Ziekenvervoer

Met Ziekenvervoer wordt bedoeld: vervoer met het openbaar vervoer, een particuliere auto of een ander vervoermiddel (bijvoorbeeld een taxi). Vervoer per ambulance hoort niet bij Ziekenvervoer, maar bij Ambulancevervoer.

2024

Vergoeding ziekenvervoer in 2024

De verzekering vergoedt een reisafstand (enkele reis) van maximaal 200 kilometer. Bij gebruik van openbaar vervoer (trein, bus, tram, metro) vindt vergoeding plaats op basis van 2e klas of de laagste klasse. Ziekenvervoer wordt vergoed in de volgende situaties:

 • Bij nierdialysebehandelingen.
 • Bij radiotherapie- of chemotherapiebehandelingen.
 • Bij oncologische behandeling met immuuntherapie.
 • Als je blind of slechtziend bent en je niet zonder begeleiding kunt verplaatsen.
 • Als je rolstoelafhankelijk bent.
 • Als je voor behandeling van een andere langdurige aandoening vervoer nodig hebt. Je krijgt deze vergoeding als je per 12 maanden meer dan 1.000 km aflegt voor de enkele reis van jouw huis naar de zorginstelling. Hierbij geldt dat de zorg waarvoor het vervoer bedoeld is uit de basisverzekering wordt vergoed.
 • Bij intensieve kindzorg voor kinderen tot 18 jaar, vervoer van en naar een verpleegkundig kinderdagverblijf.
 • Als je als oudere door multiproblematiek niet zelfstandig kunt reizen.
 • Als je een progressieve, degeneratieve neurologische aandoening hebt, zoals de ziekte van Parkinson, de ziekte van Huntington en MS.
 • Als je niet-aangeboren hersenletsel hebt.
 • Als je een verstandelijke beperking hebt en achttien jaar of ouder bent.

De vergoeding voor ziekenvervoer geldt niet alleen voor behandelingen maar ook voor consulten, onderzoek en controles.

Je hebt toestemming (een akkoordverklaring) nodig van Nationale-Nederlanden om ziekenvervoer te kunnen declareren. Heb je vragen hierover? Neem dan contact op met Nationale-Nederlanden Klantenservice.

Wat vergoedt je basisverzekering?

Bekijk hieronder hoeveel je vergoed krijgt vanuit je basisverzekering voor (rolstoel-)taxivervoer, als je van Nationale-Nederlanden toestemming hebt gekregen:

Vergoeding (rolstoel-)taxivervoer Zorg Vrij (combinatiepolis) Zorg Voordelig (naturapolis)
Zorgverlener met contract 100% 100%
Zorgverlener zonder contract 100% Max. 70% van de rekening en nooit meer dan het maximumtarief

Heeft jouw taxibedrijf geen contract met Nationale-Nederlanden? Dan moet het een TX-Keurmerk hebben. We vergoeden de rekening tot het door de Rijksoverheid vastgestelde maximum kilometertarief voor taxivervoer. Je vindt hier een overzicht van alle TX-Keur vervoerders.

Overige vergoedingen vanuit de basisverzekering

 • Eigen vervoer: je krijgt voor eigen vervoer uit de basisverzekering maximaal € 0,38 terug per kilometer. Dit is op basis van de snelste route volgens de routeplanner van Routenet. Je hebt een akkoordverklaring nodig.
 • Openbaar vervoer (trein/bus/tram/metro): heb je toestemming van Nationale-Nederlanden gekregen voor openbaar vervoer? Dan krijg je je reiskosten voor het openbaar vervoer voor het tarief van de tweede klas terug. Je hebt een akkoordverklaring nodig.
 • Logeerkosten: Moet je minimaal drie opeenvolgende dagen naar een ziekenhuis voor een behandeling zonder opname? Dan kun je in plaats van een vergoeding voor ziekenvervoer een vergoeding krijgen voor logeerkosten als reizen te vermoeiend is. Deze vergoeding is maximaal € 89,- per nacht. Dit geldt alleen als je toestemming hebt voor ziekenvervoer.

