Ga direct naar inhoud

Preventietips Brandgevaarlijke werkzaamheden

Lassen, slijpen, snijbranden, op hoge temperatuur solderen, verf afbranden, föhnen en dakdekken. Deze werkzaamheden brengen een groot brandgevaar met zich mee. Daarom is het belangrijk om extra voorzichtig te werk te gaan. Met onze preventietips beperk je het risico van brand.

Wees goed voorbereid
 • Gebruik minder gevaarlijke methodes, zoals koude kleefstoffen of klem- of boutverbindingen.
 • Voer de werkzaamheden op een veilige plaats uit, bijvoorbeeld buiten.
 • Informeer de omgeving over de werkzaamheden en scherm de werkplek af.
 • Hou nooduitgangen en vluchtwegen vrij.
 • Zet luchtinstallaties en ventilatiesystemen uit.
 • Moet de brandmelder tijdelijk uitgeschakeld worden zodat die tijdens de werkzaamheden niet afgaat? Hou dan extra toezicht op het ontstaan van brand.
 • Voer de brandgevaarlijke werkzaamheden niet aan het einde van de werkdag uit. Zo kun je erna nog toezicht houden op het ontstaan van brand.
 • Leg procedures, afspraken en verantwoordelijkheden vast
Denk aan je gezondheid
 • Controleer je gereedschap, apparatuur en aansluitmaterialen op beschadigingen voordat je begint.
 • Draag goede werkkleding en bescherm jezelf tegen straling, rook en damp. Draag bijvoorbeeld een veiligheidsbril of een masker dat de ogen, neus, mond en de kin bedekt.
 • Bescherm omstanders tijdens het lassen met afscherming.
 • Zorg voor voldoende ventilatie. Maak eventueel gebruik van mobiele lasrookafzuiging.
Richt de werkplek veilig in
 • Hou je werkplek schoon en opgeruimd. Verwijder brandbare spullen binnen een straal van tien meter.
 • Kunnen brandbare objecten of materialen niet verplaatst worden? Bescherm ze dan met lasdekens, afscherming of staalplaten.
 • Dek openingen en verbindingen in wanden en vloeren af om de kans op brand in andere ruimtes te verminderen.
 • Hou genoeg brandblussers en branddekens binnen handbereik.
 • Is er stof- of gasexplosiegevaar? Neem aanvullende maatregelen.
Let op bij constructies en installaties

Bij werk aan constructies, machines of installaties kunnen aangrenzende constructies in brand vliegen. Werk je aan gesloten installaties, zoals tanks en vaten? Dan loop je extra risico.

 • Controleer of de constructie behandeld is met een brandbare coating of vervuild is met stoffen die makkelijk vlam vatten. Vergeet de achterkant van het werkvlak niet. Reinig de constructie grondig of kies voor een niet-brandgevaarlijke werkmethode
 • Is de constructie verbonden met andere constructiedelen die bij hoge temperaturen kunnen ontbranden? Zorg dan voor extra temperatuurbewaking of koeling.
 • Voorkom dat brandbare isolatiematerialen in wanden, vloeren, gevels en daken vlam kunnen vatten door deze af te dekken.
 • Werk je in een gesloten ruimte? Doe voor en tijdens het werk gasmetingen om alert te zijn op explosiegevaar.
Gebruik open vuur bij dakdekken veilig
 • Volg de richtlijnen en voorschriften die vastgelegd zijn in de NEN 6050 en het KOMO procescertificaat BRL4702.
 • Hou alleen zoveel brandbare materialen op het dak die je in een dag kunt verwerken.
 • Verspreid de materialen over het dak met een afstand van minimaal vijf meter tot de dakranden.
 • Onderzoek voordat je aan de slag gaat of materialen in de omgeving en de onderconstructie brandbaar zijn.
 • Gebruik onbeschadigde bitumenketels met een temperatuurbegrenzer die de gastoevoer bij oververhitting blokkeert.
 • Plaats bitumenketels niet direct op de dakbedekking, maar in een metalen overloopbak.
 • Hou minstens vijf meter afstand tussen de ketel en de gasflessen.
 • Controleer de gasslangen regelmatig op slijtage en beschadigingen.
Hou toezicht op brand
 • Stel een brandwacht aan die toezicht houdt tijdens het werk en tijdens pauzes. Maar ook tot minstens een uur na afronding van het werk.
 • Zorg dat de brandwacht voldoende blusmiddelen heeft en weet hoe ze werken.
 • Maak alarmprocedures bekend op de werkvloer. Geef de brandwacht de juiste telefoonnummers voor het melden van calamiteiten en inschakelen van hulpdiensten.
 • Schakel de brandbeveiliging na afloop van het werk weer in.
 • Voer vier uur na de werkzaamheden een laatste controleronde uit.
Preventiekaart Brandgevaarlijke Werkzaamheden

Brandgevaarlijk werk; een veelvoorkomende brandoorzaak

Brandgevaarlijke werkzaamheden zijn niet zonder risico’s. Een vuurvonkje kan al snel overslaan naar een brand. Deze branden ontstaan vooral bij het uitvoeren van reparaties, verbouw, onderhoud, vervanging of uitbreiding van een installatie.

Praktijkvoorbeeld

Onderhoudsmonteur Henk van Dijk: “Het was maar een kleine reparatie aan een houtschaafmachine. Na een halfuur lassen had ik de machine gerepareerd. Knap werk, dacht ik. Niets bleek minder waar. Door de lasvonken ontstond er brand onder de machine. De brand breidde zich al snel uit in het houtverwerkende bedrijf waar ik af en toe klusjes doe. De schade was enorm. De uitslaande brand legde ook het naastgelegen pand in de as.”

Dit is een voorbeeld van een situatie die zich helaas vaak voordoet. Met de juiste voorzorgsmaatregelen kun je als ondernemer dit soort gevaren voorkomen. De preventietips van Nationale-Nederlanden helpen je daarbij. We hebben enkele eenvoudige maatregelen op een rij gezet in onze preventiekaart Brandgevaarlijke Werkzaamheden.

Ga veilig te werk

In onze tips lees je onder andere dat een goede voorbereiding het halve werk is. Maak duidelijke afspraken met alle betrokken partijen over de werkprocedures en preventiemaatregelen. Ook is een veilige werkplek nodig om brandgevaarlijke werkzaamheden uit te voeren. Zorg er na afloop van de werkzaamheden altijd voor dat een brandwacht toezicht houdt om een grote brand te voorkomen.

Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AVB)

In het voorbeeld van Henk van Dijk is de kans groot dat hij aansprakelijk wordt gesteld voor de schade die is ontstaan. Je wilt als ondernemer natuurlijk geen risico lopen dat je schade zelf moet betalen. Het is daarom belangrijk om over een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB ) te beschikken met een voldoende verzekerd bedrag. Schade die boven het verzekerd bedrag uitkomt, moet je zelf betalen. De continuïteit van jouw bedrijf kan hierdoor in gevaar komen.Heb je vragen over schadepreventie?

Nationale-Nederlanden adviseert je graag over hoe je de kans op schade vermindert. Een team van ervaren risicodeskundigen staat voor je klaar.