Ga direct naar: inhoud

Maak je studentenhuis brandveilig met deze tips

02 oktober 2014

Inmiddels ligt de vakantieperiode alweer enige tijd achter ons en ook bij de Universiteiten en Hogescholen is het nieuwe collegejaar al weer even geleden aangevangen. Onze risicodeskundigen hebben al weer diverse studentenhuizen bezocht voor het geven van preventieadviezen. Studentenhuizen hebben een slechte reputatie als het om de brandveiligheid gaat. Het zal dan ook geen verrassing zijn dat zij bij studentenhuizen soms levensgevaarlijke situaties tegenkomen.


Brandveiligheid een zaak van bewoner én verhuurder

Vóór 2008, toen nog een kamerverhuurvergunning nodig was, golden in veel gemeenten relatief strenge brandveiligheidseisen, waarbij de brandweer meestal toetste of aan deze eisen was voldaan. Maar dat is al lang niet meer zo. De overheid heeft de regelgeving sterk teruggedrongen en de brandweer komt niet meer controleren. Brandveiligheid is nu vooral een zaak van de bewoner én verhuurder. Toch blijkt uit onderzoek dat meer dan de helft van de studenten van mening is onvoldoende kennis te hebben van brandveiligheid en behoefte te hebben aan voorlichting. Bij de studenten die van mening zijn wel voldoende kennis van brandveiligheid te hebben gaat de kennis in veel gevallen niet verder dan de noodzaak om een brandblusser en rookmelder te hebben. Een ander aspect is dat veel studentensteden kampen met een hoge kamernood, waardoor bij het zoeken naar een betaalbare studentenkamer niet altijd prioriteit wordt gegeven aan brandveiligheid.

Rookmelders en brandblusapparaten plaatsen

Verhuurders hebben een belangrijke taak er voor te zorgen dat het gebouw op veilige wijze gebruikt kan worden voor kamerverhuur. Dat gaat deels om eenvoudige zaken zoals het plaatsen van rookmelders (en controle op aanwezigheid van een volle batterij!) en het iedere twee jaar laten onderhouden van de brandblusapparaten. Maar de aard van het gebruik vraagt ook brandveilige bouwmaterialen en veilige technische installaties.

Brandgevaarlijke materialen verwijderen

Bij een bezoek aan een keurig ogend studentenhuis, bleek een groot deel van de wanden en plafonds te zijn bekleed met kunststof schroten. Van kunststof schroten is bekend dat ze zeer brandbaar zijn. Bovendien komen er bij brand druppels en giftige gassen vrij die het veilig vluchten ernstig kunnen belemmeren. Ook treffen onze risicodeskundigen soms nog de vroeger vaak toegepaste plafondplaten van piepschuim aan. Deze plafondplaten hebben dezelfde ongunstige brandeigenschappen en je moet er niet aan denken wat het effect bij brand kan zijn. Voor de veiligheid moeten dit soort brandgevaarlijke materialen dus echt worden verwijderd.

Voordeurslot mét draaiknop plaatsen

Het afsluiten van de voordeur is belangrijk om ongenode gasten te weren, maar bij brand moeten de bewoners wel snel naar buiten kunnen. Een slot met een draaiknop maakt het mogelijk om de deur aan de binnenzijde makkelijk af te sluiten en in geval van nood snel te openen.

Periodieke controle verwarmingsketels, warmwatertoestellen en elektrische installatie

Verwarmingsketels en warmwatertoestellen moeten veilig en betrouwbaar blijven en daarom jaarlijks door een installateur worden onderhouden. Zeker bij open verbrandingstoestellen, zoals geisers en oudere CV-ketels, is koolmonoxidevergiftiging een serieus risico. Ook de gasslangen waarmee kooktoestellen zijn aangesloten, moeten bij voorkeur iedere vijf jaar worden vervangen. Toch komen wij regelmatig verteerde gasslangen met scheurtjes tegen, die meer dan 10 jaar oud blijken te zijn. Onze risicodeskundigen adviseren echter om in plaats van de zwarte slang, een RVS-buigzame leiding met gele buitenmantel te monteren. Die hoeft in principe nooit meer te worden vervangen.

Ook de elektrische installatie behoeft een periodieke controle. Zijn alle elektrische verbindingen nog in orde en werken de aardlek- en installatieautomaten nog naar behoren? Gezien de vele elektrische en elektronische apparaten die de gemiddelde student tegenwoordig bezit, is het verstandig om voor voldoende vaste stopcontacten mét randaarde te zorgen. Dat voorkomt het gebruik van allerlei verlengsnoeren. Soms volstaat het al om de enkelvoudige contactdozen door dubbele contactdozen te laten vervangen.

Vluchtwegen vrijhouden

Formeel is het brandveilig gebruik van de studentenwoning primair een verplichting van de huurders. Toch is het verhuren van kamers aan studenten wezenlijk anders dan het verhuren van bijvoorbeeld appartementen of een woonhuis. Natuurlijk mag van de bewoners mag worden verwacht dat ze de veiligheid in acht nemen, maar meestal moet dit wel worden afgedwongen. Vluchtwegen die vrijgehouden worden van opslag zijn in veel studentenhuizen geen vanzelfsprekendheid. Een trapportaal vol met fietsen en lege bierkratten kan echt niet, maar is vaak wel de praktijk. Een overloop waar alle overbodige meubels worden neergezet is vragen om problemen.

Stel huisregels op en houdt regelmatig toezicht

Om dergelijke gevaarlijke situaties te voorkomen is het over het algemeen noodzakelijk dat de 'huisbaas' regelmatig toezicht houdt en de bewoners op de onwenselijke situatie aanspreekt. Het is daarom verstandig dat er huisregels worden opgesteld en dat daar in het huurcontract ook naar verwezen wordt. Als de regels op een goed zichtbare plaats in een lijstje worden opgehangen, kan niemand zeggen dat hij of zij het niet wist.

Inboedel goed verzekerd

Plotselinge en onverwachte schade aan uw bezittingen is erg vervelend. Het kan ook veel geld kosten. De Inboedelverzekering van Nationale-Nederlanden biedt een oplossing bij kleine ongelukjes en grote schades, zoals schade door brand.

Inboedelverzekering

  • Tien jaar de nieuwwaarde vergoed
  • Tot € 100.000,- verzekerd
  • Direct persoonlijke hulp bij schade

Bereken uw premie

Meer informatie

Opstalverzekering

  • Uw huis verzekerd tot € 600.000,-
  • Geen eigen risico
  • Direct persoonlijke hulp bij schade

Bereken uw premie

Meer informatie

Verzekeringspakket

  • Profiteer van pakketkorting
  • Zelf uw verzekeringen kiezen
  • Eén overzichtelijk pakket

Bereken uw premie

Meer informatie