De reiskosten van een begeleider

Heb je toestemming voor een begeleider voor zittend ziekenvervoer? Dan heb je recht op de volgende vergoeding:

 • Bij reizen met het openbaar vervoer. De vervoerskosten worden vergoed op basis van de 2e klas.
 • Bij vervoer met de (rol)stoeltaxi. De begeleider mag gewoon mee in de (rolstoel)taxi. De chauffeur mag dit niet extra in rekening brengen.
 • Bij vervoer met de eigen auto of een huurauto. Hiervoor krijg je geen vergoeding voor een begeleider. In de auto kan deze altijd meegenomen worden.

Wat vergoedt je aanvullende verzekering?

Verschillende aanvullende verzekeringen bieden een aanvullende kilometervergoeding bovenop de gedeeltelijke kilometervergoeding die de basisverzekering vergoedt. Of als de basisverzekering niets vergoedt. Klik hieronder je basisverzekering aan. Bekijk daarna hoeveel je vergoed krijgt vanuit je aanvullende verzekering:

Zorg Vrij (combinatiepolis)
Aanvullende verzekering Vergoeding
Instap Geen vergoeding
Start Geen vergoeding
Extra Eigen vervoer: € 0,19 per kilometer.
Openbaar vervoer: 2e klasse vergoeden we volledig als de basisverzekering niets vergoed.
Taxivervoer: 100%
Heeft jouw taxibedrijf een contract met Nationale-Nederlanden? Dan vergoeden wij de rekening van vervoerders volledig.

Heeft jouw taxibedrijf geen contract met Nationale-Nederlanden? Dan moet het een TX-Keurmerk hebben. We vergoeden de rekening dan volledig, tot het door de Rijksoverheid vastgestelde maximum kilometertarief voor taxivervoer. Je vindt hier een overzicht van alle TX-Keur vervoerders.
Compleet Eigen vervoer: € 0,19 per kilometer.
Openbaar vervoer: 2e klasse vergoeden we volledig als de basisverzekering niets vergoed.
Taxivervoer: 100%
Heeft jouw taxibedrijf een contract met Nationale-Nederlanden? Dan vergoeden wij de rekening van vervoerders volledig.

Heeft jouw taxibedrijf geen contract met Nationale-Nederlanden? Dan moet het een TX-Keurmerk hebben. We vergoeden de rekening dan volledig, tot het door de Rijksoverheid vastgestelde maximum kilometertarief voor taxivervoer. Je vindt hier een overzicht van alle TX-Keur vervoerders.
Jij & Compact Geen vergoeding
Jij & Gemak Geen vergoeding
Jij & Vitaal Geen vergoeding
Comfort* Eigen vervoer: € 0,19 per kilometer.
Openbaar vervoer: 2e klasse vergoeden we volledig als de basisverzekering niets vergoed.
Taxivervoer: 100%
Heeft jouw taxibedrijf een contract met Nationale-Nederlanden? Dan vergoeden wij de rekening van vervoerders volledig.

Heeft jouw taxibedrijf geen contract met Nationale-Nederlanden? Dan moet het een TX-Keurmerk hebben. We vergoeden de rekening dan volledig, tot het door de Rijksoverheid vastgestelde maximum kilometertarief voor taxivervoer. Je vindt hier een overzicht van alle TX-Keur vervoerders.
Top* Eigen vervoer: € 0,19 per kilometer.
Openbaar vervoer: 2e klasse vergoeden we volledig als de basisverzekering niets vergoed.
Taxivervoer: 100%
Heeft jouw taxibedrijf een contract met Nationale-Nederlanden? Dan vergoeden wij de rekening van vervoerders volledig.

Heeft jouw taxibedrijf geen contract met Nationale-Nederlanden? Dan moet het een TX-Keurmerk hebben. We vergoeden de rekening dan volledig, tot het door de Rijksoverheid vastgestelde maximum kilometertarief voor taxivervoer. Je vindt hier een overzicht van alle TX-Keur vervoerders.

