Ga direct naar inhoud

Computerprogrammatuur en in- en uitvoer apparatuur

Blinden, slechtzienden en licht motorisch gehandicapten voor wie een computer een snellere en efficiëntere manier van werken is, komen voor vergoeding in aanmerking. Het gaat om apparatuur als één-functie bestuurde toetsenborden, toetsenborden voor eenhandige bediening, vergrote toetsenborden, muizen, aangepaste printers en plotters.

Wat krijg je vergoed in 2021?

De computer hardware wordt niet vergoed, maar wel de benodigde aanpassingen en speciale software.

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering 100%
Wij vergoeden de rekening van leveranciers volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een leverancier die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.
Alle aanvullende verzekeringen Geen vergoeding

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Als je het hulpmiddel leent, hoef je geen eigen risico te betalen. Wordt dit hulpmiddel jouw eigendom? Dan valt deze vergoeding onder het eigen risico.

Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2021 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. De kosten van je zorg of van jouw hulpmiddel betaal je eerst zelf via het verplicht eigen risico. Heb je in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoef je het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Jouw basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? 
Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. Je betaalt dan per maand minder premie. Let op: het is mogelijk dat je bij een grote ingreep veel kosten maakt.

Hoe weet je hoeveel er nog over is van uw eigen risico? 
In Mijn NN Zorgverzekering regel je online al jouw verzekeringszaken. Daar zie je ook de stand van jouw eigen risico.

Waar kun je terecht?

Je kiest zelf jouw leverancier. Vind een leverancier bij jou in de buurt. Je kunt jouw selectie verfijnen op: ‘aangepaste in- en uitvoerapparatuur' of 'omgevingsbesturing'.

Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kies je voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Nationale-Nederlanden de geleverde zorg voor 100%. Als je naar een leverancier gaat waar Nationale-Nederlanden een overeenkomst mee heeft, ben je verzekerd van:

  • een kwalitatief goed hulpmiddel. De geleverde hulpmiddelen voldoen aan de geldende kwaliteitseisen;
  • snelle levering: de apparatuur wordt binnen 10 werkdagen geleverd;
  • omruilgarantie van 6 maanden en een kwaliteitsgarantie van 1 jaar;
  • een uitvoerige instructie bij de eerste aflevering door een ervaren en speciaal daartoe opgeleide medewerker van de leverancier.

Kies je voor een leverancier waarmee Nationale-Nederlanden geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde leverancier), dan heeft dit geen gevolgen voor wat je vergoed krijgt. Wij vergoeden de rekening volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een leverancier die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Wat je verder moet weten

Je leent dit hulpmiddel. Behalve als het hulpmiddel individueel aangepast moet worden, dan wordt het hulpmiddel jouw eigendom.

Je moet eerst een akkoordverklaring aanvragen bij Nationale-Nederlanden. Daarbij stuur je mee:

  • de medische diagnose van de arts die je behandelt, waarin is aangegeven wat jouw lichamelijke beperkingen zijn en welke voorziening nodig is.
  • Een uitgebreide motivatie van een ergotherapeut is wenselijk.
  • Een offerte van je leverancier.

Als de apparatuur niet meer goed werkt, kun je deze laten vervangen. Je dient hiervoor een verzoek in bij Nationale-Nederlanden (een vervolgzorgaanvraag). Daarbij heb je een offerte nodig van de leverancier van de computer, met een toelichting op de reden van vervanging. Als je aanvraag afwijkt van je vorige aanvraag, heb je ook een schriftelijke toelichting van je arts nodig en indien mogelijk ook van je ergotherapeut.

Wat moet je regelen?

Een akkoordverklaring vraag je aan door een aanvraag te sturen naar Nationale-Nederlanden. Daarbij stuur je mee:

  • De medische diagnose van de arts die je behandelt, waarin is aangegeven wat jouw lichamelijke beperkingen zijn en welke voorziening nodig is.
  • Een uitgebreide motivatie van een ergotherapeut is wenselijk.
  • Een offerte van je leverancier.

Een aanvraag stuur je in naar: 

Nationale-Nederlanden 
t.a.v. Medische Beoordelingen 
Postbus 4016 
5004 JA Tilburg

Als je de apparatuur niet meer nodig heeft, moet je dit melden aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen van Nationale-Nederlanden op telefoonnummer 076 524 39 81. De apparatuur wordt dan weer bij je opgehaald.

Terug naar het overzicht van vergoedingen


Kunnen wij je helpen?