Ongevallenverzekering

 • Wereldwijde dekking
 • Bepaal zelf het te verzekeren bedrag
 • Geen medische keuring nodig

Bereken je premie

Sluit nu af


Wat is een Ongevallenverzekering?

Wanneer je blijvend invalide bent geworden door een ongeluk, kan dit enorme gevolgen hebben voor jou en je gezin. Niet alleen lichamelijk en geestelijk, maar ook financieel. Met de Ongevallenverzekering van Nationale-Nederlanden krijg je bij blijvende invaliditeit een financiële vergoeding, onafhankelijk van een eventuele andere uitkering.


Wat is verzekerd?

Wel verzekerd

 • Ongevallen zowel thuis als buitenshuis en in het verkeer
 • Vergoeding bij blijvende invaliditeit door een ongeval

Ook verzekerd met de module Overlijden:

 • Vergoeding bij overlijden door een ongeval

Niet verzekerd

Je bent niet verzekerd voor ongevallen die zijn ontstaan door onder andere:

 • roekeloos gedrag;
 • een risicovolle sport, zoals sportklimmen;
 • gevaarlijk werk, zoals dakdekken;
 • gebruik van alcohol en drugs.

We geven hier alleen een samenvatting van de dekkingen. In de polisvoorwaarden van de Ongevallenverzekering lees je precies wat wel en niet gedekt is.


Wie is verzekerd?

Je kunt de verzekering afsluiten voor jezelf, jezelf en kind(eren) en/of je partner. Bekijk hieronder wie er verzekerd is in jouw gezinssituatie.

Wie is verzekerd In welke gezinssituatie
Jijzelf Bij de verzekering voor jezelf, is alleen de persoon die verzekering heeft afgesloten, verzekerd.
Jijzelf en je partner Bij de verzekering voor jezelf en partner zijn verzekerd:
1. Jijzelf, als de persoon die de verzekering heeft afgesloten.
2. De echtgenoot, echtgenote of (geregistreerde) partner met wie je in gezinsverband samenwoont of die in een verpleeghuis woont dat door de overheid erkend is.
Jijzelf en je kinderen Bij de verzekering voor jezelf en kind(eren) zijn verzekerd:
1. Jijzelf, als de persoon die de verzekering heeft afgesloten.
2. Je kinderen (ook pleeg- en stiefkinderen) die niet getrouwd zijn en ook geen geregistreerde partner hebben en die:
• in gezinsverband met jou samenwonen (eventueel in het kader van een omgangsregeling of co-ouderschap); of
• onder de Wet Studiefinanciering vallen en voor een dagstudie buitenshuis wonen;
• in een verpleeghuis wonen dat door de overheid erkend is.

Kinderen blijven ongeacht hun leeftijd meeverzekerd, zolang zij aan bovenstaande voorwaarden voldoen.
Jijzelf, je partner en je kinderen Bij de verzekering voor jezelf, partner en kinderen zijn verzekerd:
1. Jijzelf, als de persoon die de verzekering heeft afgesloten.
2. De echtgenoot, echtgenote of (geregistreerde) partner met wie jij in gezinsverband samenwoont of die in een verpleeghuis woont dat door de overheid erkend is (in deze situatie is de dekking secundair).
3. Kinderen (ook pleeg- en stiefkinderen) van de personen onder 1 en 2 die niet getrouwd zijn en ook geen geregistreerde partner hebben die:
• in gezinsverband met jou samenwonen (eventueel in het kader van een omgangsregeling of co-ouderschap);
of
• onder de Wet Studiefinanciering vallen en voor een dagstudie buitenshuis wonen;
• in een verpleeghuis wonen dat door de overheid erkend is.

Kinderen blijven ongeacht hun leeftijd meeverzekerd, zolang zij aan bovenstaande voorwaarden voldoen.

Bereken je premie voor een Ongevallenverzekering


Goed om te weten! Je kunt een Ongevallenverzekering afsluiten totdat je 70 jaar wordt. De Ongevallenverzekering wordt automatisch beëindigd voor de verzekerde(n) die de leeftijd van 75 jaar hebben bereikt.


Wat is een Ongevallenverzekering?

Met een Ongevallenverzekering heb je recht op een vergoeding als je door een ongeval blijvend invalide raakt. Je kunt de Ongevallenverzekering uitbreiden met de aanvullende module Overlijden.


Breid je Ongevallenverzekering uit

Module Overlijden

Met de aanvullende module Overlijden vergoeden we bij overlijden als gevolg van een ongeval het door jou gekozen verzekerd bedrag aan de nabestaanden.


Kies zelf het te verzekeren bedrag

Bij de Ongevallenverzekering van Nationale-Nederlanden kies je zelf voor welk bedrag je verzekerd bent. In onderstaande tabellen lees je per module voor welk bedrag je je kunt verzekeren.

