Ga direct naar inhoud

Hoe werkt het?

Een beleggingsverzekering is een vorm van een levensverzekering. Met een beleggingsverzekering bouwt u een bedrag op met beleggen. U betaalt uw premie en we beleggen (een deel van) hiervan in beleggingsfondsen. De waarde van uw beleggingsverzekering hangt onder andere af van de koers van de beleggingsfonds(en). De waarde aan het eind van de looptijd kan daardoor lager uitvallen dan u had gedacht. Wilt u meer zekerheid voor de toekomst? Er zijn diverse mogelijkheden om een beleggingsverzekering aan te passen of te kiezen voor een andere oplossing. Zodat uw opgebouwde bedrag genoeg is bijvoorbeeld om uw hypotheek af te lossen of uw pensioen aan te vullen.

Kenmerken

Combinatie van verzekeren en beleggen

Een beleggingsverzekering bestaat uit een verzekeringsdeel en een beleggingsdeel. U verzekert het financiële risico bij overlijden en eventueel ook andere risico’s, zoals arbeidsongeschiktheid of overlijden van de verzorger. Daarnaast bouwt u een bedrag op door middel van beleggen. Met uw premie kopen wij participaties in beleggingsfondsen voor u.

Financieel risico

U loopt risico met een beleggingsverzekering. De waarde aan het eind van de looptijd kan lager uitvallen dan u had gedacht. De eindwaarde is namelijk afhankelijk van de fondskoersen die iedere dag kunnen veranderen.

Fondsbeheerder belegt voor u

Geld goed beleggen is niet gemakkelijk. Daarom besteden we dit uit aan professionele beleggers. De fondsbeheerder kijkt welke beleggingen het meeste kunnen opbrengen. Het zijn altijd beleggingen die passen in het beleggingsprofiel van het fonds. De fondsbeheerder beslist over het kopen en verkopen van beleggingen. Dat doet u dus niet zelf.

Keuzes

Bij het afsluiten van een beleggingsverzekering maakte u bepaalde keuzes:

Doel

U wilt met uw beleggingsverzekering een bepaald doel bereiken. Met de beleggingen wordt een bedrag opgebouwd. Dat kunt u bijvoorbeeld gebruiken om uw hypotheek mee af te lossen, uw pensioen aan te vullen of de studie van uw kind te betalen.

Looptijd

De looptijd is de periode tussen de startdatum en de einddatum van de verzekering.

Einddatum

Een beleggingsverzekering kan een vaste of een flexibele einddatum hebben. U vindt de einddatum van uw beleggingsverzekering op de polis. Heeft uw beleggingsverzekering een vaste einddatum? Dan keren wij uit op de einddatum. Heeft uw verzekering een flexibele einddatum? Dan kun u zelf kiezen wanneer wij uitkeren. Voor sommige verzekeringen gelden daarbij wel fiscale regels. Bijvoorbeeld voor lijfrenteverzekeringen of een Kapitaalverzekering Eigen Woning. Meer informatie over de fiscale regels leest u op de website van de Belastingdienst.

Premie

Premie is het bedrag dat u inlegt in uw beleggingsverzekering. De premie die u inlegt, kan variëren van enkele tientjes tot honderden euro’s per maand. U betaalt de premie per maand, per kwartaal, per half jaar of per jaar. Bij een lijfrente kunt u de premie ook in één keer betalen, dit noemen we een koopsom.

Aanvullende dekkingen

Bij een beleggingsverzekering kunt u ervoor kiezen om bepaalde risico’s mee te verzekeren. U betaalt premie voor het afdekken van deze risico’s. Dit noemen we risicopremie.

Garantieregeling

Sommige beleggingsverzekeringen keren een bepaald minimumbedrag uit op de einddatum of bieden u een bepaald minimumrendement. Dit heet een garantieregeling.

Vaste rente of beleggen

Er zijn beleggingsverzekeringen waarbij u kiest voor vaste rente in combinatie met beleggen. Dit noemen we hybride verzekeringen.
In veel gevallen kunt u uw verzekering aanpassen om uw financiële situatie te verbeteren. Wat u kunt aanpassen, verschilt per soort verzekering. Bekijk uw polis om te zien wat u kunt aanpassen. Aanpassingen kunnen fiscale gevolgen hebben. Vraag uw adviseur daarbij om advies.

