Beweegprogramma's

Met beweegprogramma's leer je omgaan met jouw ziekte. De duur van het beweegprogramma ligt vooraf vast.

2024

Vergoeding in 2024

De basisverzekering vergoedt de kosten van beweegprogramma’s niet. Met het Fit Pakket krijg je per kalenderjaar maximaal € 150,- vergoed. De vergoeding geldt voor de kosten van beweegprogramma's en gezondheidscursussen samen. Ook in 2024 heeft iedereen met een zorgverzekering van Nationale-Nederlanden standaard het Fit Pakket.

Heb ik een eigen bijdrage?

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen. Lees meer over de eigen bijdrage.

Heb ik een eigen risico?

De vergoeding valt niet onder het eigen risico. Lees meer over het verplichte en vrijwillige eigen risico.

Waar kun je terecht?

Het beweegprogramma wordt gegeven door:

 • Een thuiszorgorganisatie.
 • Een gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD).
 • Een landelijke of regionale patiëntenvereniging. Voor diabetespatiënten moet deze patiëntenvereniging de gezondheidsbelangen van diabetespatiënten behartigen.
 • Een polikliniek van een ziekenhuis of een ziekenhuis (instelling voor medisch specialistische zorg).
 • Een fysiotherapeut (hiervoor hoeven geen aparte afspraken te zijn gemaakt).
 • Een zorggroep met wie wij afspraken hebben gemaakt over het genoemde beweegprogramma. Het gaat hierbij om een organisatie die verantwoordelijk is voor (keten)zorg voor chronisch zieken, zoals met bijvoorbeeld de indicatie COPD of diabetes mellitus.

Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en de tarieven. Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg je altijd 100% vergoed. Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan hangt de hoogte van de vergoeding af van je basisverzekering. Lees meer over niet-gecontracteerde zorg.

2023

Wat krijg je vergoed in 2023?

De basisverzekering vergoedt de kosten van beweegprogramma’s niet. Met het Fit Pakket krijg je per kalenderjaar maximaal € 150,- vergoed. De vergoeding geldt voor de kosten van beweegprogramma's en gezondheidscursussen samen. In 2023 heeft iedereen met een zorgverzekering van Nationale-Nederlanden het Fit Pakket.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Je hebt geen eigen risico.

Waar kun je terecht?

Het beweegprogramma wordt gegeven door:

 • een thuiszorgorganisatie;
 • een gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD);
 • een landelijke of regionale patiëntenvereniging. Voor diabetespatiënten moet deze patiëntenvereniging de gezondheidsbelangen van diabetespatiënten behartigen.
 • (een polikliniek van) een ziekenhuis (instelling voor medisch specialistische zorg);
 • een fysiotherapeut met wie wij afspraken hebben gemaakt over de genoemde beweegprogramma;
 • een zorggroep met wie wij afspraken hebben gemaakt over de genoemde beweegprogramma. Het gaat hierbij om een organisatie die verantwoordelijk is voor (keten)zorg voor chronisch zieken, zoals met bijvoorbeeld de indicatie COPD of Diabetes Mellitus.

Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg je altijd 100% vergoed. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.  Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan hangt de hoogte van de vergoeding af van je basisverzekering. Bekijk hieronder het verschil: 

Zorg Vrij (combinatiepolis)
Wij vergoeden de zorg 100%. Het maakt niet uit of deze zorg wordt geleverd door een gecontracteerde of door een niet-gecontracteerde zorgverlener. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.
Zorg Voordelig (naturapolis)
Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan vergoedt Nationale-Nederlanden de geleverde zorg voor 100%. Kies je voor een zorgverlener waarmee Nationale-Nederlanden geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde zorgverlener)? Dan vergoedt Nationale-Nederlanden 70% van de rekening, maar niet meer dan het maximumtarief.

Wat je verder moet weten

Je overhandigt ons na afloop van het beweegprogramma een bewijs van deelname;

 • In de gehele periode dat je een beweegprogramma volgt, heb je een aanvullende verzekering die recht geeft op vergoeding van een beweegprogramma.

Wij vergoeden niet:

 • sportmassage;
 • arbeids- en/of bezigheidstherapie;
 • (beweeg)programma's die (ook) tot doel hebben jouw conditie te verbeteren.

  laya17d1f95cdde4c209b3f0873f94a1333

  Terug naar het overzicht van vergoedingen

  Service en Contact

  We kunnen je op verschillende manieren helpen.

  Regel het eenvoudig zelf of neem contact met ons op.

  Naar Service en Contact