Ga direct naar inhoud

Beweegprogramma's

Met beweegprogramma's leer je omgaan met jouw ziekte. De duur van het beweegprogramma ligt vooraf vast.

2022

Wat krijg je vergoed in 2022?

De basisverzekering vergoedt de kosten van beweegprogramma’s niet. Staat de module Fit op je polisblad, dan krijg je per kalenderjaar maximaal € 150,- vergoed. De vergoeding geldt voor de kosten van beweegprogramma's en gezondheidscursussen samen.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Je hebt geen eigen risico.

Waar kun je terecht?

Het beweegprogramma wordt gegeven door:

 • een thuiszorgorganisatie;
 • een gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD);
 • een landelijke of regionale patiëntenvereniging. Voor diabetespatiënten moet deze patiëntenvereniging de gezondheidsbelangen van diabetespatiënten behartigen.
 • (een polikliniek van) een ziekenhuis (instelling voor medisch specialistische zorg);
 • een fysiotherapeut met wie wij afspraken hebben gemaakt over de genoemde beweegprogramma;
 • een zorggroep met wie wij afspraken hebben gemaakt over de genoemde beweegprogramma. Het gaat hierbij om een organisatie die verantwoordelijk is voor (keten)zorg voor chronisch zieken, zoals met bijvoorbeeld de indicatie COPD of Diabetes Mellitus.

Wat je verder moet weten

Je overhandigt ons na afloop van het beweegprogramma een bewijs van deelname;

 • In de gehele periode dat je een beweegprogramma volgt, heb je een aanvullende verzekering die recht geeft op vergoeding van een beweegprogramma.

Wij vergoeden niet:

 • sportmassage;
 • arbeids- en/of bezigheidstherapie;
 • (beweeg)programma's die (ook) tot doel hebben jouw conditie te verbeteren.

2021

Wat krijg je vergoed in 2021?

De basisverzekering vergoedt de kosten van beweegprogramma’s niet. Staat de module Fit op je polisblad, dan krijg je per kalenderjaar maximaal € 150,- vergoed. De vergoeding geldt voor de kosten van beweegprogramma's en gezondheidscursussen samen.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Je hebt geen eigen risico.

Waar kun je terecht?

Het beweegprogramma wordt gegeven door:

 • een thuiszorgorganisatie;
 • een gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD);
 • een landelijke of regionale patiëntenvereniging. Voor diabetespatiënten moet deze patiëntenvereniging de gezondheidsbelangen van diabetespatiënten behartigen.
 • (een polikliniek van) een ziekenhuis (instelling voor medisch specialistische zorg);
 • een fysiotherapeut met wie wij afspraken hebben gemaakt over de genoemde beweegprogramma;
 • een zorggroep met wie wij afspraken hebben gemaakt over de genoemde beweegprogramma. Het gaat hierbij om een organisatie die verantwoordelijk is voor (keten)zorg voor chronisch zieken, zoals met bijvoorbeeld de indicatie COPD of Diabetes Mellitus.

Wat je verder moet weten

Je overhandigt ons na afloop van het beweegprogramma een bewijs van deelname;

 • In de gehele periode dat je een beweegprogramma volgt, heb je een aanvullende verzekering die recht geeft op vergoeding van een beweegprogramma.

Wij vergoeden niet:

 • sportmassage;
 • arbeids- en/of bezigheidstherapie;
 • (beweeg)programma's die (ook) tot doel hebben jouw conditie te verbeteren.

2020

Wat krijg je vergoed in 2020?

De basisverzekering vergoedt de kosten van beweegprogramma’s niet. Staat de module Fit op je polisblad, dan krijg je per kalenderjaar maximaal € 150,- vergoed. De vergoeding geldt voor de kosten van beweegprogramma's en gezondheidscursussen samen.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Je hebt geen eigen risico.

Waar kun je terecht?

Het beweegprogramma wordt gegeven door:

 • een thuiszorgorganisatie;
 • een gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD);
 • een landelijke of regionale patiëntenvereniging. Voor diabetespatiënten moet deze patiëntenvereniging de gezondheidsbelangen van diabetespatiënten behartigen.
 • (een polikliniek van) een ziekenhuis (instelling voor medisch specialistische zorg);
 • een fysiotherapeut met wie wij afspraken hebben gemaakt over de genoemde beweegprogramma;
 • een zorggroep met wie wij afspraken hebben gemaakt over de genoemde beweegprogramma. Het gaat hierbij om een organisatie die verantwoordelijk is voor (keten)zorg voor chronisch zieken, zoals met bijvoorbeeld de indicatie COPD of Diabetes Mellitus.

Wat je verder moet weten

Je overhandigt ons na afloop van het beweegprogramma een bewijs van deelname;

 • In de gehele periode dat je een beweegprogramma volgt, heb je een aanvullende verzekering die recht geeft op vergoeding van een beweegprogramma.

Wij vergoeden niet:

 • sportmassage;
 • arbeids- en/of bezigheidstherapie;
 • (beweeg)programma's die (ook) tot doel hebben jouw conditie te verbeteren.

uniqueid

Terug naar het overzicht van vergoedingen


Kunnen wij je helpen?