Ga direct naar inhoud

Persoonlijk alarmeringssysteem

Een persoonlijk alarmeringssysteem (persoonlijke alarmering) is bedoeld voor mensen die lichamelijk gehandicapt zijn en direct medische of technische hulp moeten kunnen inroepen. De apparatuur bestaat uit een draagbare, draadloze noodschakelaar waarmee je in noodsituaties contact legt met een 24-uurs bemande centrale, die een hulpverlener kan inschakelen.

Wat krijg je vergoed in 2021?

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering 100%
Wij vergoeden de rekening van leveranciers volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een leverancier die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Heb je een sociale indicatie om een persoonlijk alarmeringssysteem te gebruiken? Bijvoorbeeld om bij een val hulp van buren of familie in te roepen? Dan vergoedt de aanvullende verzekering de aansluit- en abonnementskosten op een alarmcentrale voor persoonsalarmering. In de tabel hieronder zie je wat jouw aanvullende verzekering per jaar maximaal vergoedt voor deze aansluit- en abonnementskosten. 

Verzekering Vergoeding
Start € 100,-
Extra € 150,-
Compleet € 200,-
Comfort 100% *
Top 100% *
Combi Geen vergoeding

* Let op: Deze verzekering kun je niet meer afsluiten. Heb je deze verzekering al, dan geldt bovenstaande vergoeding.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Je hebt geen eigen risico.

Waar kun je terecht?

Je kiest zelf jouw leverancier bij je in de buurt. Je kunt jouw selectie verfijnen op: 'Personenalarmering' of 'Alarmeringsapparatuur'.

Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kies je voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Nationale-Nederlanden de geleverde zorg voor 100%. Als je naar een leverancier gaat waar Nationale-Nederlanden een overeenkomst mee heeft, ben je verzekerd van:

  • Snelle levering: de apparatuur wordt binnen vijf werkdagen geplaatst.
  • Spoedopdrachten worden binnen twee dagen uitgevoerd.
  • Tussen 08.00 uur en 21.30 uur is er een storingsdienst bereikbaar.
  • Een tweewekelijks controle die plaatsvindt op de werking van de apparatuur.
  • Een uitvoerige instructie bij de eerste aflevering door een ervaren en speciaal daartoe opgeleide medewerker van de leverancier.

Kies je voor een leverancier waarmee Nationale-Nederlanden geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde leverancier), dan heeft dit geen gevolgen voor wat je vergoed krijgt. Wij vergoeden de rekening volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een leverancier die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Wat je verder moet weten

  • Je kunt voor vergoeding in aanmerking komen als je lichamelijk gehandicapt bent en in een verhoogde risicosituatie verkeert.
  • Je moet eerst toestemming vragen aan Nationale-Nederlanden (een akkoordverklaring).
  • Je leent dit hulpmiddel. De leverancier is verantwoordelijk voor een goed functionerend hulpmiddel. Als je geen goed alarmeringsapparaat meer heeft? Kun je contact opnemen met jouw leverancier.

Wat moet je regelen?

Is het jouw eerste aanvraag? Dan moet je altijd toestemming (een akkoordverklaring) vragen aan Nationale-Nederlanden. Je doet dit door samen met jouw behandelend arts het Aanvraagformulier Medische alarmering in te vullen. Dit formulier stuur je naar:

Nationale-Nederlanden 
Postbus 4016 
5004 JA Tilburg

Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet je ook een offerte meesturen.

Gaat het om een vervolgaanvraag? Dan moet je alleen toestemming aanvragen aan Nationale-Nederlanden als je naar een niet-gecontracteerde leverancier gaat. Je doet dit op dezelfde manier als bij jouw eerste aanvraag.

Als je de apparatuur niet meer nodig heeft, dan moet je dit melden aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen en Zorgservice van Nationale-Nederlanden, telefoonnummer 013 594 93 28. De apparatuur wordt dan weer bij jou opgehaald.

Terug naar het overzicht van vergoedingen


Kunnen wij je helpen?