Ga direct naar inhoud

Verzuim verzekeren? Dat zit zo

Regelmatig stellen werkgevers en adviseurs vragen over onze inkomensverzekeringen. We geven je in dit artikel antwoord op de 11 meest gestelde vragen over de verzuimverzekering. Zo leggen we je uit wat een verzuimverzekering is, wat verzekerd is en welke keuzes je kunt maken.

Vraag 1: wat is een verzuimverzekering?

Iedere werkgever loopt het risico dat een werknemer ziek wordt. Een werkgever is dan wettelijk verplicht om de eerste twee jaar (104 weken) minimaal 70% van het loon door te betalen. Daarnaast is de werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie van een zieke werknemer. Je kunt je hier als werkgever voor verzekeren met een verzuimverzekering. We vergoeden dan de kosten voor de loondoorbetaling bij ziekte en ondersteunen je bij de re-integratie van zieke werknemers.

Vraag 2: welke verschillende opties zijn er voor de verzuimverzekering?

De verzuimverzekering bij Nationale-Nederlanden is onderdeel van het Verzuimpakket Werkgever. Een werkgever kan hierin kiezen voor de volgende opties:

  • Module Ziekteverzuim
  • Module Ziekteverzuim met arbodienstverlening
  • Module Ziekteverzuim mkb uitgebreid

De belangrijkste verschillen tussen deze modules staan hieronder weergegeven.

Module Ziekteverzuim Module Ziekteverzuim met arbodienstverlening Module ziekteverzuim MKB uitgebreid
Poortwachtergarantie onder voorwaarden Poortwachtergarantie Poortwachtergarantie
Vrije keuze in arbodienstverlener Keuze uit vier gespecialiseerde arbodiensten: ArboDuo, ArboNed, HCS en Zorg van de Zaak Keuze uit vier gespecialiseerde arbodiensten: ArboDuo, ArboNed, HCS en Zorg van de Zaak
Extra data aanleveren voor uitbetaling ziektedagen Geen extra data nodig voor uitbetaling ziektedagen Geen extra data nodig voor uitbetaling ziektedagen
Vergoeding van interventies op aanvraag Maximaal 80% vergoeding van interventies na beoordeling van een specialist Volledige vergoeding van interventies na beoordeling van een specialist
Juridische bijstand Juridische bijstand Juridische bijstand
50% vergoeding voor geadviseerde preventieve interventies 50% vergoeding voor geadviseerde preventieve interventies
Extra casemanagement voor werkgever en werknemers
Extra premiestabiliteit

Dit zijn de modules met de beste dekking voor verzuim. Daarnaast hebben we ook de module Ziekteverzuim Calamiteiten. Bij vraag 8 leggen we je uit wat de belangrijkste verschillen zijn.

Vraag 3: wat zijn de gemiddelde kosten bij een zieke werknemer per dag?

De kosten voor een zieke werknemer kunnen oplopen van gemiddeld € 250,- tot € 300,- per dag. Deze kosten bevatten voor een belangrijk deel de loondoorbetaling, maar bijvoorbeeld ook kosten voor de verzuimbegeleiding en vervangend personeel.

De module Ziekteverzuim vergoedt het loon dat de werkgever moet doorbetalen aan een zieke werknemer. Hoe hoog deze vergoeding is, hangt af van de dekking en de eigenrisicoperiode die een werkgever kiest. Nationale-Nederlanden biedt de mogelijkheid om de loondoorbetaling vanaf 25% te verzekeren tot 100%. Een verzuimverzekering is een goede oplossing voor iedere werkgever die het risico niet zelf wil of kan dragen en ondersteuning wenst bij de re-integratie. Je bent als werkgever niet verplicht een verzuimverzekering te sluiten. Je kunt er ook voor kiezen dit risico zelf te dragen.

Vraag 4: is het meeverzekeren van arbodienstverlening verplicht?

Het meeverzekeren van arbodienstverlening bij Nationale-Nederlanden is niet verplicht. Maar iedere werkgever in Nederland is volgens de Arbowet wel verplicht een basiscontract arbodienstverlening te hebben . In dit basiscontract staan minimale rechten en plichten voor de werkgever, werknemer en de arbodienstverlener.

Wil je arbodienstverlening wel meeverzekeren bij Nationale-Nederlanden? Dat kan met het het Verzuimpakket Werkgever. Dit levert veel extra voordelen: één loket voor ziek- en betermelden, een eenvoudig claimproces, verzuimbegeleiding en interventies via één partij en premiekorting op de module Ziekteverzuim. We werken samen met vier landelijk opererende arbodiensten: ArboDuo, ArboNed, HCS en Zorg van de Zaak.

Vraag 5: betaalt Nationale-Nederlanden mee aan re-integratiekosten? Hoe werkt dat?

Kosten die je maakt voor geadviseerde interventies vallen onder re-integratiekosten. Bij de module Ziekteverzuim (inclusief arbodienstverlening) vergoeden we maximaal 80% van de geadviseerde interventies. Bij de module Ziekteverzuim mkb uitgebreid vergoeden we de geadviseerde interventies volledig. Preventieve interventies vergoeden we voor maximaal 50% als arbodienstverlening is meeverzekerd in het Verzuimpakket Werkgever en de arbodienst of casemanager deze inzet.

We werken samen met gespecialiseerde arbodiensten en dienstverleners. Zij stemmen de inzet van dienstverlening altijd af met de werkgever en/of werknemer. Adviseert de arbodienst of casemanager om een interventie in te zetten? Dan kunnen we deze interventie geheel of gedeeltelijk vergoeden. Alleen interventies die een door ons aangewezen partij uitvoert komen in aanmerking voor een (mogelijke) vergoeding.

