Ga direct naar inhoud

Zintuiglijk beperkten zorg

De basisverzekering vergoedt de behandeling van een zintuiglijke beperking (blind- of slechtziendheid, doof- of slechthorendheid en/of een spraak-taalontwikkelingsstoornis). Het gaat dan om behandeling zonder opname.

Door de zorg leert iemand omgaan met een beperking en zo zelfstandig mogelijk te leven. Een voorbeeld is het leren van gebarentaal.

Wat krijgt u vergoed in 2019?

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering 100%
Alle aanvullende verzekeringen Geen vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2019 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. De kosten van uw zorg of van uw hulpmiddel betaalt u eerst zelf via uw verplicht eigen risico. Heeft u in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoeft u het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Uw basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? 
Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. U betaalt dan per maand minder premie. Let op: het is mogelijk dat u bij een grote ingreep veel kosten maakt.

Hoe weet u hoeveel er nog over is van uw eigen risico? 
In Mijn NN Zorgverzekering regelt u online al uw verzekeringszaken. Daar ziet u ook de stand van uw eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kunt in terecht bij de 13 instellingen die deze zorg leveren. Vind hier een zorgverlener bij u in de buurt.

Uw zorgverlener declareert de kosten rechtstreeks bij Nationale-Nederlanden.

Wat u verder moet weten

  • Moet u of uw kind voor behandeling naar een instelling? Mogelijk komt u in aanmerking voor zittend ziekenvervoer. U heeft hiervoor vooraf een machtiging nodig van uw zorgverzekeraar. Lees hoe u zittend ziekenvervoer kunt aanvragen. Voor vergoeding van vervoer geldt (voor alle leeftijden) een wettelijke eigen bijdrage van € 101,- per kalenderjaar.
  • Het vervoer van kinderen met een auditieve beperking of een spraak-taalontwikkelingsstoornis voor behandeling (in groepen) in een instelling wordt niet meer betaald door de instelling;
  • Krijgt u begeleiding? Dat wordt geregeld vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Uw gemeente kan u meer informatie geven.

Wat moet u regelen?

U heeft een verwijzing nodig van een medisch specialist, klinisch fysicus of audioloog. Deze kan bepalen of u aan de landelijke voorwaarden voor deze zorg voldoet (‘NOG-verwijsrichtlijn’).

Terug naar het overzicht van vergoedingen


Kunnen wij je helpen?