Ga direct naar inhoud

Pensioen uitstellen

U kunt ervoor kiezen om uw pensioen uit te stellen, bijvoorbeeld wanneer u nog veel plezier uit uw werk haalt of nog voldoende andere inkomsten heeft. U kunt uw ouderdomspensioen uitstellen tot maximaal vijf jaar na uw AOW-ingangsdatum.

Heeft u prepensioen opgebouwd en wilt u het prepensioen uitstellen? Dan geldt daarvoor een doorwerkvereiste. Dat betekent dat als u uw prepensioen wilt uitstellen, u nog wel moet doorwerken.

Wanneer u kiest om uw pensioen uit te stellen, heeft dit gevolgen voor de hoogte van uw pensioenuitkering. Welke gevolgen dit zijn, hangt af van het soort pensioen dat u heeft. Is er bijvoorbeeld een bedrag per jaar voor u verzekerd? Of heeft u een pensioenkapitaal waarmee u een pensioenuitkering moet aankopen? Op uw mijn.nn of via mijnpensioenoverzicht.nl kunt u vinden wat voor pensioen voor u is verzekerd.

Gevolgen voor uw ouderdomspensioen

Is uw pensioen verzekerd als een bedrag per jaar? Dan wordt dit bedrag door uitstel hoger. Een voorbeeld hiervan:

Uw oorspronkelijke pensioenleeftijd is: 65 jaar
Uw pensioenuitkering per jaar is: €10.000
U besluit uit te stellen tot: 67 jaar
Uw pensioenuitkering per jaar wordt: €11.000*

* U kunt zelf een inschatting van uw pensioenuitkering maken met de Flexibiliseringstool

U ontvangt in dit voorbeeld dus een hogere pensioenuitkering per jaar als u uw pensioen 2 jaar uitstelt. Maar u ontvangt nog geen pensioen in de periode tussen uw 65ste en 67ste. In dit voorbeeld komt dat uit op een gemis van ongeveer €20.000. Om dit gemis te compenseren, moet u minstens 22 jaar lang pensioen ontvangen.

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kan uitstel voor- en nadelen hebben. Door uitstel ontvangt u bijvoorbeeld jaarlijks een hoger pensioen, waardoor een mogelijk verschil met het inkomen voorafgaand aan uw pensioen kleiner is. Een nadeel is dat u langer pensioen moet ontvangen om te compenseren voor de periode waarin u door uitstel geen pensioenuitkering heeft ontvangen.

Gevolgen van uitstel bij een pensioenkapitaal

Komt er op uw pensioendatum een pensioenkapitaal beschikbaar waarmee u een pensioenuitkering moet aankopen? Dan wordt dit kapitaal door uitstel hoger. Dit betekent niet meteen dat u ook een hogere pensioenuitkering kunt aankopen. Hoeveel pensioen u kunt aankopen, hangt namelijk af van het aankooptarief van de verzekeraar. Het aankooptarief wijzigt regelmatig. Dit komt door de wisselende rente, maar ook door de gemiddelde levensverwachting op het moment van aankoop van pensioen. Vooral de rente heeft een grote invloed op het aankooptarief. Hoe lager de rente, hoe minder pensioen u kunt kopen met uw kapitaal.

Heeft u een pensioenkapitaal op basis van beleggingen en wilt u uw pensioen uitstellen? Houd er dan rekening mee dat de waarde van uw beleggingen op de uitgestelde datum hoger, maar ook lager kan zijn dan op de originele pensioendatum.

Gaat u binnenkort met pensioen en heeft u een pensioenkapitaal? De Pensioen Coach van Nationale-Nederlanden bespreekt dan graag met u de mogelijkheden voor uw pensioen. Bel uw Pensioen Coach op 010 513 01 05, op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur. Of mail naar pensioenuitkering@nn.nl.

Gevolgen voor partnerpensioen als u binnenkort uw pensioendatum bereikt

Afhankelijk van hoe uw pensioen geregeld is, kan uitstel gevolgen hebben voor het partnerpensioen. Hieronder noemen wij een aantal situaties:

  • Heeft u een partnerpensioen opgebouwd en is dit verzekerd als een bedrag per jaar? Dan verandert de hoogte van het uit te keren partnerpensioenbedrag niet als u uw ouderdomspensioen uitstelt.

  • Heeft u een pensioenkapitaal opgebouwd? Dan is er op de originele datum dat uw pensioenkapitaal vrijkomt geen partnerpensioen meer verzekerd. We bieden bij uitstel van uw pensioenkapitaal de mogelijkheid om een partnerpensioen te verzekeren tijdens de periode van het uitstel, bijvoorbeeld met een overlijdensrisicoverzekering. Onze Pensioen Coach vertelt u graag welke mogelijkheden er in uw situatie zijn.

  • Is er op dit moment een partnerpensioen op risicobasis voor u verzekerd? Kijk dan in uw pensioenregeling wat uitstel voor u betekent. Mogelijk vervalt het partnerpensioen op uw originele pensioendatum. Wilt u het partnerpensioen laten doorlopen tot uw uitgestelde pensioendatum? Dan kunt u onder andere op de originele pensioendatum een deel van uw ouderdomspensioen inruilen voor een nabestaandenpensioen.

Deeltijdpensioen

Het is mogelijk om een deel van uw pensioen in te laten gaan op de originele pensioendatum en het andere deel uit te stellen naar een latere datum. Mogelijk gelden hier nog aanvullende voorwaarden voor. Kijk in het betreffende pensioenreglement voor deze voorwaarden.

Hoe geeft u pensioenuitstel door

Uiterlijk 6 maanden voor uw originele pensioendatum ontvangt u van ons een bericht waarin wij u de keuzes rondom uw pensioenuitkering toelichten. U krijgt dan ook de mogelijkheid om uw keuzes door te geven.

Liever een adviesgesprek?

Heeft u de wens om later te stoppen met werken en wilt u weten wat er in uw situatie mogelijk is? En welke oplossing het beste bij uw situatie past? Een adviseur kan u daarbij helpen. Tijdens een eerste oriënterend gesprek met een adviseur geeft u aan waarover u advies wilt. Dit gesprek is vaak gratis. De adviseur vertelt u op welke manier hij of zij u kan helpen en hoeveel een advies kost.

Lees meer over financieel advies bij Nationale-Nederlanden of vind een onafhankelijk adviseur die ook met Nationale-Nederlanden samenwerkt.