Ga direct naar inhoud

Rechtsbijstandverzekering Motorrijtuigen

 • Deskundige juridische hulp via DAS
 • Uitgebreide dekking
 • Ook voor conflicten over koop, onderhoud of reparatie

Bereken je premie

Sluit nu af

Juridische hulp en advies na ongeluk in het verkeer

Met de Rechtsbijstandverzekering Motorrijtuigen ben je verzekerd voor juridische conflicten die gebeuren in het verkeer. Bijvoorbeeld als je juridische hulp nodig hebt bij een auto-ongeluk, of als je een conflict hebt bij de koop of verkoop van je auto. Met deze Rechtsbijstandverzekering voor het verkeer sta je sterker in je recht.


Wat is verzekerd?

Met een Rechtsbijstandsverzekering voor het verkeer ben je verzekerd voor juridische geschillen na bijvoorbeeld een verkeersongeluk. De juristen en advocaten van DAS staan voor je klaar om je te helpen.

Wel verzekerd

Je bent verzekerd voor juridische hulp als je:

 • De kosten na een auto-ongeluk wilt verhalen.
 • Voertuig, kentekenbewijs of rijbewijs in beslag is genomen.
 • Voor de rechtbank moet verschijnen, bijvoorbeeld voor een verkeersovertreding.
 • Een conflict hebt tijdens het kopen of verkopen van je voertuig.

Niet verzekerd

Je bent niet verzekerd voor juridische hulp bij:

 • Conflicten waarvoor je aansprakelijk bent. Als je aansprakelijk wordt gesteld valt dat onder je WA dekking.
 • Kosten die je maakt als je zelf een advocaat inschakelt, zonder overleg met DAS.
 • Boetes, geldstraffen of dwangsommen.

We geven hier alleen een samenvatting van de dekking. In de voorwaarden lees je precies wat wel en niet gedekt is.


Wat kan je van ons verwachten?

 • Je krijgt hulp van een jurist die opkomt voor je belangen en onderhandelt met de tegenpartij.
 • We vergoeden kosten van externe deskundigen of advocaten en de kosten van een gerechtelijke procedure.
 • We bieden je de mogelijkheid om een bemiddelaar in te schakelen (mediation).
 • Soms zijn de kosten voor een rechtszaak hoger dan de schadevergoeding die de rechtszaak uiteindelijk voor je oplevert. Wij vergoeden dan de schade. Dit doen we alleen als we verwachten dat een rechter je gelijk geeft.

Bereken je premie


Juridische specialisten van DAS

Om je juridisch advies te geven werken wij samen met de gespecialiseerde juristen en advocaten van DAS. DAS geeft advies, maar helpt ook als je de stap naar de rechter moet maken. De aanvullende dekking Rechtsbijstandverzekering Motorrijtuigen vergoedt onder andere de kosten van DAS, maar ook kosten om je zaak door een rechter te laten behandelen.

Heb je al een Rechtsbijstandverzekering bij Nationale-Nederlanden? Dan kun je er voor kiezen om deze uit te breiden met de dekking Verkeer.


Autoverzekering van Nationale-Nederlanden

Bij de Autoverzekering van Nationale-Nederlanden kies je uit de dekkingen WA, WA Extra of WA Casco (Allrisk). Met de aanvullende dekkingen SchadeVerzekering Inzittenden en de Rechtsbijstandverzekering Motorrijtuigen kun je ervoor kiezen om je Autoverzekering uit te breiden.

Bereken je premie

Direct geregeld

Wil je een aanvullende dekking afsluiten bij je Autoverzekering? Gebruik de chat of bel 088 663 06 63. Dat kan van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 uur en 17.00 uur.

Belangrijke informatie over de Autoverzekering

Bekijk polisvoorwaarden

Hieronder vind je de meest recente voorwaarden van de Nationale-Nederlanden Autoverzekering. Op je polisblad of in mijn.nn vind je terug welke voorwaarden en dekkingen voor jou gelden.

Bekijk verzekeringskaart

In de verzekeringskaart staan de belangrijkste kenmerken van de Autoverzekering van Nationale-Nederlanden. Deze kaart helpt je om de voorwaarden te vergelijken met andere aanbieders.

Verzekeringskaart Autoverzekering WA

Verzekeringskaart Autoverzekering WA Plus

Verzekeringskaart Autoverzekering WA All risk

Bedenktijd, contractduur en opzegtermijn

Na ontvangst van je polisblad heb je 14 dagen bedenktijd. Je kunt dan zonder reden je verzekering opzeggen en hoeft ook geen premie te betalen. Na deze 14 dagen bedenktijd is je verzekering dagelijks opzegbaar. Als je je verzekering niet opzegt, geldt er een contracttermijn van een jaar die stilzwijgend wordt verlengd.

Aanpassing van premie en voorwaarden

Soms is het vanuit de verzekeraar nodig om de premie en/of de voorwaarden voor deze verzekering of voor alle of een deel van de klanten aan te passen. Dit kan per de verlengingsdatum van je verzekering.

Dit gebeurt bijvoorbeeld:

 • als de premie-inkomsten niet meer voldoende zijn om de schades te betalen of als de verzekering verlies oplevert;
 • als de verzekering en/of de manier waarop de premie berekend wordt verandert;
 • door rekening te houden met de de concurrentiepositie;
 • in geval van veranderingen in wet- en regelgeving;
 • in geval van economische en/of maatschappelijke ontwikkelingen.

