Ga direct naar inhoud

Algemene preventieve en arbeidsgerelateerde onderzoeken

Het preventief onderzoek is gericht op (risicofactoren voor) aandoeningen waarvoor een effectieve en doelmatige behandeling mogelijk is. Het onderzoek moet worden uitgevoerd door jouw huisarts of een bevoegde medewerker van je huisartsenpraktijk.

2022

Wat krijg je vergoed in 2022?

De basisverzekering vergoedt deze preventieve en arbeidsgerelateerde onderzoeken niet.

Staat de module Fit op jouw polisblad, dan krijg je per kalenderjaar maximaal € 150,- vergoed voor de kosten van deze onderzoeken.

Wat wordt niet vergoed?

Je krijgt geen vergoeding voor zelftesten, keuringen, werkplekonderzoeken, programmatische preventie, medisch noodzakelijke onderzoeken, onderzoeken waar een vergunning voor nodig is op grond van de Wet op het bevolkingsonderzoek, onderzoeken die in strijd met de wet zijn en beeldvormende diagnostiek (Total Body Scan).

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Je hebt geen eigen risico.

Waar kun je terecht?

Je kunt voor een preventief onderzoek terecht bij je huisarts. Je kiest zelf jouw zorgverlener of leverancier bij jou in de buurt. Je kunt je selectie verfijnen op: huisarts.

2021

Wat krijg je vergoed in 2021?

De basisverzekering vergoedt deze preventieve en arbeidsgerelateerde onderzoeken niet.

Staat de module Fit op jouw polisblad, dan krijg je per kalenderjaar maximaal € 150,- vergoed voor de kosten van deze onderzoeken.

Wat wordt niet vergoed?

Je krijgt geen vergoeding voor zelftesten, keuringen, werkplekonderzoeken, programmatische preventie, medisch noodzakelijke onderzoeken, onderzoeken waar een vergunning voor nodig is op grond van de Wet op het bevolkingsonderzoek, onderzoeken die in strijd met de wet zijn en beeldvormende diagnostiek (Total Body Scan).

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Je hebt geen eigen risico.

Waar kun je terecht?

Je kunt voor een preventief onderzoek terecht bij je huisarts. Je kiest zelf jouw zorgverlener of leverancier bij jou in de buurt. Je kunt je selectie verfijnen op: huisarts.

2020

Wat krijg je vergoed in 2020?

De basisverzekering vergoedt deze preventieve en arbeidsgerelateerde onderzoeken niet.

Staat de module Fit op jouw polisblad, dan krijg je per kalenderjaar maximaal € 150,- vergoed voor de kosten van deze onderzoeken.

Wat wordt niet vergoed?

Je krijgt geen vergoeding voor zelftesten, keuringen, werkplekonderzoeken, programmatische preventie, medisch noodzakelijke onderzoeken, onderzoeken waar een vergunning voor nodig is op grond van de Wet op het bevolkingsonderzoek, onderzoeken die in strijd met de wet zijn en beeldvormende diagnostiek (Total Body Scan).

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Je hebt geen eigen risico.

Waar kun je terecht?

Je kunt voor een preventief onderzoek terecht bij je huisarts. Je kiest zelf jouw zorgverlener of leverancier bij jou in de buurt. Je kunt je selectie verfijnen op: huisarts.

uniqueid

Terug naar het overzicht van vergoedingen


Kunnen wij je helpen?