* Let op: Deze verzekering kun je niet meer afsluiten. Heb je deze verzekering al, dan geldt bovenstaande vergoeding.

Zorg Voordelig (naturapolis)
Aanvullende verzekering Vergoeding
Alle aanvullende verzekeringen Geen vergoeding

Uitgebreide informatie lees je in de Brochure Ziekenvervoer.

Heb ik een eigen bijdrage?

Voor deze vergoeding geldt een wettelijke eigen bijdrage per kalenderjaar. In 2024 bedraagt de wettelijke eigen bijdrage € 118,-. Heb je de aanvullende verzekering Extra, Compleet, Comfort of Top? Dan krijg je de wettelijke eigen bijdrage vergoed. Lees meer over de eigen bijdrage.

Heb ik een eigen risico?

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2024 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. In Mijn NN Zorgverzekering zie je de stand van jouw eigen risico. Lees meer over het verplichte en vrijwillige eigen risico.

Waar kun je terecht?

Je kiest zelf jouw vervoerder bij jou in de buurt. Je kunt jouw selectie verfijnen op: taxivervoerder.

Heeft jouw taxibedrijf geen contract met Nationale-Nederlanden? Dan moet het een TX-Keurmerk hebben. We vergoeden de rekening dan volledig, tot het door de Rijksoverheid vastgestelde maximum tarief voor een taxi. Je vindt hier een overzicht van alle TX-Keur vervoerders.

Dit geldt alleen als je gebruikmaakt van een taxi.

Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en de tarieven. Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg je altijd 100% vergoed. Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan hangt de hoogte van de vergoeding af van je basisverzekering. Lees meer over niet-gecontracteerde zorg.

Wat moet je verder weten?

 • Je hebt toestemming (een akkoordverklaring) nodig van Nationale-Nederlanden om ziekenvervoer te kunnen declareren.
 • Twijfel je of je in aanmerking komt voor een vergoeding? Neem dan contact op met Nationale-Nederlanden Klantenservice.
 • In bepaalde gevallen is het mogelijk vervoer naar een tandarts vergoed te krijgen. Neem hiervoor contact op met Nationale-Nederlanden Klantenservice.
 • Als je gebruikmaakt van een taxivervoerder waarmee Nationale-Nederlanden een contract heeft, stuurt de vervoerder de rekening direct naar Nationale-Nederlanden. Jouw eigen bijdrage wordt achteraf met je verrekend.
 • Als je gebruikmaakt van een taxivervoerder waarmee Nationale-Nederlanden geen contract heeft dan moet deze een TX-Keurmerk hebben. Je vindt hier alle TX-Keur vervoerders.
 • Maak je gebruik van een eigen auto, dan wordt de afstand berekend op basis van de snelste route via de routeplanner van Routenet.

Wat moet je regelen?

Je moet vooraf toestemming vragen aan Nationale-Nederlanden. Download het aanvraagformulier en stuur het ingevulde formulier naar:

Nationale-Nederlanden
t.a.v. Medische Beoordelingen
Postbus 4016
5004 JA Tilburg

Wil je ziekenvervoer aanvragen vanwege een langdurige ziekte of chronische aandoening?

 • Je krijgt voor eigen vervoer uit de basisverzekering maximaal € 0,38 terug per kilometer op basis van de snelste route volgens de routeplanner van Routenet. Voor de aanvullende verzekering gelden andere bedragen.
 • Wil je snel jouw geld terug? Vul het declaratieformulier in, maak er een foto van en verstuur deze in onze app. Of declareer jouw kosten via Mijn NN Zorgverzekering. Je hoeft dan geen declaratieformulier in te vullen.