De aanpassing kan ook tussentijds worden doorgevoerd, bijvoorbeeld omdat dit vanuit wetgeving verplicht is.

Als de premie en/of de voorwaarden van een verzekering veranderen, dan informeert de verzekeraar je van tevoren. Bij een aanpassing per verlengingsdatum ontvang je minimaal één maand van tevoren bericht. Ook legt de verzekeraar uit waarom de premie en/of voorwaarden wijzigen, wat er gewijzigd wordt en per wanneer.

Ben je het eens met de verandering? Dan hoef je niets te doen. De verzekering loopt dan vanaf de wijzigingsdatum automatisch door met de veranderde premie en/of voorwaarden. Ben je het niet eens met de verandering? Dan kan de persoon die de verzekering heeft afgesloten de verzekering stoppen. Dit kan tot één maand nadat de verandering is medegedeeld via nn.nl of door een brief of e-mail te sturen. De verzekering loopt dan tot de dag waarop de verandering zou ingaan.

Wat gebeurt er bij schade?

Als je een schade doorgeeft, stelt de verzekeraar vast wat er is gebeurd. En hoe groot de schade is. Dit doet de verzekeraar onder andere met behulp van de gegevens die op het schadeformulier staan, inlichtingen die jij en je (eventuele) tegenpartij de verzekeraar geven, en zo nodig verklaringen van getuigen. Je geeft de verzekeraar de informatie die zij nodig heeft.

Ben je verzekerd voor je schade? En is je tegenpartij aansprakelijk? Dan zal de verzekeraar jouw schade op hem proberen te verhalen. Of op zijn verzekeraar.

Ben je niet verzekerd voor je schade? En is je tegenpartij aansprakelijk? In sommige gevallen kan de verzekeraar je dan proberen te helpen om je schade te verhalen. Hoe dat werkt lees je op www.nn.nl/dsa.

Ben je zelf aansprakelijk? Dan neemt de verzekeraar contact op met je tegenpartij of zijn verzekeraar om zijn schade te regelen.

WA (Wettelijke Aansprakelijkheid)
De verzekeraar regelt de schade met de tegenpartij binnen de verplichtingen die zij heeft. Zij mag schade direct aan je tegenpartij vergoeden of met hem een schikking treffen. Let op! Heb je je tegenpartij laten weten dat je aansprakelijk bent? Of heb je toegezegd dat hij recht heeft op een schadevergoeding? Dan is de verzekeraar daar niet aan gebonden. Zij beoordeelt of je volgens de wet aansprakelijk bent voor de schade. Je bent bijvoorbeeld aansprakelijk als je een verkeersregel overtreedt: je hebt geen voorrang verleend met je auto en daardoor is het verkeersongeval ontstaan.

WA Plus en WA All risk
Heb je schade aan je eigen auto en kan de schade hersteld worden? Dan is de omvang van de schade gelijk aan de reparatiekosten. Behalve als de reparatiekosten van je auto hoger zijn dan het verschil tussen de dagwaarde meteen voor de gebeurtenis en de restwaarde.

Zijn de reparatiekosten van je auto hoger dan het verschil tussen de dagwaarde meteen voor de gebeurtenis en de restwaarde? Dan is je auto total loss. De omvang van de schade is dan gelijk aan dit verschil of als dat hoger is het verschil tussen de vervangingswaarde bij total loss volgens de ANWB-koerslijst plus 10 procent meteen voor de gebeurtenis en de restwaarde.

Ben je je auto kwijt door een gebeurtenis die onder het onderdeel Diefstal is verzekerd? Dan is de omvang van de schade gelijk aan: de dagwaarde meteen voor de gebeurtenis of als dat hoger is de vervangingswaarde bij total loss volgens de ANWB-koerslijst plus tien procent meteen voor de gebeurtenis.

Is er sprake van schade aan of diefstal van accessoires? Dan stelt de verzekeraar de omvang van de schade zo vast: de eerste 12 maanden na aanschaf schrijft zij 1,5% per maand (of een gedeelte daarvan) af op de aanschafprijs. Vanaf de 13e maand na aanschaf schrijft zij 1% per maand (of een gedeelte daarvan) af op de aanschafprijs.

Total loss
Is je auto total loss, of ben je je auto kwijt door een gebeurtenis die onder het onderdeel 'diefstal' is verzekerd? Dan vergoedt de verzekeraar de schade pas als je de eigendom van je auto aan de verzekeraar hebt overgedragen. Ook ben je verplicht om alle zaken die bij je auto horen aan de verzekeraar te overhandigen.
Meer informatie over wat er bij schade gebeurt en wat de verzekeraar uitkeert, lees je in hoofdstuk 8 van de polisvoorwaarden.

Doelgroepomschrijving

De Autoverzekering is geschikt voor alle Nederlandse huishoudens (ingezetenen) van 18 jaar en ouder die hun vermogen willen beschermen voor kosten die worden gemaakt bij schade van en door autobezit. De auto moet een Nederlands kenteken hebben.


Service & Contact

Heb je een vraag?

Regel het eenvoudig zelf of neem contact op.

Naar Service & Contact