Ga direct naar inhoud

Talentmanagement: winnen in de war for talent

Elke organisatie wil medewerkers die doen wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Alleen hoe ontdek je de talenten van je medewerkers? Hoe trek je nieuwe talentvolle medewerkers aan? En hoe zorg je ervoor dat je toptalenten binnenboord houdt? Kijk mee in de wereld van talentmanagement en ontdek hoe je het strategisch inzet in je organisatie.


Winnen in de war for talent: is het echt zo erg?

Het wordt steeds moeilijker om kwalitatieve medewerkers te vinden. Recruiters spreken zelfs van een oorlog: de war for talent. Toch is de war for talent geen modieuze HR-term, maar al 20 jaar een begrip. Deze strijd begon met het aantrekken en behouden van high potentials. Denk aan techreuzen, zoals Apple, Google en Facebook die IT-talenten wegkaapten bij concurrenten.

Tegenwoordig is er meer aandacht voor alle medewerkers in de organisatie. En gelukkig maar. De war for talent gaat daarom nu meer over het aantrekken van goede medewerkers in alle lagen van organisaties. Elke medewerker beschikt namelijk over kwaliteiten. De uitdaging is om de talenten binnen je organisatie te benutten en in lijn te brengen met de bedrijfsdoelen.


Hoe je de talenten van je medewerkers ontdekt

Het ontdekken van talenten is een zinvolle investering. Zowel voor de medewerker zelf als voor de organisatie. Want zo komt er potentieel vrij waar beiden van kunnen groeien. Alleen hoe leg je die onontdekte talenten bloot?

Veel organisaties gebruiken het CliftonStrenghts assessment van Gallup. Daarmee ontdek je waar je van nature het beste in bent. Hoe je je talenten ontwikkelt tot sterktes. En hoe je die inzet om je maximale potentieel te benutten. Motiverend voor de medewerker én waardevol voor werkgevers die meer uit hun teams willen halen. Zo komen we bij de kern van deze blog: talentmanagement.


Wat is talentmanagement?

Talentmanagement gaat over het optimaal benutten van de talenten in je organisatie. Een manier om kennis, vaardigheden en persoonlijke eigenschappen van personeel af te stemmen op de behoeften van het bedrijf. Vandaag, morgen en in de toekomst.

Het is daarom belangrijk om te weten wat de doelen van je organisatie zijn. En welke talenten je nodig hebt om ze te behalen. Daarmee is talentmanagement een doorgaand proces om je organisatie gezond te houden. En je medewerkers tevreden en gemotiveerd.


Voorbeelden van talenten

Het CliftonStrenghts assessment levert een profiel op van 34 eigenschappen. Voor elke medewerker is de volgorde anders en daarmee de invloed die ze in je karakter hebben. De meest dominante eigenschappen staan bovenaan: je natuurlijke talenten. Die kun je benutten, ontwikkelen en bespreken om relaties met collega’s op te bouwen en teamwork te verbeteren.

Voorbeelden van talenten zijn:

Empathie: je kan je goed inleven in anderen en je hun gevoelens voorstellen.

Competitie: je zet je vorderingen af tegen die van anderen, wil graag winnen en houdt van een wedstrijd.

Ideeënvorming ideeën fascineren je. Je kan goed verbanden zien tussen dingen die schijnbaar niets met elkaar te maken hebben.


Waarom talentmanagement belangrijk is

Talentmanagement helpt je om de doelen van de organisatie behalen. Dat is al goed voor de moraal. Ook ontstaat er een opwaartse spiraal wanneer medewerkers de juiste dingen doen. Tevreden en proactieve medewerkers houden de organisatie fris en dragen bij aan innovatie. Dat leidt weer tot meer klanttevredenheid en dus meer winst en groei van de organisatie.

Op deze manier kun je goede medewerkers langer aan je binden. Ze zijn gemotiveerder, meer verbonden met het bedrijf en zullen een positief beeld uitdragen over de organisatie. Die positieve sfeer maakt je bedrijf aantrekkelijk om in te stappen voor nieuw talent.


Wat levert de focus op talent op?

Laten we dan eens naar de opbrengst kijken. Niet alleen interessant als ‘prestatiegerichtheid’ één van je talenten is, want talentmanagement levert veel op:

• Minder verzuim en minder verloop
• Gelukkige en betrokken medewerkers die zich committeren aan de organisatie
• Creatievere strategieën en meer innovatie
• Betere bedrijfsresultaten, zoals meer winst, klanttevredenheid en onderscheidend vermogen
• Toekomstbestendig ondernemen door een klimaat van leren en ontwikkelen
• En je zorgt dat je bedrijf aantrekkelijk is voor nieuw talent


          Strategisch talentmanagement in de praktijk

          De voordelen spreken voor zich. Alleen hoe ontwikkel je talent? En hoe zet je talentmanagement strategisch in binnen je bedrijf? Het strategisch managen van talent gaat in drie stappen:

          1. Opsporen van talenten

          Centraal staan vragen als ‘wat kan je en wat wil je?’ Eerder bespraken we het CliftonStrenghts assessment. Een handige start om talenten op te sporen en het gesprek erover aan te gaan. Ook kun je actief talenten opsporen buiten je organisatie: talent sourcing.