Soorten verzekeringen

De meest voorkomende beleggingsverzekeringen zijn:

  • Beleggingsverzekering gekoppeld aan een hypotheek: u bouwt een bedrag op om uw hypotheek af te lossen.
  • Lijfrenteverzekering: u bouwt een bedrag op en laat dit op een later tijdstip periodiek uitkeren, als aanvulling op uw pensioen.
  • Verzekering met als doel om een bedrag op te bouwen, voor de studie van uw kind of om te sparen voor later.
Heeft u er een?

Wilt u weten of u een beleggingsverzekering heeft bij Nationale-Nederlanden? Klik dan op ‘Heb ik een beleggingsverzekering’ en vul uw polisnummer in of bekijk de productenlijst. U vindt uw polisnummer op uw polis en op alle brieven over uw verzekering. Kunt u het polisnummer niet vinden? Neem dan contact met ons op. Wij helpen uw graag verder.

Heb ik een beleggingsverzekering?

Productenlijst van Nationale-Nederlanden

Productenlijst beleggingsverzekeringen afgesloten bij Delta Lloyd

Aanpassen of niet?

Het kan zijn dat u beter af bent als u uw beleggingsverzekering aanpast of afkoopt. Elke situatie is anders en kan bovendien (andere) fiscale gevolgen hebben. Een verhoging van de premie kan bijvoorbeeld tot fiscale gevolgen leiden. Daarom is het belangrijk dat u samen met een adviseur bekijkt wat de mogelijkheden met uw verzekering zijn. Er zijn in principe drie mogelijkheden:

1. Uw verzekering ongewijzigd voortzetten
2. Uw verzekering aanpassen
3. Uw verzekering beëindigen (en kiezen voor een ander product)

Ongewijzigd voortzetten

Als u besluit om niets te doen, dan loopt uw beleggingsverzekering ongewijzigd door. U blijft dan in dezelfde fondsen beleggen en voor hetzelfde bedrag verzekerd. Er kunnen verschillende redenen zijn om niets te veranderen aan uw beleggingsverzekering. Misschien heeft u een garantie over de verwachte waarde op uw huidige verzekering, waardoor u de verzekering wilt houden zoals hij is. Of misschien is de verwachte waarde voldoende om uw doel te halen. Het is ook mogelijk dat u uw verzekering tijdens de looptijd niet mag aanpassen.

Als u niets verandert aan uw beleggingsverzekering, dan is het goed om bewust te zijn van het risico dat u mogelijk minder waarde opbouwt. De kans bestaat dat de opgebouwde waarde van de verzekering op de einddatum bijvoorbeeld niet hoog genoeg is om de hypotheek af te lossen, waardoor u een restschuld overhoudt. Of uw opgebouwde waarde is niet hoog genoeg voor de gewenste aanvulling op uw pensioen.

Aanpassen

Als u uw beleggingsverzekering wilt aanpassen, dan blijft u nog steeds risico lopen. De hoogte van de uitkering van een beleggingsverzekering is namelijk nooit zeker. Het is belangrijk dat u dit vooraf overlegt met een adviseur. Een aanpassing kan fiscale gevolgen hebben. Ook is niet elke wijziging mogelijk.

Wat zijn uw mogelijkheden?

  • U kunt bijvoorbeeld opnieuw bepalen hoeveel risico u wilt en kunt dragen.
  • U kunt de fondsen in uw verzekering beter laten aansluiten op uw beleggingsprofiel (het beleggingsprofiel geeft aan hoeveel risico u kunt en wilt lopen).
  • U kunt uw premie wijzigen.
  • U kunt ervoor kiezen om (tijdelijk) geen premie meer te betalen (premievrij maken).
  • U kunt ervoor kiezen om uw overlijdensrisicoverzekering aan te passen.

Let op: is uw beleggingsverzekering gekoppeld aan een hypotheek? Dan heeft u toestemming nodig van de pandhouder (bank of andere financiële instelling) als u iets wil aanpassen.

Lees meer over wat u kunt aanpassen

Beëindigen

U kunt uw huidige beleggingsverzekering beëindigen en de waarde laten storten op uw bankrekening. U kunt uw verzekering ook beëindigen en kiezen voor een ander product. Let op: dit kan (nadelige) fiscale gevolgen hebben en is niet altijd mogelijk. Welke voordelen en nadelen voor u van toepassing zijn, kan een adviseur u vertellen.

Wat zijn uw mogelijkheden?

Uw beleggingsverzekering in beeld

uniqueid


Kunnen wij u helpen?