Ga direct naar inhoud

Computer voor lichamelijk gehandicapten

Het gaat hier om computerhardware en -software, speciaal voor lichamelijk gehandicapten.

Wat krijgt u vergoed in 2019?

Lichamelijk gehandicapten krijgen computers voor omgevingsbesturing vergoed. Bij omgevingsbesturing worden apparaten als een radio, televisie of telefoon door de gebruiker bestuurd via de computer. Als er aangepast toebehoren (zoals een aangepast toetsenbord) nodig zijn, worden deze ook vergoed.

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering - 100% wij vergoeden de rekening van leveranciers volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een leverancier die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.
Alle aanvullende verzekeringen Geen vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Als u het hulpmiddel leent, hoeft u geen eigen risico te betalen. Wordt het hulpmiddel uw eigendom? Dan valt deze vergoeding vanuit de basisverzekering onder het eigen risico.

Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2019 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. De kosten van uw zorg of van uw hulpmiddel betaalt u eerst zelf via uw verplicht eigen risico. Heeft u in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoeft u het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Uw basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? 
Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. U betaalt dan per maand minder premie. Let op: het is mogelijk dat u bij een grote ingreep veel kosten maakt.

Hoe weet u hoeveel er nog over is van uw eigen risico? 
In Mijn NN Zorgverzekering regelt u online al uw verzekeringszaken. Daar ziet u ook de stand van uw eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw leverancier. Vind een leverancier bij u in de buurt. U kunt uw selectie verfijnen op: hulpmiddelen, computers.

Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kiest u voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Nationale-Nederlanden de geleverde zorg voor 100%. Als u naar een leverancier gaat waar Nationale-Nederlanden een overeenkomst mee heeft, bent u verzekerd van:

  • een kwalitatief goed hulpmiddel. De geleverde hulpmiddelen voldoen aan de geldende kwaliteitseisen;
  • snelle levering: de computer wordt binnen 10 werkdagen geleverd;
  • omruilgarantie van 6 maanden en een kwaliteitsgarantie van 2 jaar;
  • een uitvoerige instructie bij de eerste aflevering door een ervaren en speciaal daartoe opgeleide medewerker van de leverancier.

Kiest u voor een leverancier waarmee Nationale-Nederlanden geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde leverancier), dan heeft dit geen gevolgen voor wat u vergoed krijgt. Wij vergoeden de rekening volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een leverancier die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Wat u verder moet weten

U moet eerst een akkoordverklaring aanvragen bij Nationale-Nederlanden. Daarbij stuurt u mee:

  • de medische diagnose van de arts die u behandelt, waarin is aangegeven wat uw lichamelijke beperkingen zijn en welke voorziening nodig is. Een uitgebreide motivatie van een ergotherapeut is wenselijk;
  • een offerte van uw leverancier;
  • u leent dit hulpmiddel. Behalve als het hulpmiddel individueel aangepast moet worden, dan wordt het hulpmiddel uw eigendom.

Als de apparatuur niet meer goed werkt, kunt u deze laten vervangen. U dient hiervoor een verzoek in bij Nationale-Nederlanden (een vervolg zorgaanvraag). Daarbij heeft u een offerte nodig van de leverancier van de computer, met een toelichting op de reden van vervanging. Als uw aanvraag afwijkt van uw vorige aanvraag, heeft u ook een schriftelijke toelichting van uw arts nodig en indien mogelijk ook van uw ergotherapeut.

Een aanvraag voor een akkoordverklaring stuurt u in naar:

Nationale-Nederlanden 
t.a.v. Medische Beoordelingen 
Postbus 4016 
5004 JA Tilburg

Terug naar het overzicht van vergoedingen


Kunnen wij u helpen?