Ga direct naar inhoud

Collectieve Arbeidsongeschiktheids­verzekering

 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen die verenigd zijn in bijvoorbeeld een maatschap of vennootschap onder firma
 • Aantrekkelijke premie door collectiviteitsvoordeel
 • Uitgebreide ondersteuning bij re-integratie

Collectief verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid

Als zelfstandig ondernemer wilt u dat uw bedrijf succesvol is. Hiervoor maakt u plannen die u met uw bedrijf wilt realiseren. Toch kan het anders lopen dan u denkt. Door ziekte of een ongeval kunt u arbeidsongeschikt raken. Als zelfstandig ondernemer kunt u niet terugvallen op loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid. Als u hiervoor niet verzekerd bent en u geen hoge financiële buffer heeft, dan loopt u een groot financieel risico. Het kan gebeuren dat u dan terugvalt naar bijstandsniveau.

Nationale-Nederlanden helpt u graag om uw financiële toekomst veilig te stellen. Bent u als zelfstandige verenigd in bijvoorbeeld een maatschap of vennootschap onder firma? Dan biedt onze Collectieve Arbeidsongeschiktheidsverzekering uitkomst. U bent hiermee verzekerd tegen inkomensterugval als u arbeidsongeschikt raakt.

Persoonlijk advies nodig?

Wilt u advies afgestemd op uw wensen en situatie? Een onafhankelijk adviseur kan u daarbij helpen.


Inkomensterugval opvangen

U sluit een Collectieve Arbeidsongeschiktheids­verzekering om een inkomensterugval door arbeidsongeschiktheid op te vangen. U bent hiermee verzekerd tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Dit is één van de grootste financiële risico’s die u loopt.

Preventie en re-integratie

Onze specialisten helpen arbeidsongeschiktheid te voorkomen en te verkorten. Zo bieden wij binnen uw contractperiode bijvoorbeeld een vergoeding voor een periodiek geneeskundig onderzoek. Wilt u weten welke ondersteuning wij nog meer bieden op het gebied van preventie en re-integratie?

Eenvoudig verhogen verzekerde bedrag

U heeft de mogelijkheid om het verzekerde bedrag jaarlijks met maximaal 10% te verhogen. Een groot voordeel is dat u bij Nationale-Nederlanden hiervoor geen aanvullende medische gegevens hoeft aan te leveren.

Zekerheid

U sluit onze Collectieve Arbeidsongeschiktheids­verzekering voor minimaal drie jaar. Wij kunnen u op deze manier langdurig ondersteunen bij preventie en re-integratie. Dit biedt u zekerheid en gemak.

Over de verzekering

Voor verenigde zelfstandigen

Onze Collectieve Arbeidsongeschiktheidsverzekering is speciaal gemaakt voor zelfstandigen die zich verenigd hebben in bijvoorbeeld een maatschap of vennootschap onder firma met minimaal vijf partners, vennoten of leden. 

Onze Collectieve Arbeidsongeschiktheidsverzekering biedt u de volgende voordelen:

 • Aantrekkelijke premie door collectiviteitsvoordeel.
 • U ontvangt ondersteuning bij re-integratie en vergoeding van re-integratiekosten.
 • Inkomensbescherming mét een extra uitkering bij werkhervatting.
 • U ontvangt een uitkering van maximaal 16 weken rondom de bevalling van een verzekerde.
 • Uw verzekerde bedrag(en) kunt u jaarlijks met maximaal 10% verhogen, zonder dat u hiervoor aanvullende medische gegevens hoeft aan te leveren.
 • Mocht u of een gezinslid overlijden, dan ontvangt u of de nabestaanden een overlijdensuitkering.
 • U heeft recht op een periodiek geneeskundig onderzoek én op een eventuele herbeoordeling.
 • U bent verzekerd voor ongevallen tijdens de acceptatieperiode.
Dekking

Waarvoor bent u verzekerd?

 • Heeft u een ongeval gehad? Bij arbeidsongeschiktheid door een ongeval bieden wij dekking vanaf de dag dat u zich als kandidaat-verzekerde bij ons aanmeldt.
 • Bent u of is een van uw gezinsleden overleden door een ongeval? U ontvangt van ons een eenmalige uitkering van 10% van het verzekerde bedrag met een minimum van € 5.000,- en een maximum van € 12.500,-.
 • Wilt u een periodiek geneeskundig onderzoek ondergaan? U mag binnen iedere contractperiode een periodiek geneeskundig onderzoek ondergaan, inclusief een algemeen bloedonderzoek. De kosten van dit onderzoek zijn voor onze rekening en het resultaat van dit onderzoek maken we alleen aan u bekend.
 • Bent u zwanger? Als u zwanger bent, dan ontvangt u rondom uw bevalling een uitkering van maximaal 16 weken.
 • Heeft u uw werk hervat nadat u minimaal honderdtachtig dagen aaneengesloten arbeidsongeschiktheid bent geweest? Wanneer u daarna inkomen ontvangt door benutting van uw arbeidsmogelijkheden, dan kunt u een extra uitkering ontvangen van maximaal € 15.000,-.

Dekking

 • Wij vragen u om een gezondheidsverklaring in te vullen. Aan de hand hiervan beoordelen we in eerste instantie uw risico op arbeidsongeschiktheid. Dit risico bepaalt of en tegen welke voorwaarden we u als kandidaat-verzekerde accepteren.
 • U bent arbeidsongeschikt als u voor minstens 25% ongeschikt bent om uw beroep uit te oefenen. Een door ons aangewezen arts of deskundige bepaalt de mate van uw arbeidsongeschiktheid.
 • Bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid ontvangt u een uitkering ná de eigenrisicotermijn. De eigenrisicotermijn is de eerste periode van arbeidsongeschiktheid waarin u nog geen uitkering ontvangt.

Dekkingsvarianten

 • U kunt ervoor kiezen om een bepaald percentage van uw inkomen te verzekeren óf een vast verzekerd bedrag (per groep verzekerden).
 • Daarnaast kunt u kiezen voor een gelijkblijvende uitkering of voor een jaarlijkse verhoging van de uitkering.

Uw recht op een uitkering als uw deelname aan de verzekering stopt

Bent u ziek of ontvangt u van ons een uitkering en eindigt (uw deelname aan) de verzekering? Dan houdt u recht op een uitkering zolang u minstens 25% arbeidsongeschikt bent.

Preventie en re-integratie

We ondersteunen u om arbeidsongeschiktheid te voorkomen en te verkorten. Dat doen wij bijvoorbeeld door u een vergoeding te bieden voor:

 • activiteiten gericht op om-, her- en bijscholing, werkplekaanpassing(en) en revalidatie;
 • specialistische behandelingen die uw arbeidsongeschiktheid verminderen of uw belastbaarheid vergroten.

uniqueid


Kunnen wij u helpen?