Ga direct naar: inhoud

CPAP-apparatuur

CPAP-apparatuur zorgt tijdens uw slaap voor een positieve luchtdruk tijdens het ademen. Deze apparatuur bestaat uit een masker dat verbonden is met een blaasapparaat, waarbij tijdens de slaap lucht onder druk via mond en neus wordt ingeblazen. Dit voorkomt het stokken van de adem tijdens de slaap. U komt in aanmerking voor vergoeding van CPAP-apparatuur als er sprake is van een medische diagnose OSAS. Deze diagnose moet worden vastgesteld door een medisch specialist volgens de CBO-richtlijnen.

Wat krijgt u vergoed in 2019?

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering - 100% wij vergoeden de rekening van leveranciers volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een leverancier die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.
Alle aanvullende verzekeringen Geen vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U heeft geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw leverancier bij u in de buurt. U kunt uw selectie verfijnen op: CPAP-apparatuur.

Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kiest u voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Nationale-Nederlanden de geleverde zorg voor 100%. Voordelen voor u:

  • Garantie van 6 jaar op het geleverde hulpmiddel.
  • Leveranciers die beschikken over de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor een goede zorgverlening.
  • Een kwalitatief goed hulpmiddel. De geleverde hulpmiddelen voldoen aan de geldende kwaliteitseisen.
  • Geen lange wachttijden. De leverancier neemt binnen 2 werkdagen na ontvangst van de opdracht contact met u op over een indicatiestelling.
  • Een snelle levering. Het hulpmiddel wordt binnen 5 werkdagen na indicatiestelling geleverd.
  • Bij reparatie wordt vervangende apparatuur ter beschikking gesteld indien de reparatie niet binnen 24 uur verholpen is.
  • Een uitvoerige persoonlijke en schriftelijke instructie bij de eerste levering door een ervaren en speciaal daartoe opgeleide medewerker van de leverancier.

Kiest u voor een leverancier waarmee Nationale-Nederlanden geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde leverancier), dan heeft dit geen gevolgen voor wat u vergoed krijgt. Wij vergoeden de rekening volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een leverancier die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Wat u verder moet weten

U leent dit hulpmiddel. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener en gaat het om een apneu-hypopneu-index (AHI) van 15 of meer? Dan moet u vooraf wel toestemming (een akkoordverklaring) aanvragen bij Nationale-Nederlanden. Dit doet u door voorafgaand een aanvraag in te sturen samen met een geldig voorschrift/verwijzing van uw behandelend arts. Op dit voorschrift/verwijzing dient vermeld te zijn waarom dit hulpmiddel nodig is.

U kunt deze aanvraag sturen naar:

Nationale-Nederlanden 
t.a.v. Medische Beoordelingen 
postbus 4016 
5004 JA Tilburg

Als het apparaat niet meer goed werkt, kunt u deze vervangen. U kunt daarvoor direct contact opnemen met een leverancier waarmee Nationale-Nederlanden een overeenkomst heeft. U hoeft vooraf geen toestemming te vragen aan Nationale-Nederlanden. Gaat u naar een leverancier waar Nationale-Nederlanden geen overeenkomst mee heeft? Dan moet u wel toestemming aanvragen op dezelfde manier als bij uw eerste aanvraag.

Als u de apparatuur niet meer nodig heeft, moet u dit melden aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen van Nationale-Nederlanden op telefoonnummer 013 594 93 28. De apparatuur wordt dan weer bij u opgehaald.

Periodiek vraagt uw leverancier om de apparatuur uit te lezen. Lees hier meer daarover in de onderstaande toelichting.

Terug naar het overzicht van vergoedingen


Kunnen wij u helpen?