          Bij deze manier van werven benader je talentvolle potentiële kandidaten en overtuigt je ze om bij je te solliciteren. Dat kan goed via LinkedIn, omdat je daar fijnmazig kunt filteren op eigenschappen die belangrijk zijn voor de functie.


          2. Inzetten en aansturen van talenten

          Weet je wat je talenten zijn? Dan kun je ze herkennen in je manier van werken. En begrijpen hoe ze bijdragen aan succeservaringen. Coaching is een goede manier om hier structureel en grondig vorm aan te geven. Met een coach reflecteer je op je werk. En bespreek je hoe je jouw talenten bewust kunt inzetten om meer successen te boeken.

          Ook Hajir Hajji, algemeen directeur (ceo) bij Action, gelooft in een coachende manier van leidinggeven. In een interview over topvrouwen voor de SER uit 2019 legt ze dit uit. ‘Mensen in hun kracht zetten, dat is het belangrijkste binnen teams op elk niveau. Ik kijk graag naar ieders potentieel en hoe we dat het best kunnen benutten. Zo komen mensen op posities terecht waar ze echt kunnen bloeien.’

          In datzelfde interview noemt Hajji ook een voorbeeld uit eigen ervaring. ‘Zo had ik een vrouw in mijn team die niet tot haar recht kwam bij het aansturen van de lijn. Wél beschikte ze over een heel creatieve persoonlijkheid. Het is belangrijk dat je zo’n eigenschap ziet en er de waarde van onderkent. Zij is verantwoordelijk gemaakt voor het opzetten van vestigingen in andere landen. Dat is een echte puzzel waarbij zij haar creativiteit goed kan gebruiken.’

          Investeren in talenten brengt de medewerker en je organisatie exponentieel meer waarde en geluk dan het aanpakken van zwaktes. Dit doe je door je medewerkers opleiding en perspectief te bieden. Geef bijvoorbeeld iemand met een talent voor strategie een strategische rol binnen een project of team. Of biedt eerst een opleiding aan, zodat diegene in die nieuwe rol kan groeien.


          Gebruik een talentmanagement-model

          Wil je talent langs een objectieve meetlat leggen? Gebruik dan een talentmanagement model om de waarde van medewerkers binnen hun rol voor het bedrijf te meten. Topgrading, ook wel bekend als het ABCD-model van Brad Smart, is zo’n model. Het meet personeel langs de assen cultuur en productiviteit.


          A-spelers aantrekken, en afscheid nemen van D-spelers

          Topmedewerkers passen in de cultuur én zijn productief. We noemen ze A-spelers. B-spelers passen in de cultuur maar zijn niet productief genoeg. Met coaching kunnen zij zich ontwikkelen tot A-spelers. Bij C-spelers ligt dat andersom: ze passen niet in de cultuur maar zijn wel productief. Omdat ze moeilijk te coachen zijn, zal je meestal afscheid van ze moeten nemen. Bij D-spelers is die beslissing eenvoudiger: ze passen niet in de cultuur en zijn niet productief.

          Een talentmanagement model helpt om objectief te monitoren hoe gezond de cultuur in de organisatie is. En of medewerkers een goede output hebben en dus lekker in hun vel zitten. Coaching is een goede manier om medewerkers die het lastiger hebben op de rails te krijgen. Daar komen de talenten terug, omdat dáár het plezier en onderscheidend vermogen van de medewerker ligt.


          Is talent managen de heilige graal?

          Natuurlijk is er méér nodig om talenten aan te trekken en aan je organisatie te binden. Denk aan goede arbeidsvoorwaarden, (mentaal) fit op werkvloer en goed werkgeverschap in brede zin. Talentmanagement is in dat rijtje wel een hele interessante en kan een goede toevoeging zijn voor je bedrijf. De relatief lage kosten betalen zich snel terug en het levert je veel op: van minder verzuim, gelukkige werknemers en meer innovatie tot betere bedrijfsresultaten en het bouwen aan een toekomstbestendige onderneming.

          Nieuwsbrief

          Als ondernemer ben je continu in beweging. De wereld om je heen verandert, en jij en je onderneming ook. Met onze tips, achtergrondartikelen en interviews helpen we jou om die veranderingen vol vertrouwen aan te gaan.

          Meld je aan voor de nieuwsbrief


          Ondernemen doe je samen