Heeft de werkgever een factuur ontvangen voor interventies en/of re-integratie kosten en is er een vergoeding toegezegd? Dan betaalt de werkgever de factuur eerst zelf. De dienstverlener vraagt ons de vergoeding aan de werkgever over te maken. De vergoeding kan de werkgever terugvinden op de maandelijkse betaalspecificatie.

Vraag 6: waarom neemt Nationale-Nederlanden oproepkrachten mee in het totaal verzekerd loon?

Jaarlijks geef je het totaal verzekerd loon aan ons door met de loonopgave. Bij het opgeven hiervan vragen we om het totale loon voor loonheffing van een bedrijf. Dit is inclusief oproepkrachten. Het kan zijn dat een werkgever voor een oproepkracht een loondoorbetalingsverplichting heeft. Om ervoor te zorgen dat deze werknemers ook onder de dekking vallen als er wel een loondoorbetalingsplicht is, vragen we de gegevens van deze werknemers op. Daarnaast krijgen we een goed beeld van het verzuim in een bedrijf door het opvragen van het totale loon voor loonheffing en het verzuimpercentage.

Vraag 7: waarom stijgt mijn premie terwijl ik geen schade heb gehad?

Om de premie voor de module Ziekteverzuim (mkb uitgebreid) van het Verzuimpakket Werkgever te bepalen nemen we meer factoren mee. Vanuit je bedrijf gaat het om het verzuim, de werknemers en bijvoorbeeld de loonontwikkeling. Maar ook als deze gegevens niet veranderen kan je premie wijzigen. Bijvoorbeeld omdat het verzuim in de branche waarin je bedrijf actief is wijzigt. We gaan dus niet alleen vanuit de vergoedingen die we betaald hebben. Voor het bepalen van de premie kunnen we ook onderstaande gegevens meenemen:

  • de bedrijfsgegevens, zoals de werkzaamheden en de sector;
  • de werknemersgegevens, zoals het aantal werknemers en hun geboortedatum, geslacht en salaris;
  • de gekozen dekking en het totaal verzekerd loon;
  • het verzuimpercentage en/of de vergoedingen die we betaald hebben;
  • en het ziekteverzuim in de sector en/of op landelijk niveau.

Wijzigt er iets in deze gegevens? Dan kunnen we de premie aanpassen en kan deze dus stijgen of dalen.

Vraag 8: wat is het verschil tussen de module Ziekteverzuim (mkb uitgebreid) en de module Ziekteverzuim Calamiteiten?

De module Ziekteverzuim (mkb uitgebreid) is een verzuimverzekering die bij verzuim maandelijks een vergoeding geeft. Het gaat dan om het verzuim dat langer heeft geduurd dan de eigenrisicoperiode. De werkgever kan kiezen uit een eigenrisicoperiode van 10 tot 130 werkdagen.

De module Ziekteverzuim Calamiteiten geeft een vergoeding jaarlijks achteraf, vanuit het totale verzuim in het afgelopen kalenderjaar. Dit betekent dat de werkgever tijdens het kalenderjaar zelf de volledige loondoorbetaling betaalt en geen vergoeding ontvangt. Komt het verzuim in dat jaar boven het eigen behoud uit? Dan vergoeden we het verzuim dat boven het eigen behoud uitkomt. Het eigen behoud is een percentage van het totaal verzekerd loon dat een werkgever zelf doorbetaalt bij verzuim.

Vraag 9: wat houdt extra premiestabiliteit bij de module Ziekteverzuim mkb uitgebreid in?

De werkgever heeft de zekerheid van een stabielere premie, omdat het effect van het eigen verzuim in het bedrijf op de premie gemaximeerd is. Door het eigen verzuim kan de premie niet meer dan 25% stijgen. De premie kan wel meer dan 25% stijgen door andere factoren die we gebruiken voor het bepalen van de premie. Bij een verzekering met een premietabel, stijgt of daalt het premiepercentage maximaal één verzuimklasse in plaats van twee. De extra premiestabiliteit is alleen een onderdeel van de module Ziekteverzuim mkb uitgebreid.

Vraag 10: wie zijn verzekerd op de module Ziekteverzuim (mkb uitgebreid)?

Alle werknemers die bij de werkgever in dienst zijn en die een arbeidsovereenkomst of daarmee gelijkgestelde arbeidsverhouding heeft. De werknemer ontvangt hiervoor loon en staat in de loonaangifte voor de afdracht van de premies werknemersverzekeringen. Niet verzekerd zijn: werknemers met een no-riskpolis en directeur-grootaandeelhouders.

Vraag 11: kan ik bij iedere premieverhoging de module Ziekteverzuim mkb uitgebreid tussentijds stopzetten?

Als je kiest voor een driejarig contract krijg je 5% korting op de premie. Tijdens de contracttermijn van drie jaar stellen we je premie jaarlijks bij. Dit doen we na afloop van het eerste en tweede volledige kalenderjaar dat je verzekerd bent. Bij een premiestijging vanaf 25% kun je je verzekering stopzetten. Wil je jaarlijks je verzekering stop kunnen zetten? Dan kun je kiezen voor een éénjarig contract. De korting van 5% vervalt dan.

Tips en oplossingen:

Bij Nationale-Nederlanden werken we samen met werkgevers en adviseurs aan een vitaal en veerkrachtig Nederland. Zo delen we graag inzichten over het verkorten en voorkomen van verzuim. Bekijk hier onze tips voor als je werknemer ziek is, of lees hoe HR-manager Siebe omgaat met ziekteverzuim . Ook informeren we je graag over onze oplossingen voor verzuim en arbeidsongeschiktheid. Meer lezen? Kijk dan hier.