Ga direct naar inhoud

Uw beleggingsrekening wijzigen

Log in op uw persoonlijke online omgeving om uw beleggingsrekening te beheren.

Zó beheert u uw beleggingsrekening

Hieronder leest u hoe u uw rekening online inziet, wijzigingen doorgeeft of bijvoorbeeld uw inleg of automatische incasso aanpast. Maar ook hoe u uw doeldatum verandert (de datum waarop u over uw opgebouwde vermogen wilt beschikken) of uw doelvermogen aanpast (het bedrag dat u wenst op te bouwen).

Contactgegevens wijzigen

Onderstaande gegevens kunt u zelf direct wijzigen in mijn.nn:

  • Uw woonadres
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

Log in op mijn.nn en kies voor ‘Mijn gegevens’. Wijzig vervolgens uw gegevens. Uw wijziging wordt direct verwerkt.

Ga naar mijn.nn

Geld opnemen

U kunt opnames doen via mijn.nn en de App.

Wilt u bijvoorbeeld € 100,- opnemen?

(Basis) Beheerd Beleggen
1. Ga dan naar 'Zelf doen' en kies voor 'Geld opnemen'.
2. Bij 'Bedrag' vult u dan € 100,- in en kies voor 'Ga verder'.
3. U ziet in het scherm onder andere welk bedrag u wilt opnemen en naar welk rekeningnummer dit gaat.
4. Is dit wat u wilt? Kies dan voor 'Verzenden'.

Wij onttrekken het door u opgenomen bedrag naar verhouding uit uw beleggingsportefeuille. Daarna boeken wij het bedrag naar uw bankrekening. Als uw rekening verpand is aan uw hypotheek dan zijn hier voorwaarden aan verbonden.

Begeleid Beleggen
1. Ga dan naar 'Zelf doen' en kies voor 'Geld opnemen'.
2. Bij 'Bedrag' vult u dan € 100,- in en kies voor 'Ga verder'.
3. U ziet in het scherm onder andere welk bedrag u wilt opnemen en naar welk rekeningnummer dit gaat.
4. Is dit wat u wilt? Kies dan voor 'Verzenden'.

Wij onttrekken het door u opgenomen bedrag aan de liquide middelen op uw beleggingsrekening. Als het liquide saldo niet toereikend is om de opname te doen, dan moet u eerst (een deel van) uw portefeuille verkopen.

Zelf Beleggen
1. Ga dan naar 'Zelf doen' en kies voor 'Geld opnemen'.
2. Bij 'Bedrag' vult u dan € 100,- in en kies voor 'Ga verder'.
3. U ziet in het scherm onder andere welk bedrag u wilt opnemen en naar welk rekeningnummer dit gaat.
4. Is dit wat u wilt? Kies dan voor 'Verzenden'.

Wij onttrekken het door u opgenomen bedrag aan de liquide middelen op uw beleggingsrekening. Als het liquide saldo niet toereikend is om de opname te doen, dan moet u eerst (een deel van) uw portefeuille verkopen.

Ga naar mijn.nn

Geld storten

U stort geld op uw beleggingsrekening door een bedrag over te maken vanaf uw betaalrekening naar uw beleggingsrekening. Het rekeningnummer van uw beleggingsrekening vindt u in mijn.nn en de NN App. Maak het bedrag over vanaf de betaalrekening die u als vaste tegenrekening heeft opgegeven.

Ook kunt u in mijn.nn een automatische incasso instellen. Ga hiervoor in mijn.nn naar uw beleggingsrekening en kies onder ‘Meer informatie’ voor ‘Automatische inleg aanpassen’.

Ga naar mijn.nn

Automatische incasso

U kunt bij (Basis) Beheerd Beleggen, Begeleid Beleggen en Zelf Beleggen een automatische incasso instellen om maandelijks een bedrag door ons te laten incasseren van uw bankrekening. Dit kunt u instellen op mijn.nn onder ‘inleg en incasso’.

Wij incasseren één keer per maand en herhalen deze incasso niet als die niet gelukt is, bijvoorbeeld als er onvoldoende geld op uw bankrekening stond. Op mijn.nn kunt u een incasso instellen, intrekken of wijzigen.

(Basis) Beheerd Beleggen
Als wij de incasso hebben bijgeschreven op uw beleggingsrekening, dan beleggen we het bedrag passend bij uw beleggingsprofiel.

Begeleid Beleggen
Als wij de incasso hebben bijgeschreven op uw beleggingsrekening, dan beleggen we het bedrag volgens de huidige verdeling van uw portefeuille.

Zelf Beleggen
Als wij de incasso hebben bijgeschreven op uw beleggingsrekening, dan beleggen we het bedrag volgens de door u opgegeven verdeling van uw portefeuille. Heeft u geen verdeling opgegeven? Dan wordt het geïncasseerde bedrag toegevoegd aan de liquide middelen.

Ga naar mijn.nn

Tegenrekening wijzigen

U kunt uw tegenrekening wijzigen in mijn.nn. U logt in op mijn.nn en u kiest dan 'Tegenrekening wijzigen' onder 'Zelf doen'. Daar vult u het nieuwe rekeningnummer in. Vervolgens kunt u het formulier ondertekenen en samen met een kopie van uw legitimatie en een kopie van uw bankafschrift opsturen naar Nationale-Nederlanden. Als u een en/of rekening heeft, dan dient de nieuwe tegenrekening ook op naam van beide rekeninghouders te staan.

Ga naar mijn.nn

Doelvermogen of doelsaldo aanpassen

U kunt uw doelvermogen of doeldatum zelf aanpassen in mijn.nn.

