeverzekerd? En stopt u met premie betalen? Dan stoppen de aanvullende dekkingen ook.

Overlijdensrisicoverzekering

1. Uw uitkering wordt lager

Stopt u eerder met premie betalen dan u had afgesproken? Dan betaalt u in totaal minder premie. Daarom wordt de uitkering lager en haalt u misschien uw doel niet.

2. U betaalt misschien (meer) belasting

Heeft u een overlijdensrisicoverzekering die is gesloten ná 14 september 1999? Dan betaalt u over de uitkering uit de verzekering geen belasting. Dit verandert niet als u eerder stopt met premie betalen.

Heeft u een overlijdensrisicoverzekering die is gesloten vóór 15 september 1999? Dan hoeft de begunstigde over de uitkering uit deze verzekering geen inkomstenbelasting te betalen als de verzekerde overlijdt:

 • vóór de 72-jarige leeftijd.
 • op of na de 72-jarige leeftijd én het verzekerd bedrag niet meer is dan € 7.033,- (2018). Deze vrijstelling geldt voor alle uitkeringen uit overlijdensrisicoverzekeringen samen.
 • op of na de 72-jarige leeftijd. En de hoogste jaarpremie die u heeft betaald tijdens de looptijd niet hoger is geweest dan 10 keer uw laagste jaarpremie. U heeft voor deze verzekering minstens 15 jaar achter elkaar premie betaald, zonder een termijn over te slaan. Heeft u de verzekering gesloten vóór 1 januari 1992? Dan moet u minstens 12 jaar achter elkaar premie hebben betaald.

Stopt u eerder met premie betalen dan de periode die is afgesproken? Dan moeten de begunstigden mogelijk toch inkomstenbelasting betalen als de verzekerde overlijdt ná de 72ste verjaardag:

 • en u minder dan 15 jaar premie heeft betaald.
 • of als u in het jaar van premievrij maken een premie heeft betaald die lager is dan 1/10 van de hoogste jaarpremie die u heeft betaald voor uw verzekering.

Lees meer over uw belastingaangifte

3. Aanvullende dekkingen stoppen

Heeft u aanvullende dekkingen meeverzekerd? En stopt u met premie betalen? Dan stoppen de aanvullende dekkingen ook.

Premievrij maken

Wilt u uw verzekering direct premievrij maken? U kunt dit op twee manieren regelen:

 • Zelf, via het Aanvraagformulier premievrij maken
 • Via uw verzekeringsadviseur

Heeft u uw verzekering verpand?

Heeft u uw levensverzekering gekoppeld aan een lening (verpand)? Dan heeft u toestemming nodig van de geldverstrekker om te stoppen met premie betalen. Hieronder leest u wat u daarvoor moet doen.

Nationale-Nederlanden is geldverstrekker

Als Nationale-Nederlanden of ING de geldverstrekker is, dan hoeft u niets te doen. U krijgt bericht of wij of ING akkoord gaan met het premievrij maken van uw verzekering.

Nationale-Nederlanden is geen geldverstrekker

Wilt u stoppen met premie betalen voor uw verpande levensverzekering? En zijn wij, of ING, niet de geldverstrekker? Dan volgt u de volgende stappen:

 • U vraagt toestemming aan de geldverstrekker voor het stoppen van de premiebetaling. Daarvoor kunt u het formulier 'Verzoek aan pandhouder wijzigen levensverzekering' gebruiken. Vul de gegevens in en stuur deze naar de geldverstrekker.
 • De geldverstrekker vult vervolgens het formulier bij de brief in en stuurt het formulier terug naar u.
 • Heeft u het formulier met de toestemming van de geldverstrekker ontvangen? Stuur het dan naar ons op.
 • De geldverstrekker kan het ingevulde formulier ook rechtstreeks naar Nationale-Nederlanden sturen.

Kunnen wij u helpen?

  Delta Lloyd Levensverzekering
  Delta Lloyd Overlijdensrisicoverzekering
  NN Overlijdensrisicoverzekering (afgesloten vanaf 2018)

 • 020 594 81 00
 • Contactformulier