Ga direct naar inhoud

6 manieren om innovatie bij je werknemers te stimuleren

Als ondernemer wil je graag vernieuwend zijn. Je hebt er niets aan als je alles bij het oude wil laten. Een innovatief idee op de werkvloer is daarom essentieel. De veranderende behoeftes van de markt vragen om innovatieve oplossingen. Innovatie is teamwork: nieuwe ideeën komen vanuit de hele organisatie. Met deze 6 manieren stimuleer je innovatie bij je werknemers.

Manier 1: breng mensen met verschillende achtergronden samen

Iedereen uit je organisatie kan bijdragen aan innovatie. Dus niet alleen de afdeling Research en Development. Betrek medewerkers bij de ontwikkeling van een nieuw product. Werknemers weten als geen ander hoe een product of dienst in elkaar zit. Zij volgen de laatste trends en nieuwe ontwikkelingen op de voet. En weten wat klanten of gebruikers juist wel en niet fijn vinden.

Werk bijvoorbeeld in multidisciplinaire teams, projectteams of zelfsturende teams. Denk aan mensen met verschillende achtergronden, perspectieven en expertises. Zo kunnen mensen van elkaar leren zonder steeds in dezelfde valkuilen te stappen. En kunnen ze vervolgens samen nieuwe diensten, producten of betere werkwijzen bedenken.


Werk met klanten samen aan een innovatief idee

Probeer je klanten bij brainstormsessies te betrekken. Zij kijken met een frisse blik ‘van buiten’ naar je ideeën. Misschien komen ze met een insteek of grensverleggend idee waar je zelf nog niet aan had gedacht. Hetzelfde geldt voor kennisinstellingen of bedrijven met verdiepende kennis over je innovatiethema. Zonde om deze kansen voor verbetering te laten liggen.

Start met Agile werken

Agile betekent ‘wendbaar’ of ‘flexibel’. Het is een manier van denken, werken en organiseren. Het idee erachter is dat organisaties makkelijk kunnen inspelen op veranderingen in je bedrijf. Denk aan klantwensen die telkens veranderen. Of aan de opkomst van nieuwe technologieën. Je bent flexibel en kan je snel aanpassen. Je werkt met verschillende disciplines samen aan een product of dienst.

Lees meer over waarom je vandaag nog wilt starten met Agile werken.

Manier 2: geef je werknemers vertrouwen

Wil je een innovatiecultuur creëren waarbij iedereen openstaat voor verandering? Dan is het belangrijk dat je je werknemers steun en vertrouwen geeft om aan de slag te gaan met hun nieuwe ideeën en om ze te delen. Dat blijkt onder andere uit onderzoeken van TNO en Accenture naar innovatieculturen.

Sta open voor hun plannen en feedback, en straf fouten niet af. Fouten maken hoort immers bij innoveren. Geef ze de tijd en ruimte om samen over een innovatief nieuw product of nieuwe dienst te brainstormen. Laat werknemers weten en voelen dat hun kennis en vaardigheden ertoe doen. Maak gebruik van de verschillende talenten van je werknemers.

Manier 3: stel duidelijke (innovatie)doelen

Naast ruimte en vertrouwen is het verstandig je werknemers kaders te geven. Wees duidelijk over je organisatie- en innovatiedoelen. Innovatie-expert Jurgen Wildvank van Strategic Transformation Office (STO) benadrukt dat er altijd een strategische noodzaak moet zijn als je wilt innoveren. Denk aan een businessmodel dat onder druk staat door het coronavirus. Of aan een trend waar je op in wilt spelen zoals artificial intelligence.

Zoek voorbeelden van innovatie die bij je onderneming passen. Zo geef je je werknemers richting en sturing. Ook geven kaders houvast: ze helpen je controleren of je goed bezig bent. Zijn er geen ontwikkelingen waar je op in wilt spelen? Vraag je werknemers mee te denken over je bedrijfsvoering of schakel hun hulp in bij het maken van een lange termijnvisie voor je bedrijf.

Manier 4: stimuleer autonomie

Autonomie is een belangrijk onderdeel van een bedrijfscultuur waarin innovaties belangrijk zijn. Dat blijkt onder meer uit een onderzoek van London Business School en Microsoft onder 9.000 leidinggevenden en werknemers. In de meer innovatieve bedrijven kan 73% van de werknemers zelf kiezen hoe ze hun werk aanpakken. In de minder innovatieve bedrijven is dat maar 45%.

Door autonomie te stimuleren, geef je werknemers de ruimte om te experimenteren en om nieuwe werkwijzen te ontwikkelen. Laat je werknemers bijvoorbeeld zelf beslissingen nemen zonder goedkeuring van een manager. Of geef ze de ruimte om zelf te bepalen waar, wanneer en hoe ze werken. Een vernieuwend idee kan ook ontstaan als er budget is om over verbetering na te denken. Stel geld beschikbaar dat medewerkers vrij mogen besteden.

Manier 5: bied de middelen en ruimte voor innovatie

Autonomie kun je dus stimuleren met tijd. ruimte, technologie en tools. Bijvoorbeeld door het mogelijk te maken om online en op afstand te werken. Daar kun je als leidinggevende een waardevolle bijdrage aan leveren. Plan bijvoorbeeld een vaste dag of week waarbij je werknemers de tijd te hebben om te experimenteren of te brainstormen.

Sommige mensen volgen nieuwe ontwikkelingen door het lezen van boeken of het luisteren naar podcasts. Het voelt misschien contraproductief om hier tijd voor vrij te maken in een werkweek. Maar laat dit oude idee niet in de weg staan van een innovatief idee. Goede ideeën ontstaan overigens ook vaak spontaan: tijdens een wandeling in de pauze, een (virtuele) borrel of informeel uitje. Maak hier dus ook ruimte voor in het proces.

Goede ideeën ontstaan vaak spontaan. Maak dus ruimte voor ontspanning.

Sociaal intranet als ideeënplatform

Roep een innovatie-ideeënplatform in het leven of organiseer innovatie-challenges waarbij je mensen om hun input vraagt. Zo gebruikt kennisinstituut Deltares een sociaal intranet als ideeënplatform voor innovatie.

Werknemers kunnen hier plannen en concepten delen, en reageren op die van anderen. Ook worden er challenges georganiseerd waarbij collega’s gevraagd worden naar hun ideeën over een onderwerp. Het platform stimuleert de samenwerking tussen afdelingen en vestigingen. Bovendien kunnen werknemers hier communiceren over de haalbaarheid en potentie van een vernieuwend idee.

Manier 6: investeer in je werknemers

Een ondernemende, innovatieve en lerende houding bij je werknemers kun je deels stimuleren. Bijvoorbeeld door bij te dragen aan hun persoonlijke groei en ontwikkeling. Denk daarom eens na over het aanbieden van een opleidingsbudget.

Organiseer trainingen om de vaardigheden van werknemers op peil te houden. Of laat ze eens inspiratie opdoen buiten je organisatie, via cursussen, stages of externe projecten. Dit kan weleens tot verfrissende inzichten leiden. Bovendien werk je zo ook aan goed werkgeverschap.

Meer lezen over innovatie

Innovatie komt ook uit je organisatie. Maar wat kun je als ondernemer nog meer zelf doen? Lees verder over:

Vooruitkijken en innoveren: 8 tips voor innovatie
Personeel vinden om mee te innoveren: originele tips om te werven