Ga direct naar inhoud

Tariefklassen en risico-opslagen vóór 27 juli 2019

Vanaf 27 juli 2019 heeft Nationale-Nederlanden nieuwe tariefklassen. Vóór deze datum waren er drie verschillende tariefklassen:

Tariefklasse (voor 27 juli 2019) Risico-opslag (van 16 februari 2018 tot 27 juli 2019) Risico-opslag (voor 16 februari 2018)
NHG (Nationale Hypotheek Garantie) 0% 0%
Tot en met 90% van de marktwaarde 0% 0%
Boven 90% van de marktwaarde 0,2% 0,4%

In de offerte voor uw hypotheek kunt u terugvinden in welke tariefklasse uw hypotheek destijds is ingedeeld. Is na de start van uw hypotheek de rente al eens gewijzigd? Dan vindt u de tariefklasse terug in uw laatste renteherzieningsvoorstel.


Bijzonderheden voor nieuwbouw: Een hypotheek voor een nieuwbouwwoning zonder NHG werd tot 27 juli 2019 tijdens de eerste rentevaste periode ingedeeld in de tariefklasse ‘Tot en met 90% marktwaarde’.


Gewijzigd beleid

Vóór 27 juli 2019 kon de tariefklasse van uw hypotheek alleen veranderen aan het einde van de rentevaste periode of als u zelf de rente tussentijds wijzigde. Vanaf 27 juli 2019 het mogelijk dat uw hypotheek al tijdens de rentevaste periode in een lagere tariefklasse met een lagere risico-opslag terecht komt. Bijvoorbeeld omdat u (extra) aflost op uw hypotheek of omdat de waarde van uw woning is gestegen.

Viel uw hypotheek vóór 27 juli 2019 in de tariefklasse ‘NHG’ of ‘Tot en met 90% van de marktwaarde’? Dan heeft u op basis van uw oude tariefklasse een risico-opslag van 0%. Dit is ook bij de nieuwe tariefklassen de laagst mogelijke opslag. Uw risico-opslag en daarmee uw rente kan dan tijdens uw rentevaste periode niet verder dalen.

Voorbeeld
Stel: u heeft in 2010 een huis gekocht van € 300.000 en hiervoor een hypotheek zonder NHG afgesloten van € 250.000. U heeft dan 83,33% van de waarde van uw huis geleend. Uw hypotheek viel hiermee in de tariefklasse ‘Tot en met 90% van de marktwaarde’ met een risico-opslag van 0%. Dit blijft zo tijdens uw rentevaste periode. Heeft u bijvoorbeeld gekozen voor een rentevaste periode van 20 jaar, dan betaalt u in dit voorbeeld tot 2030 geen risico-opslag. Dit kan pas veranderen aan het einde van uw rentevaste periode of als u kiest voor een tussentijdse rentewijziging.

Wat gebeurt er als er een nieuwe rentevaste periode ingaat?

Aan het einde van uw rentevaste periode of als u kiest voor een tussentijdse rentewijziging beoordelen we opnieuw in welke tariefklasse uw hypotheek valt. Bij die tariefklasse hoort een actuele risico-opslag. Die kan afwijken van uw huidige opslag. Uw risico-opslag kan dan lager of hoger worden. Deze verandering van risico-opslag bij ingang van een nieuwe rentevaste periode was ook bij de oude tariefklassen en het oude beleid al mogelijk.

Krijgt u voor uw nieuwe rentevaste periode een risico-opslag?

Dan kan deze in de toekomst weer dalen als u bijvoorbeeld (extra) aflost op uw hypotheek of als de waarde van uw woning is gestegen. Deze daling is al mogelijk tijdens uw rentevaste periode. In de oude situatie was dit niet mogelijk. Als u (extra) aflost op uw hypotheek passen wij uw tariefklasse en risico-opslag automatisch voor u aan als uw hypotheek hiervoor in aanmerking komt. Een stijging van uw woningwaarde kunt u zelf aantonen met een gevalideerd taxatierapport van maximaal zes maanden oud of uw meest actuele WOZ-beschikking. Dit regelt u eenvoudig in mijn.nn via ‘Woningwaarde wijzigen’.

Meer over de tariefklassen van Nationale-Nederlanden

Bekijk de video over tariefklassen

We leggen je in 5 minuten uit wat tariefklassen zijn.


Uw hypotheekgegevens in mijn.nn

U kunt bij uw hypotheekgegevens in mijn.nn zien in welke tariefklasse uw hypotheek vanaf 27 juli 2019 valt en welke risico-opslag voor u geldt. Bent u uw gebruikersnaam of wachtwoord voor mijn.nn kwijt? Of heeft u problemen met inloggen?

Inloggen mijn.nn