2023

Vergoeding ziekenvervoer in 2023

De verzekering vergoedt een reisafstand (enkele reis) van maximaal 200 kilometer. Bij gebruik van openbaar vervoer (trein, bus, tram, metro) vindt vergoeding plaats op basis van 2e klas of de laagste klasse. Ziekenvervoer wordt vergoed in de volgende situaties:

 • Bij nierdialysebehandelingen.
 • Bij radiotherapie- of chemotherapiebehandelingen.
 • Bij oncologische behandeling met immuuntherapie.
 • Als je blind of slechtziend bent en je niet zonder begeleiding kunt verplaatsen.
 • Als je rolstoelafhankelijk bent.
 • Als je voor behandeling van een andere langdurige aandoening vervoer nodig heeft. Je krijgt deze vergoeding als je per 12 maanden meer dan 1.000 km aflegt voor de enkele reis van jouw huis naar de zorginstelling. Hierbij geldt dat we de zorg waarvoor het vervoer bestemd is uit de basisverzekering vergoeden.
 • Bij intensieve kindzorg voor kinderen tot 18 jaar, vervoer van en naar een verpleegkundig kinderdagverblijf.
 • Als je als oudere door multiproblematiek niet zelfstandig kunt reizen.
 • Als je een progressieve, degeneratieve neurologische aandoening hebt, zoals de ziekte van Parkinson, de ziekte van Huntington en MS
 • Als je niet-aangeboren hersenletsel hebt
 • Als je een verstandelijke beperking hebt en achttien jaar of ouder bent

De vergoeding voor ziekenvervoer geldt niet alleen voor behandelingen maar ook voor consulten, onderzoek en controles.

Je hebt toestemming (een akkoordverklaring) nodig van Nationale-Nederlanden om ziekenvervoer te kunnen declareren. Heb je vragen hierover? Neem dan contact op met Nationale-Nederlanden Klantenservice.


Wat vergoedt je basisverzekering?

Eigen vervoer: je krijgt voor eigen vervoer uit de basisverzekering maximaal € 0,37 terug per kilometer. Dit is op basis van de snelste route volgens de routeplanner van Routenet.
Openbaar vervoer (trein/bus/tram/metro): heb je toestemming van Nationale-Nederlanden gekregen voor openbaar vervoer? Dan krijg je je reiskosten voor het openbaar vervoer voor het tarief van de tweede klas terug. Je hebt een akkoordverklaring nodig.
(Rolstoel-)taxivervoer: 100% of 70%
Heeft jouw taxibedrijf een contract met Nationale-Nederlanden? Dan vergoeden wij de rekening van vervoerders volledig.

Heeft jouw taxibedrijf geen contract met Nationale-Nederlanden? Dan moet het een TX-Keurmerk hebben. We vergoeden de rekening tot het door de Rijksoverheid vastgestelde maximum kilometertarief voor taxivervoer. Je vindt hier een overzicht van alle TX-Keur vervoerders.

Logeerkosten
Moet je minimaal drie opeenvolgende dagen naar een ziekenhuis voor een behandeling zonder opname? Dan kun je in plaats van een vergoeding voor ziekenvervoer een vergoeding krijgen voor logeerkosten als reizen te vermoeiend is. Deze vergoeding is maximaal € 82,- per nacht. Dit geldt alleen als je toestemming hebt voor ziekenvervoer.

De reiskosten van een begeleider
Heb je toestemming voor een begeleider voor zittend ziekenvervoer? Dan heb je recht op de volgende vergoeding:

 • Bij reizen met het openbaar vervoer.
  De vervoerskosten worden vergoed op basis van de 2e klas.
 • Bij vervoer met de (rol)stoeltaxi.
  De begeleider mag gewoon mee in de (rolstoel)taxi. De chauffeur mag dit niet extra in rekening brengen.
 • Bij vervoer met de eigen auto of een huurauto.
  Hiervoor krijg je geen vergoeding voor een begeleider. In de auto kan deze altijd meegenomen worden.


Bekijk hieronder hoeveel procent je vergoed krijgt vanuit je basisverzekering:

Vergoeding ziekenvervoer Zorg Vrij (combinatiepolis) Zorg Voordelig (naturapolis)
Zorgverlener met contract 100% 100%
Zorgverlener zonder contract 100% 70%

Wat vergoedt je aanvullende verzekering?

