Ga direct naar inhoud

Preventietips kamerverhuur

Verhuurt u kamers? Als huisbaas moet u het pand veilig houden. Maar ook de bewoners zelf hebben daar een verantwoordelijkheid in. Met onze tips zorgt u samen voor een veilige leefomgeving.

Zorg voor veilige verwarming
 • Heeft u de keuze tussen gaskachels of centrale verwarming? Kies dan voor centrale verwarming.
 • Laat cv-ketels, gaskachels, boilers en geisers elk jaar goed nakijken door een erkend installateur.
 • Laat bewoners ruimtes met gaskachels en geisers met een waakvlam goed ventileren.
 • Plaats een koolmonoxidemelder in elke kamer waar een gastoestel staat met een waakvlam.
 • Hou de directe omgeving van gaskachels vrij van brandbare materialen, dek kachels niet af.
 • Laat wasgoed nooit dicht bij een kachel drogen.
Denk aan de elektrische veiligheid
 • Laat een erkend installateur controleren of de elektrische installatie voldoende capaciteit heeft voor het aantal kamers. Laat zo nodig extra groepen plaatsen.
Zorg voor een brandveilige keuken
 • Hou keukenapparaten - inclusief de aansluitkabels - schoon en onbeschadigd.
 • Zorg dat apparaten hun warmte kwijt kunnen. Denk aan de wasmachine en de magnetron.
 • Verbied magnetrons en kooktoestellen buiten de keuken.
 • Installeer een afzuigkap met een metalen afzuigkanaal. Gebruik geen flexibele kanalen van kunststof of aluminium) Hou het filter goed schoon en vervang het regelmatig.
 • Controleer uw gasslangen elk jaar. Heeft u geen speciale onderhoudsvrije gasslangen? Vervang ze dan elke vijf jaar. Of eerder, als u scheurtjes of andere onregelmatigheden ziet.
 • Plaats kookplaten op een stabiele ondergrond en alleen tegen een wand als deze van onbrandbaar materiaal is gemaakt.
 • Plaats metalen afvalbakken als de bewoners roken.
Hang rookmelders op
 • Hang in alle ruimtes een rookmelder. Plaats de rookmelder in de keuken ver genoeg van het fornuis of kies voor een hittemelder.
 • Kies voor rookmelders die zijn aangesloten op het lichtnet én een accu of back-upbatterij hebben. Zodat ze blijven werken, ook als de stroom uitvalt.
 • Koppel de rookmelders, zodat ze allemaal tegelijk afgaan bij brand in een van de ruimtes. Zorg ervoor dat het alarm overal te horen is.
 • Test de rookmelders minimaal één keer per maand. Vervang de back-upbatterij zodra het waarschuwingssignaal dit aangeeft.
Plaats blusmiddelen
 • Hang een blustoestel in de gezamenlijke keuken en op elke bouwlaag in de gezamenlijke gang.
 • Laat de blustoestellen één keer per twee jaar onderhouden door een REOB-onderhoudsbedrijf.
 • Zorg dat er voldoende draagbare blusmiddelen aanwezig zijn met een minimale inhoud van zes liter of zes kilo.
 • Kies voor sproeischuimblussers. Bluspoeder zorgt voor veel extra schade bij het blussen van een klein brandje.
 • Hang een blusdeken in de keuken.
 • Zorg dat de blusmiddelen goed bereikbaar blijven en dat ze goed zichtbaar zijn, bijvoorbeeld door ze te markeren met een pictogram.
Hou vluchtroutes vrij
 • Maak een vluchtplan en bespreek dit met de bewoners. Neem ook een alternatieve vluchtweg op voor als de hoofduitgang door brand onbereikbaar is.
 • Maak een plattegrond met daarop de vluchtwegen, blusmiddelen en hoofdafsluiters van gas en elektra. Hang deze op een plek waar iedereen hem goed kan zien.
 • Kies voor de gedeelde ruimtes en de vluchtwegen altijd voor onbrandbare wand- en plafondafwerking.
 • Hang geen brandbare versieringen op. Langs versiering verspreidt vuur zich razendsnel.
 • Hou vluchtwegen altijd vrij en voorkom struikelgevaar.
 • Plaats leuningen of balustrades aan bij hoogteverschil.
Zorg voor heldere huisregels
 • Maak afspraken met bewoners over brandveilig gebruik van het pand en het schoonmaken van de gezamenlijke ruimtes. Leg deze vast in duidelijke huisregels.
 • Neem in het huurcontract op dat bewoners de huisregels naleven.
 • Hang de huisregels goed zichtbaar op. Bijvoorbeeld in de gang of in de keuken.
Verminder de kans op waterschade
 • Laat bewoners platte daken niet gebruiken als dakterras, tenzij ze daarvoor geschikt zijn.
 • Maak elk jaar na de herfst de dakgoten, platte daken en dakterrassen schoon en controleer de dakgoot en afvoer op verstoppingen.
 • Controleer elk jaar het sanitair en de waterafvoeren. Laat kitnaden op tijd vervangen.
 • Is er niet genoeg natuurlijke ventilatie in de badkamer of keuken? Installeer dan een mechanische installatie. Hou de ventilatiekanalen schoon.
 • Monteer een waterslot op de watertoevoer van de wasmachine en plaats de wasmachine in een lekbak.


Heeft u vragen over schadepreventie?

Nationale-Nederlanden adviseert u graag over hoe u de kans op schade vermindert. Een team van ervaren risicodeskundigen staat voor u klaar.