Ga direct naar inhoud

Omzetting E-Levensloop

Eind 2019 hebben wij de Delta Lloyd E-Levenslooprekeningen omgezet naar het NN Levensloopplan met beleggingsmogelijkheid. Sinds de omzetting gelden de productkenmerken en voorwaarden van Nationale-Nederlanden. Hieronder leest u wat er is veranderd. Ook vindt u hier een overzicht met veelgestelde vragen en de voorwaarden.

Op 1 november 2021 eindigt de levensloopregeling. Dit betekent ook dat het NN Levensloopplan met én zonder beleggingsmogelijkheid eindigt. Dit heeft gevolgen voor u. Het saldo op uw levenslooprekening wordt dan belast. Lees meer over de gevolgen.

Wijzigingen E-levensloop

Hieronder vindt u meer uitleg over de belangrijkste verschillen sinds de omzetting van Delta Lloyd E-Levensloop naar het NN Levensloopplan met beleggingsmogelijkheid.


De manier waarop de variabele rente wordt berekend in een schrikkeljaar

De manier waarop de rente in een schrikkeljaar wordt berekend is bij Nationale-Nederlanden anders. Een schrikkeljaar wordt op 366 dagen gesteld in plaats van op 365 dagen. U ontvangt daardoor in een schrikkeljaar iets minder rente.

Hoe wordt de rente berekend?
Bij Nationale-Nederlanden tellen wij het aantal dagen dat het geld op uw rekening staat. Dit aantal delen wij door het aantal dagen in een jaar. Het aantal dagen in een jaar stellen wij op 365 dagen. In een schrikkeljaar wordt het jaar op 366 dagen gesteld. De uitkomst hiervan vermenigvuldigen wij met het geld dat op uw rekening staat en met het rentepercentage.

Bijvoorbeeld:

U heeft het gehele jaar € 10.000,- op uw rekening staan (van 1 januari t/m 31 december). U ontvangt 0,4% rente.  De variabele rente verandert niet gedurende het jaar.


Het werkelijk aantal dagen dat het geld op uw rekening heeft gestaan (366 dagen in een schrikkeljaar). Gedeeld door het aantal dagen waarop een schrikkeljaar wordt gesteld (ook 366):

366/366 * 0.4% * € 10.000,- = € 40,00

 Bij Delta Lloyd kreeg u aan rente:

Het werkelijk aantal dagen dat het geld op uw rekening heeft gestaan (ook 366 dagen). Gedeeld door het aantal dagen waarop een jaar wordt gesteld (altijd 365 ongeacht of het een schrikkeljaar is):

366/365 * 0.4% * € 10.000,- =  € 40,11

In een niet schrikkeljaar zou de berekening zijn:

Nationale-Nederlanden:

365/365 * 0.4% * € 10.000,- = € 40,00

Delta Lloyd:

365/365 * 0.4% * € 10.000,- = € 40,00

Alleen in een schrikkeljaar is er dus een verschil.


De manier waarop de kosten voor beleggen worden berekend

Hoe worden de kosten berekend?
Bij Nationale-Nederlanden berekenen wij de kosten per maand. Daarvoor nemen wij de waarde van uw beleggingen aan het eind van elke maand. Na afloop van elk kwartaal tellen wij deze kosten bij elkaar op.

Voorbeeld

 • Stel, de waarde van uw beleggingen is aan het eind van de eerste maand van het kwartaal
  € 10.000,-.
 • U betaalt daarover 0,55% kosten per jaar. Dit is € 55,- per jaar.
 • Dit bedrag delen we door twaalf. De kosten voor deze maand zijn dan € 4,58.
 • Dezelfde berekening maken we voor maand twee en drie.
 • Aan het eind van het kwartaal tellen we de kosten van de drie maanden bij elkaar op.

Delta Lloyd berekende de kosten per dag. Daarvoor nam Delta Lloyd de waarde van uw beleggingen aan het eind van elke dag. Na afloop van elk kwartaal telde Delta Lloyd deze kosten bij elkaar op.

Voorbeeld

 • Stel, de waarde van uw beleggingen is aan het eind van de eerste dag van het kwartaal
  € 10.000,-.
 • U betaalt daarover 0,55% kosten per jaar. Dit is € 55,- per jaar.
 • Dit bedrag werd gedeeld door 365. De kosten voor die dag zijn dan € 0,15.
 • Delta Lloyd maakte dezelfde berekening voor alle dagen van het kwartaal.

Aan het eind van het kwartaal telde Delta Lloyd de kosten van alle dagen bij elkaar op.


