Gezondheidscursussen

Nationale-Nederlanden vergoedt de kosten van gezondheidscursussen die gericht zijn op het verbeteren van je gezondheid of cursussen waarin je leert omgaan met jouw ziekte. Je bent dan zelf in staat om je gezondheid goed te houden of te verbeteren.

Onder een gezondheidscursus valt ook:

 • Een EHBO-cursus waarmee je een erkend certificaat/diploma haalt.
 • Een EHBO-herhalingscursus als daardoor jouw certificaat/diploma geldig blijft.
 • Losse EHBO-modules, bijvoorbeeld reanimatietraining of verbandleer.
 • Contributie voor EHBO-herhalingscursussen.
2024

Wat krijg je vergoed in 2024?

Met het Fit Pakket krijg je per kalenderjaar maximaal € 150,- vergoed. Het Fit Pakket zit in 2024 standaard bij onze basisverzekeringen.

Heb ik een eigen bijdrage?

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen. Lees meer over de eigen bijdrage.

Heb ik een eigen risico?

De vergoeding valt niet onder het eigen risico. Lees meer over het verplichte en vrijwillige eigen risico.

Waar kun je terecht?

Je kunt voor een gezondheidscursus terecht bij:

 • Een thuiszorgorganisatie.
 • Een gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD).
 • Een landelijke of regionale patiëntenvereniging (voor diabetespatiënten moet deze patiëntenvereniging de gezondheidsbelangen van diabetespatiënten behartigen).
 • (Poliklinieken van) ziekenhuizen.
 • Een organisatie die door het Oranje Kruis is gecertificeerd als het om een EHBO-cursus gaat.
 • Een zorggroep met wie wij afspraken hebben gemaakt over gezondheidscursussen. Een zorggroep bestaat uit multidisciplinaire bedrijven/stichtingen die in het kader van ketenzorg samenwerken.

Je kunt een EHBO-cursus volgen bij elke zorgverlener. Volg je de cursus via e-learning? Dan moet er ook sprake zijn van een praktijkdeel. Na de cursus moet je wel een diploma of certificaat krijgen, dat is uitgegeven door één van deze organisaties:

 • Het Oranje Kruis.
 • Nederlandse Rode Kruis (NRK).
 • Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO (KNV EHBO).
 • Nationale Bond voor EHBO.
 • Reanimatiepartners van de Hartstichting (de cursus moet wel voldoen aan de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR).
 • Nederlandse Reanimatie Raad (NRR).
 • Livis.
 • NIKTA.
 • Nedcert.

Een EHBO-cursus die je voor jouw werk moet volgen, zoals een EHBO-cursus voor gastouders, wordt niet vergoed.

Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en de tarieven. Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg je altijd 100% vergoed. Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan hangt de hoogte van de vergoeding af van je basisverzekering. Lees meer over niet-gecontracteerde zorg.

Wat moet je verder weten?

 • Je hebt geen toestemming (akkoordverklaring) nodig van Nationale-Nederlanden.
 • Je stuurt ons na afloop van de gezondheidscursus een bewijs van deelname of een kopie van jouw EHBO-diploma of certificaat.
 • Het kan zijn dat de instantie die de cursus geeft de rekening rechtstreeks naar Nationale-Nederlanden stuurt. Je overhandigt ons een bewijs van deelname.

Niet vergoed wordt:

 • Arbeids-en/of bezigheidstherapie.
 • Bedrijfshulpverleningscursussen (waaronder EHBO-cursussen voor kinderen ten behoeve van de registratie Gastouder in de zin van de Wet kinderopvang).

2023

Wat krijg je vergoed in 2023?

Met het Fit Pakket krijg je per kalenderjaar maximaal € 150,- vergoed. Het Fit Pakket zit in 2023 standaard bij onze basisverzekeringen.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Je hebt geen eigen risico.

Waar kun je terecht?

Je kunt voor een gezondheidscursus terecht bij:

 • een thuiszorgorganisatie.
 • een gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD).
 • een landelijke of regionale patiëntenvereniging (voor diabetespatiënten moet deze patiëntenvereniging de gezondheidsbelangen van diabetespatiënten behartigen).
 • (poliklinieken van) ziekenhuizen.
 • een organisatie die door het Oranje Kruis is gecertificeerd als het om een EHBO-cursus gaat.
 • een zorggroep met wie wij afspraken hebben gemaakt over gezondheidscursussen. Een zorggroep bestaat uit multidisciplinaire bedrijven/stichtingen die in het kader van ketenzorg samenwerken.

Je kunt een EHBO-cursus volgen bij elke zorgverlener. Volg je de cursus via e-learning dan moet er ook sprake zijn van een praktijkdeel. Na de cursus moet je wel een diploma of certificaat krijgen, dat is uitgegeven door één van deze organisaties:

 • Het Oranje Kruis
 • Nederlandse Rode Kruis (NRK)
 • Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO (KNV EHBO)
 • Nationale Bond voor EHBO
 • Reanimatiepartners van de Hartstichting (de cursus moet wel voldoen aan de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR)
 • Nederlandse Reanimatie Raad (NRR)
 • Livis
 • NIKTA
 • Nedcert

Een EHBO-cursus die je voor jouw werk moet volgen, zoals een EHBO-cursus voor gastouders, wordt niet vergoed.

Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg je altijd 100% vergoed. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.  Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan hangt de hoogte van de vergoeding af van je basisverzekering. Bekijk hieronder het verschil: 

Zorg Vrij (combinatiepolis)
Wij vergoeden de zorg 100%. Het maakt niet uit of deze zorg wordt geleverd door een gecontracteerde of door een niet-gecontracteerde zorgverlener. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.
Zorg Voordelig (naturapolis)
Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan vergoedt Nationale-Nederlanden de geleverde zorg voor 100%. Kies je voor een zorgverlener waarmee Nationale-Nederlanden geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde zorgverlener)? Dan vergoedt Nationale-Nederlanden 70% van de rekening, maar niet meer dan het maximumtarief.

Wat je verder moet weten

 • Je hebt geen toestemming (akkoordverklaring) nodig van Nationale-Nederlanden.
 • Je stuurt ons na afloop van de gezondheidscursus een bewijs van deelname of een kopie van jouw EHBO diploma of certificaat.
 • Het kan zijn dat de instantie die de cursus geeft de rekening rechtstreeks naar Nationale-Nederlanden stuurt. Je overhandigt ons een bewijs van deelname.

Niet vergoed worden:

 • Arbeids-en/of bezigheidstherapie.
 • Bedrijfshulpverleningscursussen (waaronder EHBO-cursussen voor kinderen ten behoeve van de registratie Gastouder in de zin van de Wet kinderopvang).

lay3be3ee2ff2754a39a43529a39a26bfd1

Terug naar het overzicht van vergoedingen

Service en Contact

We kunnen je op verschillende manieren helpen.

Regel het eenvoudig zelf of neem contact met ons op.

Naar Service en Contact