Werknemer ziek? Drie risico's voor mkb'ers zonder verzekering

De kans dat je werknemers (langdurig) ziek worden, is altijd aanwezig. Ben je hier niet goed op voorbereid als mkb’er? Dan kunnen extra (loon)kosten, omzetverlies en verhoogde werkdruk de vooruitgang van je organisatie tegenhouden. Ontdek de risico's als je niet verzekerd bent voor het verzuim van je werknemers.

Risico 1: je betaalt het loon van zieke werknemers door

Je bent verplicht het loon van je zieke werknemer gedurende twee jaar (maximaal 104 weken) voor minimaal 70% door te betalen. Is dit bedrag lager dan het minimumloon? Dan moet je dit tijdens het eerste ziektejaar aanvullen tot het minimumloon. Zonder verzuimverzekering ben je zelf verantwoordelijk voor deze loondoorbetalingsplicht. Het is aan jou om te bepalen of je dit kunt opvangen.

Over het algemeen kunnen grotere bedrijven verzuimkosten makkelijker zelf opvangen dan kleinere organisaties. In een organisatie met tien werknemers is het ziekteverzuim bij één zieke werknemer al 10%. De impact is dan een stuk groter dan wanneer je 75 of meer mensen in dienst hebt.

Gemiddelde kosten van een zieke werknemer per dag

Loondoorbetaling € 170
Kosten vervanging € 190
Omzetverlies tijdens afwezigheid € 43
Interne verzuimbegeleiding € 8
Totale verzuimkosten € 411

Risico 2: re-integreren van een zieke werknemer kost tijd en geld

Als werkgever ben je samen met je zieke werknemer verantwoordelijk voor zijn of haar re-integratie. Dat staat onder andere in de Wet verbetering poortwachter en in de Arbowet. Dit betekent dat je verschillende administratieve verplichtingen hebt als werkgever, zoals:

• Re-integratieplan schrijven, ook wel het Plan van Aanpak

• Re-integratiedossier bijhouden en regelmatig (minimaal elke zes weken) evalueren

• Aanpassingen doen op de werkvloer als dat nodig is

• Begeleiding naar een andere werkplek als de werknemer niet meer in je organisatie aan de slag kan

Begeleiding na ziekmelding

Met een verzuimverzekering met arbodienstverlening heb je een vast contactpersoon, zoals een casemanager. Die kan jou en je werknemer direct begeleiden na een ziekmelding. Daardoor is de kans op sneller en duurzaam herstel groter. Een casemanager is op de hoogte van de regels en wetten rond ziekte. En neemt jou veel werk uit handen.

Kun je als werkgever niet aantonen dat je genoeg hebt gedaan aan de re-integratie? Dan kan het zijn dat je ook tijdens het derde ziektejaar loon moet doorbetalen.

Risico 3: je bedrijf verliest omzet

Is je werknemer ziek? Dan zijn er minder mensen aan het werk. Een open deur, maar wel één om bij stil te staan. Regel je geen vervanging voor de zieke werknemer? Dan kan dit gevolgen hebben voor je klanttevredenheid en ook zorgen voor omzetverlies.

Kosten voor een vervangende werknemer

Het is goed om te bepalen of vervanging voor je zieke werknemer nodig is. Met een vervanger voorkom je extra werkdruk bij je werknemers. Het zorgt wel voor dubbele loonkosten: het salaris van de vervanger en de loondoorbetaling van je zieke werknemer. Ook kost het tijd en geld om de juiste kandidaat te vinden en in te werken.

Gevolgen voor de omzet als je geen vervangende werknemer inzet

Je kunt ook zonder vervanger doorgaan. Wel kan dit zorgen voor extra werkdruk bij de andere werknemers. Deze werkdruk kan leiden tot werkstress. En uiteindelijk tot langdurig ziekteverzuim.

Ga ook na of het uitvallen van een zieke werknemer invloed heeft op de omzet. Bijvoorbeeld omdat je klanten niet meer dezelfde volledige service krijgen die ze gewend zijn en daardoor overstappen naar de concurrent.

Verzuim verzekeren

Heb je een mkb-bedrijf en kun je bovenstaande risico's niet zelf opvangen? Lees meer over de mogelijkheden van onze verzuimverzekering. Of neem contact op met een onafhankelijk adviseur.

Lees meer