Ga direct naar inhoud

Winstdeling

Bij het afsluiten van uw levensverzekering kon u winstdeling meeverzekeren. Op deze pagina vindt u meer uitleg over winstdeling. En over de winstbrief die we ieder jaar versturen. Wilt u weten of u winstdeling heeft meeverzekerd? Dat leest u op uw polis.

Winstdeling Nationale-Nederlanden

Toen u de levensverzekering afsloot, kon u soms winstdeling meeverzekeren. Van de meeste verzekeringen was winstdeling een vast onderdeel. Wat winstdeling precies is, ziet u in de video hieronder.

Hoe bepalen we de hoogte van de winstdeling?

We kijken ieder jaar of er winst is gemaakt op onze levensverzekeringen met winstdeling. Is dit het geval? Dan geven we een winstdeling. In onderstaand document staan de richtlijnen voor het bepalen van de winstdeling.

We verwachten dat in de toekomst een beperkt bedrag voor winstdeling beschikbaar zal zijn. De winstdeling kan per verzekering of verzekeraar verschillen.

Voorbeeldbedragen

Hoeveel de toekomstige winstdeling oplevert, kunnen we niet voorspellen. Om u toch een indruk te geven van de mogelijke uitkomst, hebben we voorbeelden in de winstbrief opgenomen. De onderlinge verschillen laten daarbij zien wat het effect op de toekomstige winstdeling kan zijn bij veranderingen in rendement.

Wanneer krijgt u de opgebouwde winst?

We keren het winstbedrag uit als de verzekerde(n) in leven is/zijn op de einddatum van de verzekering. We geven u de garantie dat u het opgebouwde winstbedrag krijgt, als u uw verzekering niet wijzigt voor de einddatum van de verzekering. Afhankelijk van de soort winstdeling keren we bij overlijden voor de einddatum van de verzekering een winstbedrag uit. In uw winstbrief en op uw polis staat wat voor u geldt.

Koopt u de verzekering af? Dan krijgt u de afkoopwaarde van uw verzekering, inclusief de afkoopwaarde van het opgebouwde winstbedrag.

Let op! Niet alle levensverzekeringen kunnen tijdens de looptijd afgekocht worden. Kijk hiervoor in uw polis(voorwaarden).

Veelgestelde vragen

Winstbrief

Heeft u een levensverzekering met winstdeling? Dan krijgt u van ons ieder jaar een winstbrief over uw levensverzekering met winstdeling. U ontvangt deze brief in de periode mei tot en met september.

U vindt in uw winstbrief onder meer:

 • Het verzekerd bedrag zoals dat op uw polis staat
 • Het bijgeschreven winstbedrag over het afgelopen kalenderjaar
 • De totale uitkering bij in leven zijn van de verzekerde(n)
 • De totale uitkering bij overlijden van de verzekerde(n)
 • Voorbeeldbedragen

Zo kunt u bepalen of de verwachte totale uitkering van uw levensverzekering voldoende is om uw doel te halen. Bijvoorbeeld voor de aflossing van uw hypotheek of voor (een aanvulling op) uw pensioen. De winst berekenen we pas na afloop van een kalenderjaar. Het bedrag van de bijgeschreven winst is dus de winst over het voorgaande kalenderjaar.

Winstbrief als aanvulling op uw polis

Uw winstbrief vervangt uw polis niet. Uw winstbrief geeft alleen een korte beschrijving van de uitkering waarvoor winstdeling geldt. Ook staat hierin het winstbedrag dat u op dit moment heeft opgebouwd. Op uw polis ziet u waarvoor u verzekerd bent en wat het verzekerd bedrag is. Bij uw polis heeft u ook de ‘Voorwaarden van Verzekering’ gekregen. Lees en bewaar uw polis en uw laatste winstbrief goed. Het verzekerd bedrag op uw polis kan anders zijn dan in de winstbrief als:

 • Het verzekerd bedrag nog in guldens op uw polis staat
 • U uw verzekering heeft gewijzigd
 • U een nieuwe polis heeft gekregen

Moet u nog actie ondernemen?

Het is verstandig dat u actie onderneemt, omdat de winstdeling in de toekomst niet gegarandeerd is. De totale uitkering is misschien lager dan u had verwacht. Daarom is het belangrijk dat u toetst of het verzekerd bedrag en het bijgeschreven winstbedrag samen voldoende zijn om uw doel te halen. Bijvoorbeeld voor het aflossen van uw hypotheek of voor (een aanvulling op) uw pensioen. Als dit onvoldoende is, bespreek dan of extra maatregelen nodig zijn. U kunt hiervoor contact opnemen met uw verzekeringsadviseur. Heeft u geen adviseur? Neem dan contact met ons op.

Veelgestelde vragen

Winstdeling Delta LIoyd

In veel overeenkomsten van Delta Lloyd is het recht op winstdeling opgenomen. Met winstdeling wordt het verzekerde kapitaal verhoogd zonder dat u extra premie betaalt.

Of u winstdeling krijgt en hoeveel hangt af van:

 • het rendement op een bepaald pakket staatsleningen.
 • de rentevergoeding die u ontvangt voor het op te bouwen kapitaal.

De winstdeling van Delta Lloyd is onafhankelijk van de winst of het verlies van Delta Lloyd.

Hoe berekenen we de winstdeling?

We berekenen ieder jaar het rendement op het pakket staatsleningen waarin we een deel van uw premie beleggen. We nemen een vast moment in het jaar voor deze berekening. Van het rendement halen we kosten af. Ook halen we de rente eraf die al standaard in uw product wordt vergoed. We verhogen het verzekerde kapitaal alleen als de uitkomst van deze berekening groter is dan nul. We verlagen het verzekerde kapitaal nooit.

Wilt u meer weten over uw winstdeling? Kijk dan in uw polisvoorwaarden.

Veelgestelde vragen


Kunnen wij u helpen?

  NN Levensverzekering
  OHRA Overlijdensrisicoverzekering
  RVS Levensverzekering
  RVS Overlijdensrisicoverzekering (afgesloten voor 2017)

 • 088 663 00 00
 • Contactformulier