Ga direct naar: inhoud

Hoe werkt het?

Een beleggingsverzekering is een vorm van een levensverzekering. Hierbij wordt een bedrag opgebouwd door middel van beleggen. Met het geld dat u inlegt (premie), kopen wij participaties in beleggingsfondsen voor u. Het opgebouwde bedrag kunt u bijvoorbeeld gebruiken voor het aflossen van een hypotheek of als aanvulling op uw pensioen.

Kenmerken

Combinatie van verzekeren en beleggen

Een beleggingsverzekering bestaat uit een verzekeringsdeel en een beleggingsdeel. U verzekert het financiële risico bij overlijden en eventueel ook andere risico’s, zoals arbeidsongeschiktheid of overlijden van de verzorger. Daarnaast bouwt u een bedrag op door middel van beleggen. Met uw premie kopen wij participaties in beleggingsfondsen voor u.

Financieel risico

U loopt risico met een beleggingsverzekering. De waarde aan het eind van de looptijd kan lager uitvallen dan u had gedacht. De eindwaarde is namelijk afhankelijk van de fondskoersen die iedere dag kunnen veranderen.

Fondsbeheerder belegt voor u

Geld goed beleggen is niet gemakkelijk. Daarom besteden we dit uit aan professionele beleggers. De fondsbeheerder kijkt welke beleggingen het meeste kunnen opbrengen. Het zijn altijd beleggingen die passen in het beleggingsprofiel van het fonds. De fondsbeheerder beslist over het kopen en verkopen van beleggingen. Dat doet u dus niet zelf.

Keuzes

Bij het afsluiten van een beleggingsverzekering maakt u bepaalde keuzes:

Doel

U wilt met uw beleggingsverzekering een bepaald doel bereiken. Met de beleggingen wordt een bedrag opgebouwd. Dat kunt u bijvoorbeeld gebruiken om uw hypotheek mee af te lossen, uw pensioen aan te vullen of de studie van uw kind te betalen.

Looptijd

De meeste verzekeringen worden afgesloten voor een langere tijd.

Einddatum

Een beleggingsverzekering kan een vaste of een flexibele einddatum hebben. U vindt de einddatum van uw beleggingsverzekering op de polis. Heeft uw beleggingsverzekering een vaste einddatum? Dan keren wij uit op de einddatum. Heeft uw verzekering een flexibele einddatum? Dan kun u zelf kiezen wanneer wij uitkeren. Voor sommige verzekeringen gelden daarbij wel fiscale regels. Bijvoorbeeld voor lijfrenteverzekeringen of een Kapitaalverzekering Eigen Woning. Meer informatie over de fiscale regels leest u op de website van de Belastingdienst.

Premie

De premie die u inlegt, kan variëren van enkele tientjes tot honderden euro’s per maand. U betaalt de premie per maand, per kwartaal, per half jaar of per jaar. Bij een lijfrente kunt u de premie ook in één keer betalen, dit noemen we een koopsom.

Aanvullende dekkingen

U verzekert altijd het risico bij overlijden. Daarnaast kunt u zich aanvullend verzekeren voor het risico op arbeidsongeschiktheid of het risico dat de verzorger overlijdt en er geen bedrag meer wordt opgebouwd voor kinderen die achterblijven.

Garantieregeling

Sommige beleggingsverzekeringen keren een bepaald minimumbedrag uit op de einddatum of bieden u een bepaald minimumrendement. Dit heet een garantieregeling.

Vaste rente of beleggen

Er zijn beleggingsverzekeringen waarbij u kiest voor vaste rente in combinatie met beleggen. Dit noemen we hybride verzekeringen.
In veel gevallen kunt u uw verzekering aanpassen om uw financiële situatie te verbeteren. Wat u kunt aanpassen, verschilt per soort verzekering. Bekijk uw polis om te zien wat u kunt aanpassen. Aanpassingen kunnen fiscale gevolgen hebben. Vraag uw adviseur daarbij om advies. Meer weten?

Soorten verzekeringen

De meest voorkomende beleggingsverzekeringen zijn:

  • Beleggingsverzekering gekoppeld aan een hypotheek: u bouwt een bedrag op om uw hypotheek af te lossen.
  • Lijfrenteverzekering: u bouwt een bedrag op en laat dit op een later tijdstip periodiek uitkeren, als aanvulling op uw pensioen.
  • Verzekering met als doel om een bedrag op te bouwen, voor de studie van uw kind of om te sparen voor later.
Heeft u er een?

Wilt u weten of u een beleggingsverzekering heeft bij Nationale-Nederlanden? Klik dan op ‘Heb ik een beleggingsverzekering’ en vul uw polisnummer in of bekijk de productenlijst. U vindt uw polisnummer op uw polis en op alle brieven over uw verzekering. Kunt u het polisnummer niet vinden? Neem dan contact met ons op. Wij helpen uw graag verder.

Heb ik een beleggingsverzekering?

Productenlijst van Nationale-Nederlanden

uniqueid

Kunnen wij u helpen?