Ga direct naar inhoud

Omzetting E-Levensloop

In oktober of november zetten wij de Delta Lloyd E-Levenslooprekeningen om naar het NN Levensloopplan. Na de omzetting gelden de productkenmerken en voorwaarden van Nationale-Nederlanden. Hier leest u wat er verandert. Ook vindt u hier een overzicht met veelgestelde vragen en de voorwaarden.

Wijzigingen E-levensloop

Hieronder vindt u meer uitleg over de belangrijkste verschillen bij de omzetting van Delta Lloyd E-Levensloop naar het NN Levensloopplan.


De manier waarop de variabele rente wordt berekend in een schrikkeljaar

De manier waarop de rente in een schrikkeljaar wordt berekend is bij Nationale-Nederlanden anders. Een schrikkeljaar wordt op 366 dagen gesteld in plaats van op 365 dagen. U ontvangt daardoor in een schrikkeljaar iets minder rente.

Hoe wordt de rente berekend?
Bij Nationale-Nederlanden tellen wij het aantal dagen dat het geld op uw rekening staat. Dit aantal delen wij door het aantal dagen in een jaar. Het aantal dagen in een jaar stellen wij op 365 dagen. In een schrikkeljaar wordt het jaar op 366 dagen gesteld. De uitkomst hiervan vermenigvuldigen wij met het geld dat op uw rekening staat en met het rentepercentage.

Bijvoorbeeld:

U heeft het gehele jaar € 10.000,- op uw rekening staan (van 1 januari t/m 31 december). U ontvangt 0,4% rente.  De variabele rente verandert niet gedurende het jaar.


Het werkelijk aantal dagen dat het geld op uw rekening heeft gestaan (366 dagen in een schrikkeljaar). Gedeeld door het aantal dagen waarop een schrikkeljaar wordt gesteld (ook 366):

366/366 * 0.4% * € 10.000,- = € 40,00

 Bij Delta Lloyd krijgt u aan rente:

Het werkelijk aantal dagen dat het geld op uw rekening heeft gestaan (ook 366 dagen). Gedeeld door het aantal dagen waarop een jaar wordt gesteld (altijd 365 ongeacht of het een schrikkeljaar is):

366/365 * 0.4% * € 10.000,- =  € 40,11

In een niet schrikkeljaar zou de berekening zijn:

Nationale-Nederlanden:

365/365 * 0.4% * € 10.000,- = € 40,00

Delta Lloyd:

365/365 * 0.4% * € 10.000,- = € 40,00Alleen in een schrikkeljaar is er dus een verschil.


De manier waarop de kosten voor beleggen worden berekend

Hoe worden de kosten berekend?
Bij Nationale-Nederlanden berekenen wij de kosten per maand. Daarvoor nemen wij de waarde van uw beleggingen aan het eind van elke maand. Na afloop van elk kwartaal tellen wij deze kosten bij elkaar op.

Voorbeeld

 • Stel, de waarde van uw beleggingen is aan het eind van de eerste maand van het kwartaal
  € 10.000,-.
 • U betaalt daarover 0,55% kosten per jaar. Dit is € 55,- per jaar.
 • Dit bedrag delen we door twaalf. De kosten voor deze maand zijn dan € 4,58.
 • Dezelfde berekening maken we voor maand twee en drie.
 • Aan het eind van het kwartaal tellen we de kosten van de drie maanden bij elkaar op.

Bij Delta Lloyd berekenen wij de kosten per dag. Daarvoor nemen wij de waarde van uw beleggingen aan het eind van elke dag. Na afloop van elk kwartaal tellen wij deze kosten bij elkaar op.

Voorbeeld

 • Stel, de waarde van uw beleggingen is aan het eind van de eerste dag van het kwartaal
  € 10.000,-.
 • U betaalt daarover 0,55% kosten per jaar. Dit is € 55,- per jaar.
 • Dit bedrag delen we door 365. De kosten voor die dag zijn dan € 0,15.
 • Dezelfde berekening maken we voor alle dagen van het kwartaal.

Aan het eind van het kwartaal tellen we de kosten van alle dagen bij elkaar op.


Beleggingsorders

Nationale-Nederlanden maakt geen onderscheid in de afslagtijden voor het opgeven van orders voor beursgenoteerde- of niet beursgenoteerde fondsen. Voor alle orders geldt:

 • Geeft u op een handelsdag vóór 13.00 uur een beleggingsorder op? Dan verwerken wij die dezelfde dag. Afhankelijk van het fonds duurt het 1 tot 3 beursdagen voordat uw order is uitgevoerd.
 • Geeft u op een handelsdag na 13.00 uur, op een feestdag of in het weekend een beleggingsorder op? Dan verwerken wij die de eerstvolgende handelsdag.

Beleggingsorders kunt u alleen in bedragen opgeven. Wilt u meer dan 95% van uw beleggingen in een fonds verkopen? Dan verkopen wij automatisch al uw beleggingen in dat fonds.

U kunt na de omzetting geen gebruik meer maken van automatische fondsverdeling. Wilt u dat de stortingen van uw werkgever worden belegd? Geef dan na iedere storting een aankooporder door via mijn.nn.


Administratie beleggingsposities

Voortaan worden uw beleggingen tot 4 cijfers achter de komma geadministreerd. Bij de omzetting ronden wij uw beleggingen altijd naar boven af.

Voorbeeld:
U heeft 12,342315 posities. Na de omzetting heeft u 12,3424 posities.

De beleggingen worden voortaan geadministreerd door de Nationale-Nederlanden Beleggersgiro.


Beleggerskompas

Het Beleggerskompas kijkt niet meer naar de verdeling over de verschillende beleggingscategorieën, maar geeft een risicocijfer aan uw beleggingsportefeuille. Op die manier kunt u zien of het risico van uw beleggingsportefeuille past bij uw beleggersprofiel of dat u meer of minder risico neemt.

Geeft u een aan- of verkooporder door? Dan ziet u direct welke invloed dat heeft op het risico dat u loopt met uw beleggingen. Wij waarschuwen als uw order naar verwachting leidt tot een beleggingsportefeuille met meer of minder risico dan past bij uw beleggersprofiel.

Fondsen in het assortiment

Het assortiment fondsen waarin u kunt beleggen blijft na de omzetting hetzelfde.

Halen wij een fonds uit het assortiment? Dan mogen wij na 1 jaar uw beleggingen in dat fonds verkopen,  zonder dat wij daarvoor uw toestemming hoeven te vragen.


Beleggingsrendement

In mijn.nn ziet u het rendement tot nu toe vanaf het moment dat uw rekening is omgezet naar het Levensloopplan. Daarnaast ziet u het rendement over het lopende jaar. Het rendement geven wij weer in euro’s.

Overboeken beleggingen

Overboeken van beleggingen van en naar een levenslooprekening bij een andere bank, is niet meer mogelijk. Daarvoor in de plaats kunt u uw beleggingen verkopen en de opbrengst laten overmaken naar een levenslooprekening bij een andere bank. Daarna kunt u bij de andere bank opnieuw beleggingen aankopen.

Uw rekeningnummer

De eerste 8 karakters (de land- en bankcode) veranderen.  De laatste 10 cijfers van uw rekeningnummer wijzigen niet.

Uw huidige rekeningnummer is NL19DLBK 0123456789
Uw nieuwe rekeningnummer wordt NL09NNBA 0123456789

Veelgestelde vragen
uniqueid

Kunnen wij u helpen?