Arbeidsongeschiktheid

De afgelopen jaren raakten er per jaar gemiddeld 27.000 werknemers arbeidsongeschikt. Misschien overkomt het je ook op een moment dat je het niet verwacht. En wat gebeurt er dan? Het is goed om daar eens over na te denken, want arbeidsongeschiktheid raakt je op vele manieren.

Twee financiƫle gevolgen

Als je arbeidsongeschikt raakt, is dat al vervelend genoeg. Misschien kun je helemaal of gedeeltelijk niet meer werken door een ziekte of een ongeval. Dan moet je rekening houden met twee financiƫle gevolgen:

1. Na twee jaar heb je (veel) minder geld te besteden.

2. Na twee jaar stopt je pensioenopbouw mogelijk helemaal of gedeeltelijk. Als je arbeidsongeschikt raakt, ontvang je misschien een WIA-uitkering. Daarnaast heeft je werkgever mogelijk voor jou aanvullende verzekeringen afgesloten. Deze verzekeringen keren per maand een bedrag uit, zodat je meer geld te besteden hebt.

De WIA

WIA is de afkorting van Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Een WIA-uitkering is een uitkering die je kunt krijgen als je door ziekte niet of minder kunt werken. Je kunt deze aanvragen als je bijna twee jaar ziek bent en meer dan 65% arbeidsongeschikt bent. Het UWV speelt een belangrijke rol. Zij bepaalt de hoogte van de WIA-uitkering en dus hoeveel geld je krijgt.

Arbeidsongeschiktheidspensioen via je werkgever

Het kan zijn dat je werkgever jou heeft verzekerd voor verschillende aanvullingen op je loon. Maar het kan ook zijn dat je werkgever niets extra heeft verzekerd en je alleen een sociale uitkering ontvangt. In Pensioen 1-2-3 kun je zien wat je werkgever voor jou heeft verzekerd. Je vindt Pensioen 1-2-3 in mijn.nn. Hieronder lichten we enkele veel voorkomende verzekeringen toe:

  • Het arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP): met een AOP ontvang je maandelijks een bedrag van Nationale-Nederlanden als aanvulling op je WIA-uitkering. Een AOP is niet wettelijk geregeld. Elke pensioenregeling heeft eigen regels voor arbeidsongeschiktheid. En de verschillen hierin tussen pensioenregelingen bij verschillende werkgevers kunnen groot zijn.
  • Vrijstelling van pensioenpremie: voor je pensioenopbouw betalen jij en je werkgever maandelijks premie. Als je arbeidsongeschikt bent, betaalt Nationale-Nederlanden deze pensioenpremie volledig of gedeeltelijk. Je betaalt dan geen of minder pensioenpremie. Zo loopt je pensioenopbouw door ondanks dat je niet, of minder werkt.

Wat verwachten wij van jou?

Het is belangrijk dat je werkgever en Nationale-Nederlanden alle belangrijke informatie over je arbeidsongeschiktheid krijgen. Je bent daar zelf verantwoordelijk voor. Als je brieven krijgt van het UWV, stuur ze dan ook door naar Nationale-Nederlanden. Bijvoorbeeld besluiten van het UWV over het verlenen, wijzigen, weigeren, uitstellen of stoppen van een WIA-uitkering. Als je deze brieven doorstuurt, zijn we altijd op de hoogte van je situatie.

Bekijk ook de video Arbeidsongeschiktheid en pensioen

Service en Contact

We kunnen je op verschillende manieren helpen.

Heb je een vraag?

Regel het eenvoudig zelf of neem contact met ons op.

Naar Service en Contact

Wil je advies?

Met een onafhankelijk adviseur kijk je samen naar welk product bij je past.

Vind je adviseur