Ga direct naar inhoud

Hulphond

Een hulphond helpt je bij jouw mobiliteit en bij huishoudelijke of andere dagelijkse activiteiten. Je krijgt een diagnose voor een hulphond als je helemaal doof bent, of door blijvende, ernstige lichamelijke functiebeperkingen bent aangewezen op hulp. De hulphond moet bijdragen aan een grotere zelfstandigheid voor je zodat je minder gebruik hoeft te maken van zorgondersteuning.

2022

Wat krijg je vergoed in 2022?

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering Hulphond: 100%
Wij vergoeden de rekening van leveranciers volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een leverancier die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Tegemoetkoming voor de kosten van levensonderhoud en voor de (medische) verzorging van de hulphond:
Maximaal € 1.075,- per jaar.
Alle aanvullende verzekeringen Geen vergoeding

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Je betaalt geen eigen risico voor de hulphond. De tegemoetkoming voor de kosten van levensonderhoud en de (medische) verzorging van de hulphond valt wel onder het eigen risico.

Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2022 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. De kosten van jouw zorg of van je hulpmiddel betaal je eerst zelf via het verplicht eigen risico. Heb je in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoef je het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Jouw basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico?  Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. Je betaalt dan per maand minder premie. Let op: het is mogelijk dat je bij een grote ingreep veel kosten maakt.

Hoe weet je hoeveel er nog over is van jouw eigen risico?  In Mijn NN Zorgverzekering regel je online al jouw verzekeringszaken. Daar zie je ook de stand van het eigen risico.

Waar kun terecht?

Je kiest zelf jouw leverancier. Vind een leverancier bij jou in de buurt. Je kunt jouw selectie verfijnen op: hulphond.

Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kies je voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Nationale-Nederlanden de geleverde zorg voor 100%. Voordelen voor jou:

 • Jouw leverancier is lid van Assistance Dogs Europe. Dat houdt in dat de leverancier gediplomeerd is en beschikt over gekwalificeerd personeel. Ook voldoet de leverancier aan de kenniseisen op Kynologisch gebied en hebben de honden één van de volgende trainingen gevolgd: 
  - Van Hall 1, 2 en eventueel 3. 
  - Gaus 1 en 2. 
  Ook een diploma O&O (Opleiding en Opvoeding) is mogelijk.
 • Je krijgt een hulphond die voldoet aan de meest recente normen, keuringen en eisen;
 • Je krijgt een kwalitatief goede en gezonde hond die voldoet aan de eisen rondom minimum en maximum leeftijd, aantal herplaatsingen, medische eisen, gedragskenmerken en vaardigheden.

Kies je voor een leverancier waarmee Nationale-Nederlanden geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde leverancier), dan heeft dit geen gevolgen voor wat je vergoed krijgt. Wij vergoeden de rekening volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een leverancier die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Wat je verder moet weten

Je leent deze hond, hij wordt dus niet jouw eigendom. Als de hond niet meer geschikt is om zijn taak uit te voeren, kun je een verzoek indienen voor een nieuwe hulphond.

Wat moet je regelen?

Voor een eerste aanvraag heb je toestemming (een akkoordverklaring) nodig van Nationale-Nederlanden. Jij of jouw leverancier doet dit door het voorschrift van je ergotherapeut samen met een praktische indicatiestelling van de hulphondenschool in te sturen naar:

Nationale-Nederlanden 
t.a.v. Medische Beoordelingen 
Postbus 4016 
5004 JA Tilburg

Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet je altijd toestemming aanvragen aan Nationale-Nederlanden (een akkoordverklaring). Stuur dan naar bovenstaand adres het voorschrift van uw ergotherapeut, een praktische indicatiestelling en een offerte van de hulphondenschool.

2021

Wat krijg je vergoed in 2021?

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering Hulphond: 100%
Wij vergoeden de rekening van leveranciers volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een leverancier die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Tegemoetkoming voor de kosten van levensonderhoud en voor de (medische) verzorging van de hulphond:
Maximaal € 1.075,- per jaar.
Alle aanvullende verzekeringen Geen vergoeding

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Je betaalt geen eigen risico voor de hulphond. De tegemoetkoming voor de kosten van levensonderhoud en de (medische) verzorging van de hulphond valt wel onder het eigen risico.

Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2021 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. De kosten van jouw zorg of van je hulpmiddel betaal je eerst zelf via het verplicht eigen risico. Heb je in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoef je het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Jouw basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico?  Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. Je betaalt dan per maand minder premie. Let op: het is mogelijk dat je bij een grote ingreep veel kosten maakt.

Hoe weet je hoeveel er nog over is van jouw eigen risico?  In Mijn NN Zorgverzekering regel je online al jouw verzekeringszaken. Daar zie je ook de stand van het eigen risico.

Waar kun terecht?

Je kiest zelf jouw leverancier. Vind een leverancier bij jou in de buurt. Je kunt jouw selectie verfijnen op: hulphond.

Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kies je voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Nationale-Nederlanden de geleverde zorg voor 100%. Voordelen voor jou:

 • Jouw leverancier is lid van Assistance Dogs Europe. Dat houdt in dat de leverancier gediplomeerd is en beschikt over gekwalificeerd personeel. Ook voldoet de leverancier aan de kenniseisen op Kynologisch gebied en hebben de honden één van de volgende trainingen gevolgd: 
  - Van Hall 1, 2 en eventueel 3. 
  - Gaus 1 en 2. 
  Ook een diploma O&O (Opleiding en Opvoeding) is mogelijk.
 • Je krijgt een hulphond die voldoet aan de meest recente normen, keuringen en eisen;
 • Je krijgt een kwalitatief goede en gezonde hond die voldoet aan de eisen rondom minimum en maximum leeftijd, aantal herplaatsingen, medische eisen, gedragskenmerken en vaardigheden.

Kies je voor een leverancier waarmee Nationale-Nederlanden geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde leverancier), dan heeft dit geen gevolgen voor wat je vergoed krijgt. Wij vergoeden de rekening volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een leverancier die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Wat je verder moet weten

Je leent deze hond, hij wordt dus niet jouw eigendom. Als de hond niet meer geschikt is om zijn taak uit te voeren, kun je een verzoek indienen voor een nieuwe hulphond.

Wat moet je regelen?

Voor een eerste aanvraag heb je toestemming (een akkoordverklaring) nodig van Nationale-Nederlanden. Jij of jouw leverancier doet dit door het voorschrift van je ergotherapeut samen met een praktische indicatiestelling van de hulphondenschool in te sturen naar:

Nationale-Nederlanden 
t.a.v. Medische Beoordelingen 
Postbus 4016 
5004 JA Tilburg

Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet je altijd toestemming aanvragen aan Nationale-Nederlanden (een akkoordverklaring). Stuur dan naar bovenstaand adres het voorschrift van uw ergotherapeut, een praktische indicatiestelling en een offerte van de hulphondenschool.

2020

Wat krijg je vergoed in 2020?

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering Hulphond: 100%
Wij vergoeden de rekening van leveranciers volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een leverancier die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Tegemoetkoming voor de kosten van levensonderhoud en voor de (medische) verzorging van de hulphond:
Maximaal € 1.075,- per jaar.
Alle aanvullende verzekeringen Geen vergoeding

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Je betaalt geen eigen risico voor de hulphond. De tegemoetkoming voor de kosten van levensonderhoud en de (medische) verzorging van de hulphond valt wel onder het eigen risico.

Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2020 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. De kosten van jouw zorg of van je hulpmiddel betaal je eerst zelf via het verplicht eigen risico. Heb je in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoef je het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Jouw basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico?  Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. Je betaalt dan per maand minder premie. Let op: het is mogelijk dat je bij een grote ingreep veel kosten maakt.

Hoe weet je hoeveel er nog over is van jouw eigen risico?  In Mijn NN Zorgverzekering regel je online al jouw verzekeringszaken. Daar zie je ook de stand van het eigen risico.

Waar kun terecht?

Je kiest zelf jouw leverancier. Vind een leverancier bij jou in de buurt. Je kunt jouw selectie verfijnen op: hulphond.

Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kies je voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Nationale-Nederlanden de geleverde zorg voor 100%. Voordelen voor jou:

 • Jouw leverancier is lid van Assistance Dogs Europe. Dat houdt in dat de leverancier gediplomeerd is en beschikt over gekwalificeerd personeel. Ook voldoet de leverancier aan de kenniseisen op Kynologisch gebied en hebben de honden één van de volgende trainingen gevolgd: 
  - Van Hall 1, 2 en eventueel 3. 
  - Gaus 1 en 2. 
  Ook een diploma O&O (Opleiding en Opvoeding) is mogelijk.
 • Je krijgt een hulphond die voldoet aan de meest recente normen, keuringen en eisen;
 • Je krijgt een kwalitatief goede en gezonde hond die voldoet aan de eisen rondom minimum en maximum leeftijd, aantal herplaatsingen, medische eisen, gedragskenmerken en vaardigheden.

Kies je voor een leverancier waarmee Nationale-Nederlanden geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde leverancier), dan heeft dit geen gevolgen voor wat je vergoed krijgt. Wij vergoeden de rekening volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een leverancier die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Wat je verder moet weten

Je leent deze hond, hij wordt dus niet jouw eigendom. Als de hond niet meer geschikt is om zijn taak uit te voeren, kun je een verzoek indienen voor een nieuwe hulphond.

Wat moet je regelen?

Voor een eerste aanvraag heb je toestemming (een akkoordverklaring) nodig van Nationale-Nederlanden. Jij of jouw leverancier doet dit door het voorschrift van je ergotherapeut samen met een praktische indicatiestelling van de hulphondenschool in te sturen naar:

Nationale-Nederlanden 
t.a.v. Medische Beoordelingen 
Postbus 4016 
5004 JA Tilburg

Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet je altijd toestemming aanvragen aan Nationale-Nederlanden (een akkoordverklaring). Stuur dan naar bovenstaand adres het voorschrift van uw ergotherapeut, een praktische indicatiestelling en een offerte van de hulphondenschool.

uniqueid

Terug naar het overzicht van vergoedingen


Kunnen wij je helpen?