Blijvende invaliditeit*
€ 50.000,-
€ 75.000,-
€ 100.000,-
€ 150.000,-
€ 200.000,-
€ 250.000,-
Overlijden**
€ 10.000,-
€ 25.000,-
€ 50.000,-

* Basis module
** Aanvullende module


Wat krijg ik uitgekeerd bij blijvend lichamelijk letsel?

Als je door een ongeval een bepaald lichaamsdeel helemaal niet of nog maar gedeeltelijk kunt gebruiken, dan krijg je van de verzekeraar een percentage van het verzekerde bedrag waarvoor je hebt gekozen. Bij uitbetaling is er een verschil of je volledig of gedeeltelijk invalide bent. Hieronder lees je de verschillen.

Uitkeren bij volledig invalide

Als je door een ongeluk een bepaald lichaamsdeel niet meer kunt gebruiken, dan krijg je van de verzekeraar een percentage van je verzekerd bedrag. In onderstaande tabel zie je de percentages bij blijvende invaliditeit. Deze percentages keert de verzekeraar alleen uit als je dat lichaamsdeel helemaal niet meer kunt gebruiken. Bijvoorbeeld: je bent verzekerd voor een bedrag van € 100.000,-. Door een ongeval mis je een duim. Je uitkering is dan: € 100.000,- (verzekerd bedrag) x 25% (uitkeringspercentage voor een duim) = € 25.000,-. In dit geval zou je dus € 25.000,- uitbetaald krijgen.

Lichaamsdeel/orgaan Percentage van het verzekerd bedrag
Gezichtsvermogen van beide ogen 100%
Gezichtsvermogen van één oog 30%
Gezichtsvermogen van één oog bij totaal verlies 70%
Gehoor van beide oren 60%
Gehoor van één oor 25%
Gehoor van één oor bij totaalverlies gehoor 35%
Een arm 75%
Een hand of meer dan drie vingers aan die hand 60%
Duim 25%
Wijsvinger 15%
Middelvinger 12%
Ringvinger of pink 10%
Been 70%
Voet 50%
Grote teen 5%
Een andere teen dan grote teen 3%
Milt 5%
Reuk- of smaakvermogen 5%
Nier 10%
Postwhiplash syndroom 5%
Postcommotioneel syndroom 5%
Uitkeren bij gedeeltelijk invalide

Kun je door een ongeluk een bepaald lichaamsdeel nog maar gedeeltelijk gebruiken? Dan keert de verzekeraar het percentage uit van het gedeelte dat niet meer functioneert. Bijvoorbeeld: je bent verzekerd voor een bedrag van € 100.000,-. Na een ongeluk verklaart een arts dat je been voor 10% invalide is geworden. Je uitkering is dan: € 100.000,- (verzekerd bedrag) x 70% (uitkeringspercentage bij invaliditeit van een been) x 10% (deel van invaliditeit van het been) = € 7.000,-. In dit geval zou je dus € 7.000,- uitbetaald krijgen.

Je bemiddelaar

Nationale-Nederlanden Bank N.V. is de bemiddelaar van deze verzekering. Je sluit de Ongevallenverzekering eenvoudig online via ons af zonder advies. Wij brengen deze verzekering onder bij de verzekeraar Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V. Wijzigingen regel je ook via ons. Wij ontvangen een vast percentage van je premie als provisie.

Lees meer over je bemiddelaar

Wil of heb je een adviseur?

Voor advies kun je terecht bij een onafhankelijk adviseur. Via de adviseur sluit je een andere Ongevallenverzekering van Nationale-Nederlanden af dan op nn.nl. De dekkingen en voorwaarden zijn anders.

Lees over verzekeren via een adviseur


Veelgestelde vragen

Ben ik ook in het buitenland voor ongevallen verzekerd met de Ongevallenverzekering?

De Ongevallenverzekering biedt wereldwijde dekking.

Welke risicovolle sporten vallen niet onder de Ongevallenverzekering? 

Je krijgt geen uitkering als het ongeval is veroorzaakt of ontstaan tijdens:

 • een bergtocht over gletsjers zonder begeleiding van een erkende gids;
 • hanggliden;
 • sportklimmen;
 • deelname aan, of training voor, snelheidswedstrijden met motorrijtuigen, motorboten of fietsen.
Welke risicovolle werkzaamheden en beroepen zijn niet verzekerd?

Je krijgt geen uitkering als het ongeval is veroorzaakt of ontstaan tijdens:

 • werkzaamheden op een booreiland;
 • het uitoefenen van een van de volgende beroepen: circusmedewerker, classificeerder, dak-, riet- of leidekker, duiker, gevelreiniger, sloper, uitbener, slachter of zeevarende.
Kan ik een ongevallenverzekering aanvragen voor een ander?

Vraag je de ongevallenverzekering niet voor jezelf aan, maar voor een ander (bijvoorbeeld bij bewindvoering)? Neem dan contact op via 088 663 06 63 of de chat.