Beleggingsorders

Nationale-Nederlanden maakt geen onderscheid in de afslagtijden voor het opgeven van orders voor beursgenoteerde- of niet beursgenoteerde fondsen. Voor alle orders geldt:

 • Geeft u op een handelsdag vóór 13.00 uur een beleggingsorder op? Dan verwerken wij die dezelfde dag. Afhankelijk van het fonds duurt het 1 tot 3 beursdagen voordat uw order is uitgevoerd.
 • Geeft u op een handelsdag na 13.00 uur, op een feestdag of in het weekend een beleggingsorder op? Dan verwerken wij die de eerstvolgende handelsdag.

Beleggingsorders kunt u alleen in bedragen opgeven. Wilt u meer dan 95% van uw beleggingen in een fonds verkopen? Dan verkopen wij automatisch al uw beleggingen in dat fonds.

U kunt sinds de omzetting geen gebruik meer maken van automatische fondsverdeling. Wilt u dat de stortingen van uw werkgever worden belegd? Geef dan na iedere storting een aankooporder door via mijn.nn.


Administratie beleggingsposities

Voortaan worden uw beleggingen tot 4 cijfers achter de komma geadministreerd. Bij de omzetting hebben wij uw beleggingen altijd naar boven afgerond.

Voorbeeld:
U had voor de omzetting 12,342315 posities. Na de omzetting had u 12,3424 posities.

De beleggingen worden voortaan geadministreerd door de Nationale-Nederlanden Beleggersgiro.


Beleggerskompas

Het Beleggerskompas in mijn.nn kijkt niet meer naar de verdeling over de verschillende beleggingscategorieën, maar geeft een risicocijfer aan uw beleggingsportefeuille. Op die manier kunt u zien of het risico van uw beleggingsportefeuille past bij uw beleggersprofiel of dat u meer of minder risico neemt.

Geeft u een aan- of verkooporder door? Dan ziet u direct welke invloed dat heeft op het risico dat u loopt met uw beleggingen. Wij waarschuwen als uw order naar verwachting leidt tot een beleggingsportefeuille met meer of minder risico dan past bij uw beleggersprofiel.

Fondsen in het assortiment

Het assortiment fondsen waarin u kunt beleggen bleef na de omzetting hetzelfde.

Halen wij een fonds uit het assortiment? Dan mogen wij na 1 jaar uw beleggingen in dat fonds verkopen,  zonder dat wij daarvoor uw toestemming hoeven te vragen.


Beleggingsrendement

In mijn.nn ziet u het rendement tot nu toe vanaf het moment dat uw rekening is omgezet naar het Levensloopplan. Daarnaast ziet u het rendement over het lopende jaar. Het rendement geven wij weer in euro’s.

Overboeken beleggingen

Overboeken van beleggingen van en naar een levenslooprekening bij een andere bank, is niet meer mogelijk. Daarvoor in de plaats kunt u uw beleggingen verkopen en de opbrengst laten overmaken naar een levenslooprekening bij een andere bank. Daarna kunt u bij de andere bank opnieuw beleggingen aankopen.

Uw rekeningnummer

De eerste 8 karakters (de land- en bankcode) zijn veranderd.  De laatste 10 cijfers van uw rekeningnummer zijn niet gewijzigd.

Uw oude rekeningnummer was NL19DLBK 0123456789
Uw nieuwe rekeningnummer is NL09NNBA 0123456789

Veelgestelde vragen
Hoe kan ik mijn transacties van voor de omzetting bekijken?

U kunt uw bijschrijvingen van de laatste 18 maanden voor de omzetting bekijken door in te loggen op mijn.nn. Bij ‘Mijn documenten’ vindt u een pdf met de historische transacties.

Zijn mijn spaartegoeden nog beschermd onder het depositogarantiestelsel nu Delta Lloyd en Nationale-Nederlanden zijn samengegaan?

Onder het Nederlandse depositogarantiestelsel zijn spaartegoeden (inclusief deposito’s en het spaardeel van uw beleggingsrekening) tot een maximumbedrag gegarandeerd als een bank failliet gaat. Dit bedrag is € 100.000,- per rekeninghouder per bank. Bij en/of rekeningen geldt dit bedrag voor elk van beide rekeninghouders.

Meer informatie over het depositogarantiestelsel vindt u op de pagina Nationale-Nederlanden Bank.

Waarom vraagt Nationale-Nederlanden om gegevens van de mederekeninghouder van mijn tegenrekening?

We vragen deze informatie om te voldoen aan de sanctiewetgeving. Het is verboden om bij te dragen aan elke ondersteuning van een activiteit of transactie van een persoon, entiteit of land die op een sanctielijst staat. Dit betekent onder andere dat wij verplicht zijn om te controleren of onze rekeninghouders, maar ook de mederekeninghouder op een tegenrekening, op een van de (internationale) sanctielijsten staan.

uniqueid

Kunnen wij je helpen?