Ga direct naar inhoud

6 manieren om innovatie bij je werknemers te stimuleren

Innovatie op de werkvloer is essentieel. De krappe arbeidsmarkt, vergrijzing en veranderende behoeftes van consumenten vragen bijvoorbeeld om innovatieve oplossingen om je bedrijf draaiende te houden. Innoveren is teamwork: innovatieve ideeën komen vanuit de hele organisatie. met deze 6 manieren stimuleer je innovatie bij je werknemers en gebruik je hun input om innovatieve plannen vorm te geven.

1. Breng mensen met verschillende achtergronden samen

Iedereen uit je organisatie kan bijdragen aan innovatie. Dus niet alleen de afdeling Research en Development. Werknemers weten als geen ander hoe jouw product of dienst in elkaar zit. En wat klanten of gebruikers juist wel en niet fijn vinden.

Als ondernemer kun je innovatie stimuleren door mensen samen te brengen. Denk aan mensen met verschillende achtergronden, perspectieven en expertises. Zo ontstaan nieuwe kenniscombinaties en kunnen mensen van elkaar leren. En kunnen ze vervolgens innovatieve nieuwe diensten, producten of betere werkwijzen bedenken.

Werk samen aan innovatieve ideeën

Werk bijvoorbeeld in multidisciplinaire teams, projectteams of zelfsturende teams. Ook inspirerend: betrek je klanten bij brainstormsessies. Zij kijken met een frisse blik ‘van buiten’ naar je ideeën. Misschien komen ze met een insteek waar je zelf nog niet aan had gedacht. Hetzelfde geldt voor kennisinstellingen of bedrijven met verdiepende kennis over je innovatiethema.

Start met agile werken

Agile betekent ‘wendbaar’ of ‘flexibel’. Het is een manier van denken, werken en organiseren. Het idee erachter is dat organisaties makkelijk kunnen inspelen op veranderingen. Denk aan klantwensen die telkens veranderen. Of aan de opkomst van nieuwe technologieën. Je bent flexibel en kan je snel aanpassen. Je werkt met verschillende disciplines samen aan een product of dienst.

Lees meer over waarom je vandaag nog wilt starten met Agile werken.

2. Geef je werknemers vertrouwen

Wil je een innovatiecultuur creëren? Dan is het belangrijk dat je je werknemers steun en vertrouwen geeft om aan de slag te gaan met hun innovatieve ideeën. Dat blijkt onder andere uit onderzoeken van TNO en Accenture naar innovatieculturen.

Zorg ervoor dat je mensen zich veilig voelen hun ideeën te delen.

Laat werknemers weten en voelen dat hun kennis en vaardigheden ertoe doen. Maak gebruik van de verschillende talenten van je werknemers. Geef ze bijvoorbeeld de ruimte om met ideeën te komen. Of stel een klein startkapitaal voor nieuwe innovaties beschikbaar.

Verder is het belangrijk dat je werknemers zich veilig voelen hun ideeën te delen. Sta open voor hun plannen en feedback, en straf fouten niet af. Fouten maken hoort immers bij innoveren. Daar leer je alleen maar van.

3. Stel duidelijke (innovatie)doelen

Naast ruimte en vertrouwen is het verstandig je werknemers kaders te geven. Wees duidelijk over je organisatie- en innovatiedoelen. Zoek voorbeelden van innovatie die bij je onderneming passen. Zo geef je je werknemers richting en sturing. Ook geven kaders houvast: ze helpen je controleren of je in de goede richting werkt.

Innovatie-expert Jurgen Wildvank van Strategic Transformation Office (STO) benadrukt dat er altijd een strategische noodzaak moet zijn als je wilt innoveren. Denk aan een businessmodel dat onder druk staat door het coronavirus. Of aan een maatschappelijke trend waar je op in wilt spelen.

