Ga direct naar inhoud

Gouden handdrukverzekering

Uw gouden handdrukverzekering heeft een begindatum en een einddatum. U vindt deze datums op uw polis. Op deze pagina leest u wat u van ons kunt verwachten als uw verzekering de einddatum bereikt. En welke mogelijkheden u heeft met het bedrag dat we uitkeren.

Wat kunt u van ons verwachten?

Heeft u een gouden handdrukverzekering met einddatum? We informeren u op verschillende momenten over de einddatum van uw verzekering. Ongeveer drie maanden voor de einddatum ontvangt u bericht van ons. Op de einddatum stopt uw gouden handdrukverzekering.

Voor de einddatum

U ontvangt ongeveer drie maanden voor de einddatum van uw gouden handdrukverzekering een bericht van ons. In dit bericht leest u:

 • Wat de einddatum van uw verzekering is.
 • Wat de waarde is van dat moment. Het definitieve bedrag dat we uitkeren, bepalen we op de einddatum.
 • Welke mogelijkheden u heeft met het bedrag.
 • Welke informatie we nodig hebben om het bedrag uit te keren.
Op of na de einddatum

Op de einddatum stopt uw gouden handdrukverzekering. Als begunstigde bepaalt u wat er met het gouden handdrukkapitaal moet gebeuren. U heeft hiervoor de tijd tot uiterlijk 31 december in het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt. Dit is de redelijke beslistermijn. Daarnaast geldt dat deze beslistermijn minimaal zes maanden is.

Fiscale regels

U leest meer over de fiscale regelen van een gouden handdrukverzekering op www.nn.nl/levensverzekering bij ‘Soorten en regels’.

Wat gebeurt er als u geen keuze maakt?

Let op! Doet u niets met het gouden handdrukkapitaal dat voor u klaarstaat? Dan kan dit ernstige nadelige belastinggevolgen voor u hebben.

 • Heeft u op of kort na de einddatum nog geen keuze gemaakt voor het gouden handdrukkapitaal? Dan sturen we u een herinnering rond twee tot vier weken na de einddatum van uw verzekering.
 • Maakt u geen keuze? Dan sturen we u nog een herinnering drie maanden voor het einde van de beslistermijn.
 • Heeft u na de redelijke beslistermijn nog geen keuze gemaakt? Dan behandelt de Belastingdienst de gouden handdruk alsof het bedrag in één keer aan u is uitgekeerd. U betaalt dan belasting over een bedrag dat u nog niet heeft ontvangen.
Welke mogelijkheden heeft u?

Bij een gouden handdrukverzekering heeft u op de einddatum een gouden handdrukkapitaal opgebouwd. U koopt met het gouden handdrukkapitaal een periodieke uitkering aan. U ontvangt dan over een bepaalde periode een bepaald bedrag, bijvoorbeeld per maand. Hiervoor heeft u verschillende mogelijkheden bij ons of bij een andere verzekeraar of bank.

Let op: U kunt een periodieke uitkering aankopen tot uiterlijk 31 december in het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt. Volgens de fiscale regels moet de uitkering vanaf die datum ingaan.

Mogelijkheden bij ons

U heeft bij ons drie verschillende mogelijkheden met het gouden handdrukkapitaal:

1. Starten met periodiek uitkeren

Om te starten met periodiek uitkeren uit uw gouden handdruk, moet u een nieuw product aanvragen. Bij ons kunt u alleen kiezen voor een bankspaarproduct: Banksparen OntslagVergoeding. We maken uw gouden handdrukkapitaal over naar een nieuwe uitkeringsrekening. U ontvangt vanaf deze rekening een vaste uitkering per maand, kwartaal, halfjaar of jaar. U kunt telefonisch of via een adviseur een Banksparen OntslagVergoeding aanvragen.

Banksparen OntslagVergoeding

2. U stelt uw uitkering nog even uit

Komt het gouden handdrukkapitaal vrij en wilt u de uitkering nog uitstellen? Bij ons kunt u alleen kiezen voor een bankspaarproduct: Banksparen OntslagVergoeding. We maken het gouden handdrukkapitaal over naar een nieuwe opbouwrekening. U spaart via deze nieuwe opbouwrekening met een vaste of variabele rente. U kunt telefonisch of via een adviseur een Banksparen OntslagVergoeding aanvragen.

De uitkering moet ingaan uiterlijk 31 december in het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt.

3. In één keer uitkeren

U kunt het gouden handdrukkapitaal in een keer laten uitkeren op een betaalrekening. U vult dan het ‘Formulier Gouden handdrukverzekering uitkeren’ in. U betaalt dan in een keer belasting over de hele uitkering.
Let op: het kan zijn dat u veel belasting betaalt over het gouden handdrukkapitaal. In het formulier leest u hierover meer.

Mogelijkheden bij een andere bank of verzekeraar

1. Starten met periodiek uitkeren

Om te starten met periodiek uitkeren uit uw gouden handdruk, moet u een nieuw product aanvragen. U kunt kiezen voor een periodieke uitkering op basis van een bankspaar- of verzekeringsproduct.

Let op: Niet alle verzekeraars bieden een verzekeringsoplossing. Een verzekeringsadviseur kan u adviseren over de mogelijkheden.

2. U stelt uw uitkering nog even uit

Komt het gouden handdrukkapitaal vrij en wilt u de uitkering nog uitstellen? U opent dan een nieuwe bankspaarrekening of u sluit een nieuwe verzekering. Het bedrag maken we over naar dat nieuwe product.

Let op: Niet alle verzekeraars bieden een verzekeringsoplossing. Een verzekeringsadviseur kan u adviseren over de mogelijkheden.

Lees meer over waarde overdragen en hoe u dit regelt

Mogelijkheid stamrecht BV

Heeft u een stamrecht BV? Dan kunnen we het bedrag uit uw gouden handdruk naar uw eigen stamrecht BV overmaken. We hebben nog wel aanvullende informatie van u nodig.

uniqueid

Welke mogelijkheden passen het beste bij u?

Wilt u weten welke mogelijkheden het beste bij u en uw situatie passen? Uw adviseur kan u daarbij helpen. Heeft u geen adviseur? Dan kunt u kiezen voor een adviseur van ons of een onafhankelijke adviseur bij u in de buurt.


Veelgestelde vragen

Kunnen wij u helpen?

  NN Levensverzekering
  OHRA Overlijdensrisicoverzekering
  RVS Levensverzekering
  RVS Overlijdensrisicoverzekering (afgesloten voor 2017)

 • 088 663 00 00
 • Contactformulier