Ga direct naar inhoud

Wat is een Inboedelverzekering?

 • Inboedel = spullen in je huis, tuin en schuur die niet vastzitten
 • Verzekerd tegen o.a. brandschade, diefstal, en waterschade
 • Via ons verzekerd tot € 150.000,-

Bereken je premie

Sluit nu af

Inboedelverzekering: verzekerd voor schade aan je spullen in je huis

Een Inboedelverzekering dekt schade aan spullen in je huis door bijvoorbeeld diefstal, lekkage of brand. Onder inboedel verstaan we alle spullen in huis die niet vastzitten. Ze zijn dus te verhuizen. De keuken valt niet onder een Inboedelverzekering, maar het keukengerei wel.


Wat is gedekt met de inboedelverzekering?

Bij de Inboedelverzekering van Nationale-Nederlanden kun je kiezen uit de dekking Basis of All risk. Met de All risk dekking is ook schade verzekerd die je per ongeluk zelf veroorzaakt. Bijvoorbeeld als je kind met watervaste stift op je tafel heeft getekend.

Daarnaast kun je de Inboedelverzekering uitbreiden met de modules Mobiele elektronica, Buitenshuis en Glas. Met de glasdekking ben je dan bijvoorbeeld verzekerd als je buurjongen een bal door de ruit schiet. Ook ben je verzekerd als ruiten breken door:

 • een ongelukje door jezelf;
 • elke andere gebeurtenis die je niet kon verwachten.

Krassen op ruiten en vocht in dubbel glas zijn niet verzekerd.

Als je bij de Inboedelverzekering All risk kiest voor de module Buitenshuis, dan zijn je spullen ook buiten je huis verzekerd. Wil je weten welke spullen en wat je krijgt vergoed? Bekijk dan de Module Buitenshuis.

Met de module Mobiele elektronica zijn je smartphones, tablets, laptops en wearable devices verzekerd. Niet alleen die van jou, van het hele gezin. Zowel binnen als buiten je huis, in Nederland. Kan de schade niet worden gerepareerd? Dan vergoeden we de nieuwwaarde. Dit doen we tot maar liefst vijf jaar na aanschaf. Je krijgt van ons het bedrag om hetzelfde of een gelijkwaardig product nieuw te kunnen kopen. Bekijk de module Mobiele elektronica.

De voordelen van de Inboedelverzekering

 • Je spullen in huis verzekerd tegen schade en diefstal.
 • 5 jaar lang de nieuwwaarde van je spullen vergoed.
 • 24 uur per dag, 7 dagen per week hulp bij schade.
 • Kies zelf je eigen risico: € 0,- of € 100,-.
 • Je betaalt geen eigen risico als een bedrijf uit het herstelnetwerk je schade repareert.
 • Schademanager Thuis: Extra hulp bij grote gevolgen door schade.

Eigen risico inboedelverzekering

Bij het afsluiten van je Inboedelverzekering kies je zelf welk eigen risico je wilt: € 0,- of € 100,-. Kies je voor € 100,-, dan betaal je per gebeurtenis € 100,- zelf. Kies je voor € 0,-, dan betaal je niets als de schade verzekerd is.

Belangrijke informatie over je Inboedelverzekering

Bekijk polisvoorwaarden

Hieronder vind je de meest recente voorwaarden van de Nationale-Nederlanden Woonverzekering. Op je polisblad en in mijn.nn vind je terug welke voorwaarden en dekkingen voor jou gelden.

Bekijk verzekeringskaart

In de verzekeringskaart staan de belangrijkste kenmerken van de Inboedelverzekering van Nationale-Nederlanden. Deze kaart helpt je om de voorwaarden te vergelijken met andere aanbieders.

Verzekeringskaart Inboedelverzekering

Bedenktijd, contractduur en opzegtermijn

Na ontvangst van je polisblad heb je 14 dagen bedenktijd. Je kunt dan zonder reden je verzekering opzeggen en hoeft ook geen premie te betalen. Na deze 14 dagen bedenktijd is je verzekering dagelijks opzegbaar. Als je je verzekering niet opzegt, geldt er een contracttermijn van een jaar die stilzwijgend wordt verlengd.

Aanpassing van premie en voorwaarden

Soms is het nodig om de premie en/of de voorwaarden voor deze verzekering of voor alle of een deel van de klanten aan te passen. Dit kan per de verlengingsdatum van je verzekering.

Dit gebeurt bijvoorbeeld:

 • als de premie-inkomsten niet meer voldoende zijn om de schades te betalen of als de verzekering verlies oplevert;
 • als de verzekering en/of de manier waarop de premie berekend wordt verandert;
 • door rekening te houden met de de concurrentiepositie;
 • in geval van veranderingen in wet- en regelgeving;
 • in geval van economische en/of maatschappelijke ontwikkelingen.

De aanpassing kan ook tussentijds worden doorgevoerd, bijvoorbeeld omdat dit vanuit wetgeving verplicht is.

Als de premie en/of de voorwaarden van een verzekering veranderen, dan informeren wij je van tevoren. Bij een aanpassing per verlengingsdatum ontvang je minimaal één maand van tevoren bericht van ons. Ook leggen wij uit waarom de premie en/of voorwaarden wijzigen, wat er gewijzigd wordt en per wanneer.