Betrokken werknemers tonen meer inzet

Vraag je werknemers mee te denken over je bedrijfsvoering of bij de invoering van nieuwe technologieën. Ook slim: schakel hun hulp in bij het bedenken van een lange termijnvisie. Zo versterk je een cultuur waarbij je samen aan gemeenschappelijke doelen werkt. Dat kan stimulerend werken, zeker nu op afstand van elkaar werken nog steeds aan de orde is binnen teams.

4. Stimuleer autonomie

Een belangrijk onderdeel van een innovatieve bedrijfscultuur is autonoom werken. Dat blijkt onder meer uit een onderzoek van London Business School en Microsoft onder 9.000 leidinggevenden en werknemers. In de meer innovatieve bedrijven kan 73% van de werknemers zelf kiezen hoe ze hun werk aanpakken. In de minder innovatieve bedrijven is dat maar 45%.

Door autonomie te stimuleren, geef je werknemers de ruimte om te experimenteren. En om nieuwe werkwijzen te ontwikkelen en te leren. Laat je werknemers bijvoorbeeld zelf beslissingen nemen zonder goedkeuring van een manager. Of geef ze de ruimte om zelf te bepalen waar, wanneer en hoe ze werken.

5. Bied de middelen en ruimte voor innovatie

Autonomie kun je stimuleren met technologie en tools. Bijvoorbeeld door het mogelijk te maken om online en op afstand te werken. Mogelijk hebben de coronamaatregelen er al voor gezorgd dat je deze stap hebt gezet. Dat is mooi meegenomen: flexibel kunnen werken komt innovatie alleen maar ten goede.


Goede ideeën ontstaan vaak spontaan. Maak dus ruimte voor ontspanning.

Daarnaast hebben je werknemers de tijd, ruimte en stimulansen nodig om te innovatief te werken. Daar kun je als leidinggevende een waardevolle bijdrage aan leveren. Plan bijvoorbeeld een vaste dag of week waarbij je werknemers de tijd te hebben om te experimenteren of te brainstormen.

Goede ideeën ontstaan overigens ook vaak spontaan: tijdens een wandeling in de pauze, een (virtuele) borrel of informeel teamuitje. Maak hier dus ook ruimte voor.

Sociaal intranet als ideeënplatform

Roep een innovatie-ideeënplatform in het leven of organiseer innovatie-challenges waarbij je mensen om hun input vraagt.

Zo gebruikt kennisinstituut Deltares een sociaal intranet als ideeënplatform voor innovatie. Werknemers kunnen hier plannen en concepten delen, en reageren op die van anderen. Ook worden er challenges georganiseerd, waarbij collega’s gevraagd worden naar hun ideeën over een onderwerp. Het platform stimuleert de samenwerking tussen afdelingen en vestigingen. Bovendien kunnen werknemers hier communiceren over de haalbaarheid en potentie van een idee.

6. Investeer in je werknemers

Een ondernemende, innovatieve en lerende houding bij je werknemers kun je deels
stimuleren. Bijvoorbeeld door bij te dragen aan hun persoonlijke groei en ontwikkeling.

Denk daarom eens na over het aanbieden van een opleidingsbudget. Organiseer trainingen om de vaardigheden van werknemers op peil te houden. Of laat ze eens inspiratie opdoen buiten je organisatie, via cursussen, stages of externe projecten. Dit kan weleens tot verfrissende inzichten leiden. Bovendien werk je zo ook aan goed werkgeverschap.


Meer lezen over innovatie

Innovatie komt ook uit je organisatie. Maar wat kun je als ondernemer nog meer zelf doen? Lees verder over:

Vooruitkijken en innoveren: 8 tips voor innovatie
8 handvatten om te innoveren in crisistijd
Personeel vinden om mee te innoveren: originele tips om te werven

Nieuwsbrief

Als ondernemer ben je continu in beweging. De wereld om je heen verandert, en jij en je onderneming ook. Met onze tips, achtergrondartikelen en interviews helpen we jou om die veranderingen vol vertrouwen aan te gaan.

Meld je aan voor de nieuwsbrief
    Ondernemen doe je samen