Klik hieronder je basisverzekering aan. Bekijk daarna hoeveel je vergoed krijgt vanuit je aanvullende verzekering:

Zorg Vrij (combinatiepolis)
Aanvullende verzekering Vergoeding
Start Geen vergoeding
Extra Eigen vervoer: € 0,19 per kilometer.
Openbaar vervoer: 2e klasse vergoeden we volledig als de basisverzekering niets vergoed.
Taxivervoer: 100%
Heeft jouw taxibedrijf een contract met Nationale-Nederlanden? Dan vergoeden wij de rekening van vervoerders volledig.

Heeft jouw taxibedrijf geen contract met Nationale-Nederlanden? Dan moet het een TX-Keurmerk hebben. We vergoeden de rekening dan volledig, tot het door de Rijksoverheid vastgestelde maximum kilometertarief voor taxivervoer. Je vindt hier een overzicht van alle TX-Keur vervoerders.
Compleet Eigen vervoer: € 0,19 per kilometer.
Openbaar vervoer: 2e klasse vergoeden we volledig als de basisverzekering niets vergoed.
Taxivervoer: 100%
Heeft jouw taxibedrijf een contract met Nationale-Nederlanden? Dan vergoeden wij de rekening van vervoerders volledig.

Heeft jouw taxibedrijf geen contract met Nationale-Nederlanden? Dan moet het een TX-Keurmerk hebben. We vergoeden de rekening dan volledig, tot het door de Rijksoverheid vastgestelde maximum kilometertarief voor taxivervoer. Je vindt hier een overzicht van alle TX-Keur vervoerders.
Jij & Gemak Geen vergoeding
Jij & Jonge kinderen Geen vergoeding
Jij & Pubers Geen vergoeding
Jij & Vitaal Geen vergoeding
Comfort* Eigen vervoer: € 0,19 per kilometer.
Openbaar vervoer: 2e klasse vergoeden we volledig als de basisverzekering niets vergoed.
Taxivervoer: 100%
Heeft jouw taxibedrijf een contract met Nationale-Nederlanden? Dan vergoeden wij de rekening van vervoerders volledig.

Heeft jouw taxibedrijf geen contract met Nationale-Nederlanden? Dan moet het een TX-Keurmerk hebben. We vergoeden de rekening dan volledig, tot het door de Rijksoverheid vastgestelde maximum kilometertarief voor taxivervoer. Je vindt hier een overzicht van alle TX-Keur vervoerders.
Top* Eigen vervoer: € 0,19 per kilometer.
Openbaar vervoer: 2e klasse vergoeden we volledig als de basisverzekering niets vergoed.
Taxivervoer: 100%
Heeft jouw taxibedrijf een contract met Nationale-Nederlanden? Dan vergoeden wij de rekening van vervoerders volledig.

Heeft jouw taxibedrijf geen contract met Nationale-Nederlanden? Dan moet het een TX-Keurmerk hebben. We vergoeden de rekening dan volledig, tot het door de Rijksoverheid vastgestelde maximum kilometertarief voor taxivervoer. Je vindt hier een overzicht van alle TX-Keur vervoerders.

* Let op: Deze verzekering kun je niet meer afsluiten. Heb je deze verzekering al, dan geldt bovenstaande vergoeding.

Zorg Voordelig (naturapolis)
Aanvullende verzekering Vergoeding
Alle aanvullende verzekeringen Geen vergoeding

Uitgebreide informatie lees je in de Brochure Ziekenvervoer.


Eigen bijdrage

Voor deze vergoeding geldt een wettelijke eigen bijdrage per kalenderjaar. In 2023 bedraagt de wettelijke eigen bijdrage € 113,-. Heb je de aanvullende verzekering Extra, Compleet, Comfort of Top dan krijg je de wettelijke eigen bijdrage vergoed.