Log in en ga naar uw beleggingsrekening. Klik bij Zelf doen op ‘Beleggingsprofiel updaten’. Vul dan de beleggingsprofielvragen opnieuw in met het nieuwe doelvermogen of de nieuwe doeldatum.

Scheiding regelen

Scheiden is een impactvolle gebeurtenis. Onder het kopje Tegenrekening wijzigen leest u hoe u een wijziging voor uw beleggingsrekening kan doorgeven wanneer u uit elkaar gaat. Denk hierbij aan een gezamenlijke rekening op uw naam zetten, de tegenrekening wijzigen of de beleggingsrekening beëindigen.

Heeft u nog andere producten bij Nationale-Nederlanden? We helpen u graag op weg met wat u bij een scheiding nog meer moet regelen.

Lees meer

Mederekeninghouder toevoegen

Het is niet mogelijk om een mederekeninghouder toe te voegen aan een bestaande beleggingsrekening. U kunt uw lopende beleggingsrekening opheffen en opnieuw een beleggingsrekening openen samen met de mederekeninghouder.

Beleggingsrekening openen

Overlijden doorgeven

U kunt een overlijden melden via de Nabestaandendesk. Onze medewerkers helpen u bij het afhandelen van het overlijden voor de producten die de overledene bij Nationale-Nederlanden heeft lopen.

Overlijden doorgeven

Type portefeuille (Wereld en Trends) wijzigen

U kunt het type portefeuille voor uw beleggingsrekening wijzigen in mijn.nn. Log in op mijn.nn en kies onder het kopje 'Zelf doen' voor 'Beleggingsprofiel updaten'. U doorloopt de vragen die betrekking hebben op uw beleggingsrekening. Vervolgens kunt u voor een ander type portefeuille kiezen. U heeft de keuze uit: Wereld en Trends.

Ga naar mijn.nn

Lifecycle-methode aan- of uitzetten

U kunt de lifecycle-methode aan- of uitzetten in mijn.nn als u heeft gekozen voor een onbekend doel of voor gewenste uitgaven in de toekomst.

Ga naar mijn.nn

Wilt u meer weten over de lifecycle-methode? Meer informatie vindt u op de pagina Lifecycle-methode.

Delta Lloyd Bank beleggingsrekening wijzigen

Meer informatie over het wijzigen van uw Delta Lloyd Bank beleggingsrekening leest u op de pagina Krachtenbundeling.

Beleggingsrekening beëindigen (gekoppeld/verpand aan een hypotheek)

Dan kunt u uw beleggingsrekening niet zelf via mijn.nn beëindigen. Voor het beëindigen van de beleggingsrekening is toestemming van de hypotheekbank nodig. U kunt contact opnemen met uw hypotheekbank voor de mogelijkheden.

Loopt uw hypotheek bij Nationale-Nederlanden? Neem dan contact met ons op via 088 663 06 63.
Loopt uw hypotheek bij WestlandUtrecht? Neem dan contact op via 033 450 9300.

Weet u zeker dat u uw rekening op korte termijn wilt beëindigen? Bijvoorbeeld omdat u uw hypotheek aflost en u geen beleggingsrisico meer wilt lopen? Dan kunt u overwegen om uw beleggingsprofiel om te zetten naar ‘Liquide’. Het risico dat u loopt met beleggingsprofiel Liquide is gelijk aan het risico van Internetsparen. Uw beleggingsprofiel omzetten naar ‘Liquide’ doet u zo:

1. Log in op mijn.nn en ga naar uw beleggingsrekening.
2. Onder ‘Zelf doen’ kiest u de optie ‘Beleggingsprofiel updaten’.
3. Doorloop de vragenlijst tot aan de stap ‘Uw risicobereidheid’.
4. In deze stap beantwoordt u de vraag onder de voorbeeldsituatie (eindigend op ‘Vindt u dit acceptabel?’) met ‘Nee’.
5. Kies bij de vraag daaronder: ‘Ik wil dit risico niet lopen’.
6. In het volgende scherm vinkt u aan: ‘Ik ga akkoord met het beleggingsprofiel Liquide’.
7. En kiest u ‘Beleggingsprofiel opslaan’.

Het omzetten van uw beleggingen naar liquide middelen duurt 2 tot 5 werkdagen, afhankelijk van de fondsen waaruit uw portefeuille is opgebouwd.

Ga naar mijn.nn

Beleggingsrekening beëindigen (niet gekoppeld/verpand aan een hypotheek)

U kunt uw Beleggingsrekening beëindigen in mijn.nn door onderstaande stappen te doorlopen:

1. Log in op mijn.nn
2. Kies het product Beheerd Beleggen
3. Onder het menu 'Zelf regelen' klikt u op ‘Rekening beëindigen'
4. Vink aan dat u uw rekening wilt opzeggen en verstuur uw verzoek

Het saldo van uw beleggingsrekening zal worden overgemaakt naar uw tegenrekening. Dit duurt 2 tot 5 werkdagen, afhankelijk van de fondsen waaruit uw portefeuille is opgebouwd. U ontvangt een e-mail van ons waarin we bevestigen dat wij uw rekening hebben beëindigd.

Ga naar mijn.nn

Algemene productinformatie

Bent u op zoek naar algemene informatie over uw beleggingsrekening?


Online magazine: kwartaalupdate beleggen

In de kwartaalupdates leest u de laatste ontwikkelingen op het gebied van beleggen volgens onze beleggingsexperts.

Bekijk de laatste kwartaalupdate