Het wisselen van baan

Wissel je van baan, dan kan dat van invloed zijn op je pensioen. Vooral als je hebt deelgenomen aan verschillende pensioenregelingen. Hoeveel pensioen je straks ontvangt, hangt af van je persoonlijke situatie.

Je hebt meerdere werkgevers gehad

Meerdere banen betekent niet altijd dat je ook meerdere pensioenregelingen hebt. Wissel je van baan, maar blijf je wel werken in dezelfde bedrijfstak (met een verplicht gestelde pensioenregeling)? Dan houd je dezelfde pensioenregeling.

Blijf je niet in dezelfde bedrijfstak werken of heb je geen verplicht bedrijfstakpensioenfonds? Dan is het vaak mogelijk om je pensioenregeling via waardeoverdracht mee te nemen naar je volgende werkgever. Ook in dat geval heb je uiteindelijk één regeling. Krijg je naast de verplicht gestelde regeling nog een aanvullende regeling? Houdt er dan rekening mee dat de overstap naar een andere baan in dezelfde bedrijfstak wél gevolgen kan hebben voor deze aanvullende pensioenregeling.

Waardeoverdracht

Krijg je van je nieuwe werkgever ook een pensioenregeling? Dan wissel je niet alleen van baan, maar waarschijnlijk ook van pensioenuitvoerder (fonds of verzekeraar). Je hebt dan de mogelijkheid je pensioenpotjes samen te voegen in de nieuwe pensioenregeling. Dat heet waardeoverdracht. Dit is een manier om de pensioenrechten die je in het verleden opbouwde over te dragen naar de nieuwe pensioenaanspraken.

Maar samenvoegen van je pensioenpotjes kan ook nadelig uitpakken. Bijvoorbeeld wanneer je nieuwe pensioenregeling minder gunstige voorwaarden biedt dan je oude pensioenregeling. Met de Pensioen Ophelder Service krijg je snel inzicht in je oude en nieuwe regeling en weet je of samenvoegen interessant kan zijn. In de informatiekaart Pensioenpotjes samenvoegen lees je meer over het traject dat je bij het samenvoegen van je pensioenpotjes moet doorlopen.

Formulier waardeoverdracht

Pensioen Ophelder Service

Wet Waardeoverdracht klein pensioen

Service en Contact

We kunnen je op verschillende manieren helpen.

Heb je een vraag?

Regel het eenvoudig zelf of neem contact met ons op.

Naar Service en Contact

Wil je advies?

Met een onafhankelijk adviseur kijk je samen naar welk product bij je past.

Vind je adviseur