Ga direct naar inhoud

Winstdeling

Bij het afsluiten van je levensverzekering kon je winstdeling meeverzekeren. Op deze pagina vind je meer uitleg over winstdeling. En over de winstbrief die we ieder jaar versturen. Wil je weten of je winstdeling hebt meeverzekerd? Dat lees je op je polis.

Winstdeling Nationale-Nederlanden 

Toen je de levensverzekering afsloot, kon je soms winstdeling meeverzekeren. Van de meeste verzekeringen was winstdeling een vast onderdeel. Wat winstdeling precies is, zie je in de video hieronder.

Hoe bepalen we de hoogte van de winstdeling?

We kijken ieder jaar of er winst is gemaakt op onze levensverzekeringen met winstdeling. Is dit het geval? Dan geven we een winstdeling. In onderstaand document staan de richtlijnen voor het bepalen van de winstdeling.

Richtlijnen winstdeling

We verwachten dat in de toekomst een beperkt bedrag voor winstdeling beschikbaar zal zijn. De winstdeling kan per verzekering of verzekeraar verschillen.

Voorbeeldbedragen

Hoeveel de toekomstige winstdeling oplevert, kunnen we niet voorspellen. Om je toch een indruk te geven van de mogelijke uitkomst, hebben we voorbeelden in de winstbrief opgenomen. De onderlinge verschillen laten daarbij zien wat het effect op de toekomstige winstdeling kan zijn bij veranderingen in rendement.

Wanneer krijg je de opgebouwde winst?

We keren het winstbedrag uit als de verzekerde(n) leven op de einddatum van de verzekering. We geven je de garantie dat je het opgebouwde winstbedrag krijgt, als je je verzekering niet wijzigt voor de einddatum van de verzekering. Afhankelijk van de soort winstdeling keren we bij overlijden voor de einddatum van de verzekering een winstbedrag uit. In je winstbrief en op je polis staat wat voor jou geldt.

Koop je de verzekering af? Dan krijg je de afkoopwaarde van je verzekering, inclusief de afkoopwaarde van het opgebouwde winstbedrag.

Let op! Niet alle levensverzekeringen kunnen tijdens de looptijd afgekocht worden. Kijk hiervoor in je polis(voorwaarden).

Winstbrief

Heb je een levensverzekering met winstdeling? Dan krijg je van ons ieder jaar een winstbrief over je levensverzekering met winstdeling. Je ontvangt deze brief in de periode mei tot en met september.

Je vindt in je winstbrief onder meer:

  • Het verzekerd bedrag zoals dat op je polis staat
  • Het bijgeschreven winstbedrag over het afgelopen kalenderjaar
  • De totale uitkering bij in leven zijn van de verzekerde(n)
  • De totale uitkering bij overlijden van de verzekerde(n)
  • Voorbeeldbedragen

Zo kun je bepalen of de verwachte totale uitkering voldoende is om je doel te halen. Bijvoorbeeld voor de aflossing van je hypotheek of voor (een aanvulling op) je pensioen. De winst berekenen we pas na afloop van een kalenderjaar. Het bedrag van de bijgeschreven winst is dus de winst over het voorgaande kalenderjaar.

Winstbrief als aanvulling op je polis

Je winstbrief vervangt je polis niet. Je winstbrief geeft alleen een korte beschrijving van de uitkering waarvoor winstdeling geldt. Ook staat hierin het winstbedrag dat je op dit moment hebt opgebouwd. Op je polis zie je waarvoor je verzekerd bent en wat het verzekerd bedrag is. Bij je polis heb je ook de ‘Voorwaarden van Verzekering’ gekregen. Lees en bewaar je polis en je laatste winstbrief goed. Het verzekerd bedrag op je polis kan anders zijn dan in de winstbrief als:

  • Het verzekerd bedrag nog in guldens op je polis staat
  • Je de verzekering hebt gewijzigd
  • Je een nieuwe polis hebt gekregen

Moet je nog actie ondernemen?

Het is verstandig dat je actie onderneemt, omdat de winstdeling in de toekomst niet gegarandeerd is. De totale uitkering is misschien lager dan je had verwacht. Daarom is het belangrijk dat je toetst of het verzekerd bedrag en het bijgeschreven winstbedrag samen voldoende zijn om je doel te halen. Bijvoorbeeld voor het aflossen van je hypotheek of voor (een aanvulling op) je pensioen. Als dit onvoldoende is, bespreek dan of extra maatregelen nodig zijn. Je kunt hiervoor contact opnemen met je verzekeringsadviseur. Heb je geen adviseur? Neem dan contact met ons op.

Winstdeling Delta LIoyd 

In veel overeenkomsten van Delta Lloyd is het recht op winstdeling opgenomen. Met winstdeling wordt het verzekerde kapitaal verhoogd zonder dat je extra premie betaalt.

Of je winstdeling krijgt en hoeveel hangt af van:

  • het rendement op een bepaald pakket staatsleningen.
  • de rentevergoeding die je ontvangt voor het op te bouwen kapitaal.

De winstdeling van Delta Lloyd is onafhankelijk van de winst of het verlies van Delta Lloyd.

Hoe berekenen we de winstdeling?

We berekenen ieder jaar het rendement op het pakket staatsleningen waarin we een deel van uw premie beleggen. We nemen een vast moment in het jaar voor deze berekening. Van het rendement halen we kosten af. Ook halen we de rente eraf die al standaard in je product wordt vergoed. We verhogen het verzekerde kapitaal alleen als de uitkomst van deze berekening groter is dan nul. We verlagen het verzekerde kapitaal nooit.

Wil je meer weten over je winstdeling? Kijk dan in je polisvoorwaarden.

Zo neem je contact op

Chatten

Start de chat

Chat met Sanne, onze digitale assistent.

Bellen

088 663 00 00

Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur. Houd rekening met een wachttijd.