Ga direct naar inhoud

Ambulancevervoer

Er zijn twee soorten ambulancevervoer:

  • Spoedvervoer
  • Besteld vervoer

Spoedvervoer is voor situaties waarin je met spoed naar het ziekenhuis moet. De medewerkers van de meldkamer bepalen of er een ambulance nodig is en of je met spoed vervoerd moet worden. De ambulance is gewoonlijk binnen vijftien minuten ter plaatse.

Besteld vervoer is voor situaties waarin je door jouw ziekte alleen maar liggend vervoerd mag worden. Bijvoorbeeld voor vervoer naar een afspraak in het ziekenhuis. Dan kan een arts of specialist bij de meldkamer een ambulance bestellen.

2022

Wat krijg je vergoed in 2022?

Vervoer met een ambulance wordt vergoed uit de basisverzekering. Het ambulancevervoer moet dan wel medisch noodzakelijk zijn. Dit betekent dat het voor jouw gezondheid niet goed is als je met een gewone auto of het openbaar vervoer naar het ziekenhuis of een andere zorginstelling komt. De centralist van de meldkamer bij 112 bepaalt of een ambulance nodig is.

Moet je voor begeleiding of therapie een dagdeel met de ambulance bijvoorbeeld naar een verpleeghuis of psychiatrische instelling gebracht worden? Dan vergoedt Nationale-Nederlanden de kosten niet. Je krijgt de kosten dan vergoed uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het moet dan wel medisch noodzakelijk zijn dat je met een ambulance wordt vervoerd.

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering Maximaal 200 kilometer (enkele reis)
Alle aanvullende verzekeringen Geen vergoeding

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2022 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. De kosten van jouw zorg of van jouw hulpmiddel betaalt je eerst zelf via jouw verplicht eigen risico. Heb je in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoef je het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Jouw basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico?  Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. Je betaalt dan per maand minder premie. Let op: het is mogelijk dat je bij een grote ingreep veel kosten maakt.

Hoe weet je hoeveel er nog over is van jouw eigen risico?  In Mijn NN Zorgverzekering regel je online al jouw verzekeringszaken. Daar zie je ook de stand van jouw eigen risico.

Waar kun je terecht?

Als je met een ambulance vervoerd moet worden, schrijft jouw behandelend arts dit voor. Maar dat is niet nodig als je met spoed met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht moet worden.

Wat je verder moet weten

Je hebt toestemming van Nationale-Nederlanden nodig als:

  • je per ambulance meer dan 200 kilometer (enkele reis) vervoerd moet worden;
  • vervoer per ambulance, auto of openbaar vervoer niet mogelijk is en je daarom per boot of helikopter wordt vervoerd.

Gerelateerde vergoedingen

2021

Wat krijg je vergoed in 2021?

Vervoer met een ambulance wordt vergoed uit de basisverzekering. Het ambulancevervoer moet dan wel medisch noodzakelijk zijn. Dit betekent dat het voor jouw gezondheid niet goed is als je met een gewone auto of het openbaar vervoer naar het ziekenhuis of een andere zorginstelling komt. De centralist van de meldkamer bij 112 bepaalt of een ambulance nodig is.

Moet je voor begeleiding of therapie een dagdeel met de ambulance bijvoorbeeld naar een verpleeghuis of psychiatrische instelling gebracht worden? Dan vergoedt Nationale-Nederlanden de kosten niet. Je krijgt de kosten dan vergoed uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het moet dan wel medisch noodzakelijk zijn dat je met een ambulance wordt vervoerd.

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering Maximaal 200 kilometer (enkele reis)
Alle aanvullende verzekeringen Geen vergoeding

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2021 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. De kosten van jouw zorg of van jouw hulpmiddel betaalt je eerst zelf via jouw verplicht eigen risico. Heb je in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoef je het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Jouw basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico?  Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. Je betaalt dan per maand minder premie. Let op: het is mogelijk dat je bij een grote ingreep veel kosten maakt.

Hoe weet je hoeveel er nog over is van jouw eigen risico?  In Mijn NN Zorgverzekering regel je online al jouw verzekeringszaken. Daar zie je ook de stand van jouw eigen risico.

Waar kun je terecht?

Als je met een ambulance vervoerd moet worden, schrijft jouw behandelend arts dit voor. Maar dat is niet nodig als je met spoed met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht moet worden.

Wat je verder moet weten

Je hebt toestemming van Nationale-Nederlanden nodig als:

  • je per ambulance meer dan 200 kilometer (enkele reis) vervoerd moet worden;
  • vervoer per ambulance, auto of openbaar vervoer niet mogelijk is en je daarom per boot of helikopter wordt vervoerd.

Gerelateerde vergoedingen

2020

Wat krijg je vergoed in 2020?

Vervoer met een ambulance wordt vergoed uit de basisverzekering. Het ambulancevervoer moet dan wel medisch noodzakelijk zijn. Dit betekent dat het voor jouw gezondheid niet goed is als je met een gewone auto of het openbaar vervoer naar het ziekenhuis of een andere zorginstelling komt. De centralist van de meldkamer bij 112 bepaalt of een ambulance nodig is.

Moet je voor begeleiding of therapie een dagdeel met de ambulance bijvoorbeeld naar een verpleeghuis of psychiatrische instelling gebracht worden? Dan vergoedt Nationale-Nederlanden de kosten niet. Je krijgt de kosten dan vergoed uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het moet dan wel medisch noodzakelijk zijn dat je met een ambulance wordt vervoerd.

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering Maximaal 200 kilometer (enkele reis)
Alle aanvullende verzekeringen Geen vergoeding

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2020 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. De kosten van jouw zorg of van jouw hulpmiddel betaalt je eerst zelf via jouw verplicht eigen risico. Heb je in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoef je het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Jouw basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico?  Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. Je betaalt dan per maand minder premie. Let op: het is mogelijk dat je bij een grote ingreep veel kosten maakt.

Hoe weet je hoeveel er nog over is van jouw eigen risico?  In Mijn NN Zorgverzekering regel je online al jouw verzekeringszaken. Daar zie je ook de stand van jouw eigen risico.

Waar kun je terecht?

Als je met een ambulance vervoerd moet worden, schrijft jouw behandelend arts dit voor. Maar dat is niet nodig als je met spoed met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht moet worden.

Wat je verder moet weten

Je hebt toestemming van Nationale-Nederlanden nodig als:

  • je per ambulance meer dan 200 kilometer (enkele reis) vervoerd moet worden;
  • vervoer per ambulance, auto of openbaar vervoer niet mogelijk is en je daarom per boot of helikopter wordt vervoerd.

uniqueid

Terug naar het overzicht van vergoedingen


Kunnen wij je helpen?