Ben je het eens met de verandering? Dan hoef je niets te doen. De verzekering loopt dan vanaf de wijzigingsdatum automatisch door met de veranderde premie en/of voorwaarden. Ben je het niet eens met de verandering? Dan kan de persoon die de verzekering heeft afgesloten de verzekering stoppen. Dit kan tot één maand nadat de verandering is medegedeeld via nn.nl of door ons een brief of e-mail te sturen. De verzekering loopt dan tot de dag waarop de verandering zou ingaan.

Wat gebeurt er bij schade

Als je een schade aan de verzekeraar doorgeeft, stelt de verzekeraar vast wat er is gebeurd. En hoe groot de schade is. Hierbij gebruikt de verzekeraar onder andere de gegevens die op het schadeformulier staan, de inlichtingen die je de verzekeraar geeft en zo nodig verklaringen van getuigen. Je geeft de verzekeraar de informatie die zij nodig heeft.

De verzekeraar stelt het schadebedrag in overleg met jou vast. Schakelt de verzekeraar een expert in? Dan gaat de verzekeraar uit van het schadebedrag en de oorzaak van de schade die deze expert vaststelt. De verzekeraar erkent daarmee nog niet dat zij de schade ook aan jou moeten vergoeden. De expert die de verzekeraar inschakelt is ingeschreven bij het NIVRE en houdt zich aan de Gedragscode schade-expertiseorganisaties die is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars. Meer informatie vindt je op nivre.nl en verzekeraars.nl.

Ben je het niet eens met het schadebedrag dat is vastgesteld door de expert die de verzekeraar heeft ingeschakeld? Dan mag je ook zelf een expert inschakelen. Dit heet een “contra-expert”. In dat geval stellen beide experts het schadebedrag vast. Vooraf zullen zij een derde expert benoemen. Dit heet een “arbiter”. Komt het bedrag van de schadevaststelling tussen beide experts namelijk niet overeen, dan stelt de arbiter het schadebedrag vast. Hij blijft daarbij tussen de schadebedragen die de beide andere experts hebben vastgesteld. De beslissing van de arbiter is bindend. Zowel voor jou als voor de verzekeraar. De arbiter moet zich houden aan de Gedragscode schade-expertiseorganisaties.

De verzekeraar betaalt de kosten van de door de verzekeraar ingeschakelde expert en de arbiter.

Heb je een contra-expert ingeschakeld? Dan betaal je eerst zelf de kosten van deze contra expert. De verzekeraar vergoedt deze kosten vervolgens aan je voor zover deze redelijk zijn.

De verzekeraar stelt de omvang van de schade vast op basis van het verschil in de waarde van het beschadigde voorwerp direct voor en direct na de gebeurtenis. In de tabel “Waarde inboedel” in de polisvoorwaarden lees je welke waarde de verzekeraar voor elk voorwerp gebruikt. Wil je de schade zelf repareren? Maak dan eerst hierover afspraken met de verzekeraar of de expert die zij inschakelt. De verzekeraar vergoedt de materialen en een bedrag voor je tijd.

Wij gaan 5 jaar uit van de nieuwwaarde.

Reparatiekosten

Is de schade te repareren en is de schadevergoeding op basis van reparatie lager dan de schadevergoeding op basis te vergoeden waarde uit de tabel “Waarde inboedel” in de polisvoorwaarden? Dan kiest de verzekeraar voor een schadevergoeding op basis van reparatiekosten.

De verzekeraar stelt de omvang van de schade vast op basis van het verschil in de waarde van je woning direct voor en direct na de gebeurtenis. Daarbij kan zij uitgaan van de reparatiekosten, de herbouwwaarde of de verkoopwaarde. Wil je de schade zelf repareren? Maak dan eerst hierover afspraken met de verzekeraar of de expert die zij inschakelt. De verzekeraar vergoedt de materialen en een bedrag voor je tijd.

Bij elke schade heeft de verzekeraar het recht om de schade in natura te vergoeden. Dit houdt in dat bij een verzekerde gebeurtenis zij de schade laat herstellen of de beschadigde of gestolen zaken vervangt. Bijvoorbeeld je laminaatvloer, tapijt of meubels. Je schade wordt snel en goed hersteld, op een moment dat het jou uitkomt. Is er na reparatie sprake van waardevermindering dan vergoedt de verzekeraar aanvullend deze waardevermindering. Dit is het verschil tussen de waarde voor de schade en de waarde na de reparatie. Je hoeft geen geld voor te schieten. De reparateur stuurt de factuur rechtstreeks naar Nationale-Nederlanden.

Meer informatie over wat er bij schade gebeurt en wat de verzekeraar uitkeert, lees je in hoofdstuk 8 van de polisvoorwaarden.

Doelgroepomschrijving

De Inboedelverzekering is geschikt voor alle Nederlandse huishoudens (inwoners van 18 jaar en ouder). En die hun vermogen willen beschermen voor de kosten bij schade aan de inboedel in hun koop- of huurwoning.


Nationale-Nederlanden Inboedelverzekering afsluiten

Bereken je premie

Service en Contact

We kunnen je op verschillende manieren helpen.

Regel het eenvoudig zelf of neem contact met ons op.

Naar Service en Contact