Eigen risico

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2023 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. De kosten van jouw zorg of van jouw hulpmiddel betaal je eerst zelf via jouw verplicht eigen risico. Heb je in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoef je het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Jouw basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico?  Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. Je betaalt dan per maand minder premie. Let op: het is mogelijk dat je bij een grote ingreep veel kosten maakt.

Hoe weet je hoeveel er nog over is van jouw eigen risico?  In Mijn NN Zorgverzekering regel je online al jouw verzekeringszaken. Daar zie je ook de stand van jouw eigen risico.


Waar kun je terecht?

Je kiest zelf jouw vervoerder bij jou in de buurt. Je kunt jouw selectie verfijnen op: taxivervoerder.

Heeft jouw taxibedrijf geen contract met Nationale-Nederlanden? Dan moet het een TX-Keurmerk hebben. We vergoeden de rekening dan volledig, tot het door de Rijksoverheid vastgestelde maximum tarief voor een taxi. Je vindt hier een overzicht van alle TX-Keur vervoerders.

Dit geldt alleen als je gebruikmaakt van een taxi.

Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg je altijd 100% vergoed. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor. Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan hangt de hoogte van de vergoeding af van je basisverzekering. Bekijk hieronder het verschil:

Zorg Vrij (combinatiepolis)
Wij vergoeden de zorg 100%. Het maakt niet uit of deze zorg wordt geleverd door een gecontracteerde of door een niet-gecontracteerde zorgverlener. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.
Zorg Voordelig (naturapolis)
Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan vergoedt Nationale-Nederlanden de geleverde zorg voor 100%. Kies je voor een zorgverlener waarmee Nationale-Nederlanden geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde zorgverlener)? Dan vergoedt Nationale-Nederlanden 70% van de rekening, maar niet meer dan het maximumtarief.


Wat je verder moet weten

 • Je hebt toestemming (een akkoordverklaring) nodig van Nationale-Nederlanden om ziekenvervoer te kunnen declareren.
 • Twijfel je of je in aanmerking komt voor een vergoeding? Neem dan contact op met Nationale-Nederlanden Klantenservice.
 • In bepaalde gevallen is het mogelijk vervoer naar een tandarts vergoed te krijgen. Neem hiervoor contact op met Nationale-Nederlanden Klantenservice.
 • Als je gebruik maakt van een taxivervoerder waarmee Nationale-Nederlanden een contract heeft, stuurt de vervoerder de rekening direct naar Nationale-Nederlanden. Jouw eigen bijdrage wordt achteraf met je verrekend.
 • Als je gebruik maakt van een taxivervoerder waarmee Nationale-Nederlanden geen contract heeft dan moet deze een TX-Keurmerk hebben. Je vindt hier alle TX-Keur vervoerders.
 • Maak je gebruik van een eigen auto, dan wordt de afstand berekend op basis van de snelste route via de routeplanner van Routenet.

Wat moet je regelen?

Je moet vooraf toestemming vragen aan Nationale-Nederlanden. Download het aanvraagformulier en stuur het ingevulde formulier naar:

Nationale-Nederlanden 
t.a.v. Medische Beoordelingen
Postbus 4016 
5004 JA Tilburg

Wil je ziekenvervoer aanvragen vanwege een langdurige ziekte of chronische aandoening?

 • Je krijgt voor eigen vervoer uit de basisverzekering maximaal € 0,37 terug per kilometer op basis van de snelste route volgens de routeplanner van Routenet. Voor de aanvullende verzekering gelden andere bedragen.
 • Wil je snel jouw geld terug? Vul het declaratieformulier in, maak er een foto van en verstuur deze in onze app. Of declareer jouw kosten via Mijn NN Zorgverzekering. Je hoeft dan geen declaratieformulier in te vullen.

lay84b1f4b122e24a6ba83fa8da2a1a05fa

Terug naar het overzicht van vergoedingen

Service en Contact

We kunnen je op verschillende manieren helpen.

Regel het eenvoudig zelf of neem contact met ons op.

Naar Service en Contact