Belangrijke informatie over je Ongevallenverzekering

Bekijk polisvoorwaarden

Hieronder vind je de meest recente voorwaarden van de Nationale-Nederlanden Ongevallenverzekering. Op je polisblad of in mijn.nn vind je terug welke voorwaarden en dekkingen voor jou gelden.

Bekijk verzekeringskaart

In de verzekeringskaart staan de belangrijkste kenmerken van de Ongevallenverzekering van Nationale-Nederlanden. Deze kaart helpt je om de voorwaarden te vergelijken met andere aanbieders.

Bekijk verzekeringskaart

Bedenktijd, contractduur en opzegtermijn

Na ontvangst van je polisblad heb je 14 dagen bedenktijd. Je kunt dan zonder reden je verzekering opzeggen en hoeft ook geen premie te betalen. Na deze 14 dagen bedenktijd is je verzekering dagelijks opzegbaar. Als je je verzekering niet opzegt, geldt er een contracttermijn van een jaar die stilzwijgend wordt verlengd.

Aanpassing van premie en voorwaarden

Soms is het vanuit de verzekeraar nodig om de premie en/of de voorwaarden voor deze verzekering of voor alle of een deel van de klanten aan te passen. Dit kan per de verlengingsdatum van je verzekering.

Dit gebeurt bijvoorbeeld:

 • als de premie-inkomsten niet meer voldoende zijn om de schades te betalen of als de verzekering verlies oplevert;
 • als de verzekering en/of de manier waarop de premie berekend wordt verandert;
 • door rekening te houden met de de concurrentiepositie;
 • in geval van veranderingen in wet- en regelgeving;
 • in geval van economische en/of maatschappelijke ontwikkelingen.

De aanpassing kan ook tussentijds worden doorgevoerd, bijvoorbeeld omdat dit vanuit wetgeving verplicht is.

Als de premie en/of de voorwaarden van een verzekering veranderen, dan informeert de verzekeraar je van tevoren. Bij een aanpassing per verlengingsdatum ontvang je minimaal één maand van tevoren bericht. Ook legt de verzekeraar uit waarom de premie en/of voorwaarden wijzigen, wat er gewijzigd wordt en per wanneer.

Ben je het eens met de verandering? Dan hoef je niets te doen. De verzekering loopt dan vanaf de wijzigingsdatum automatisch door met de veranderde premie en/of voorwaarden. Ben je het niet eens met de verandering? Dan kan de persoon die de verzekering heeft afgesloten de verzekering stoppen. Dit kan tot één maand nadat de verandering is medegedeeld via nn.nl of door een brief of e-mail te sturen. De verzekering loopt dan tot de dag waarop de verandering zou ingaan.

Wat moet je doen bij een ongeval?

Als je een ongeval doorgeeft, stelt de verzekeraar vast wat er is gebeurd. Dit doet de verzekeraar onder andere met behulp van de gegevens die op het schadeformulier staan, inlichtingen die jij en je (eventuele) tegenpartij geven en zo nodig verklaringen van getuigen. Jij bent verplicht de verzekeraar de informatie te geven die zij nodig heeft.

Om te bepalen of het ongeval verzekerd is, gebruikt de verzekeraar de informatie die zij heeft ontvangen. En zij kijkt in de polisvoorwaarden of het ongeval verzekerd is en er geen sprake is van een situatie zoals in de polisvoorwaarden genoemd in het Hoofdstuk “Wat dekt je Ongevallenverzekering nooit?”.

De mate van blijvende invaliditeit stelt de verzekeraar vast op basis van een medisch onderzoek. Een arts stelt het percentage (functie)verlies vast op basis van de maatstaven in de laatste uitgave van de “Guides to the Evaluation of Permanent Impairment” van de American Medical Association (AMA).

Overlijd je door een ongeval? En komt dit direct en alleen door dit ongeval? Dan keert de verzekeraar het verzekerde bedrag voor overlijden uit. Heb je voor dit ongeval eerder al een uitkering voor blijvende invaliditeit ontvangen? Dan haalt de verzekeraar dat bedrag van de uitkering voor overlijden af. Deze module geldt alleen als op de polis staat dat deze module is verzekerd.

Meer informatie over wat er bij een ongeval schade gebeurt en wat de verzekeraar uitkeert, lees je in hoofdstuk 6 van de polisvoorwaarden.

Doelgroepomschrijving

De Ongevallenverzekering is geschikt voor alle Nederlandse huishoudens (ingezetenen) van 18 jaar en ouder die verzekerd willen zijn van een uitkering bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. De maximale leeftijd om het product aan te vragen is 69 jaar. Als de klant de leeftijd van 75 jaar heeft bereikt, wordt de verzekering beëindigd.


Nationale-Nederlanden Ongevallenverzekering afsluiten

Service en Contact

We kunnen je op verschillende manieren helpen.

Regel het eenvoudig zelf of neem contact met ons op.

Naar Service en Contact