Ga direct naar inhoud

Gezondheidscursussen

Nationale-Nederlanden vergoedt de kosten van gezondheidscursussen die gericht zijn op het bevorderen van je gezondheid of waarin je leert omgaan met jouw ziekte. Je bent dan zelf in staat om je gezondheid op peil te houden of te verbeteren.

Onder een gezondheidscursus valt ook:

 • Een EHBO-cursus waarmee je een erkend certificaat/diploma haalt.
 • Een EHBO-herhalingscursus als daardoor jouw certificaat/diploma geldig blijft.
 • Losse EHBO-modules, bijvoorbeeld reanimatietraining of verbandleer.
 • Contributie voor EHBO-herhalingscursussen.
2022

Wat krijg je vergoed in 2022?

De basisverzekering vergoedt de kosten van gezondheidscursussen niet. Staat de module Fit op je polisblad, dan krijg je per kalenderjaar maximaal € 150,- vergoed. De vergoeding geldt voor de kosten van gezondheidscursussen en beweegprogramma's samen.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Je hebt geen eigen risico.

Waar kun je terecht?

Je kunt voor een gezondheidscursus terecht bij:

 • een thuiszorgorganisatie.
 • een gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD).
 • een landelijke of regionale patiëntenvereniging (voor diabetespatiënten moet deze patiëntenvereniging de gezondheidsbelangen van diabetespatiënten behartigen).
 • (poliklinieken van) ziekenhuizen.
 • een organisatie die door het Oranje Kruis is gecertificeerd als het om een EHBO-cursus gaat.
 • een zorggroep met wie wij afspraken hebben gemaakt over gezondheidscursussen. Een zorggroep bestaat uit multidisciplinaire bedrijven/stichtingen die in het kader van ketenzorg samenwerken.

Je kunt een EHBO-cursus volgen bij elke zorgverlener. Volg je de cursus via e-learning dan moet er ook sprake zijn van een praktijkdeel. Na de cursus moet je wel een diploma of certificaat krijgen, dat is uitgegeven door één van deze organisaties:

 • Het Oranje Kruis
 • Nederlandse Rode Kruis (NRK)
 • Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO (KNV EHBO)
 • Nationale Bond voor EHBO
 • Reanimatiepartners van de Hartstichting (de cursus moet wel voldoen aan de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR)
 • Nederlandse Reanimatie Raad (NRR)
 • Livis
 • NIKTA
 • Nedcert

Een EHBO-cursus die je voor jouw werk moet volgen, zoals een EHBO-cursus voor gastouders, wordt niet vergoed.

Wat je verder moet weten

 • Je hebt geen toestemming (akkoordverklaring) nodig van Nationale-Nederlanden.
 • Je stuurt ons na afloop van de gezondheidscursus een bewijs van deelname of een kopie van jouw EHBO diploma of certificaat.
 • Het kan zijn dat de instantie die de cursus geeft de rekening rechtstreeks naar Nationale-Nederlanden stuurt. Je overhandigt ons een bewijs van deelname.

Niet vergoed worden:

 • Arbeids-en/of bezigheidstherapie.
 • Bedrijfshulpverleningscursussen (waaronder EHBO-cursussen voor kinderen ten behoeve van de registratie Gastouder in de zin van de Wet kinderopvang).

2021

Wat krijg je vergoed in 2021?

De basisverzekering vergoedt de kosten van gezondheidscursussen niet. Staat de module Fit op je polisblad, dan krijg je per kalenderjaar maximaal € 150,- vergoed. De vergoeding geldt voor de kosten van gezondheidscursussen en beweegprogramma's samen.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Je hebt geen eigen risico.

Waar kun je terecht?

Je kunt voor een gezondheidscursus terecht bij:

 • een thuiszorgorganisatie.
 • een gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD).
 • een landelijke of regionale patiëntenvereniging (voor diabetespatiënten moet deze patiëntenvereniging de gezondheidsbelangen van diabetespatiënten behartigen).
 • (poliklinieken van) ziekenhuizen.
 • een organisatie die door het Oranje Kruis is gecertificeerd als het om een EHBO-cursus gaat.
 • een zorggroep met wie wij afspraken hebben gemaakt over gezondheidscursussen. Een zorggroep bestaat uit multidisciplinaire bedrijven/stichtingen die in het kader van ketenzorg samenwerken.

Je kunt een EHBO-cursus volgen bij elke zorgverlener. Volg je de cursus via e-learning dan moet er ook sprake zijn van een praktijkdeel. Na de cursus moet je wel een diploma of certificaat krijgen, dat is uitgegeven door één van deze organisaties:

 • Het Oranje Kruis
 • Nederlandse Rode Kruis (NRK)
 • Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO (KNV EHBO)
 • Nationale Bond voor EHBO
 • Reanimatiepartners van de Hartstichting (de cursus moet wel voldoen aan de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR)
 • Nederlandse Reanimatie Raad (NRR)
 • Livis
 • NIKTA
 • Nedcert

Een EHBO-cursus die je voor jouw werk moet volgen, zoals een EHBO-cursus voor gastouders, wordt niet vergoed.

Wat je verder moet weten

 • Je hebt geen toestemming (akkoordverklaring) nodig van Nationale-Nederlanden.
 • Je stuurt ons na afloop van de gezondheidscursus een bewijs van deelname of een kopie van jouw EHBO diploma of certificaat.
 • Het kan zijn dat de instantie die de cursus geeft de rekening rechtstreeks naar Nationale-Nederlanden stuurt. Je overhandigt ons een bewijs van deelname.

Niet vergoed worden:

 • Arbeids-en/of bezigheidstherapie.
 • Bedrijfshulpverleningscursussen (waaronder EHBO-cursussen voor kinderen ten behoeve van de registratie Gastouder in de zin van de Wet kinderopvang).

2020

Wat krijg je vergoed in 2020?

De basisverzekering vergoedt de kosten van gezondheidscursussen niet. Staat de module Fit op je polisblad, dan krijg je per kalenderjaar maximaal € 150,- vergoed. De vergoeding geldt voor de kosten van gezondheidscursussen en beweegprogramma's samen.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Je hebt geen eigen risico.

Waar kun je terecht?

Je kunt voor een gezondheidscursus terecht bij:

 • een thuiszorgorganisatie.
 • een gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD).
 • een landelijke of regionale patiëntenvereniging (voor diabetespatiënten moet deze patiëntenvereniging de gezondheidsbelangen van diabetespatiënten behartigen).
 • (poliklinieken van) ziekenhuizen.
 • een organisatie die door het Oranje Kruis is gecertificeerd als het om een EHBO-cursus gaat.
 • een zorggroep met wie wij afspraken hebben gemaakt over gezondheidscursussen. Een zorggroep bestaat uit multidisciplinaire bedrijven/stichtingen die in het kader van ketenzorg samenwerken.

Je kunt een EHBO-cursus volgen bij elke zorgverlener. Volg je de cursus via e-learning dan moet er ook sprake zijn van een praktijkdeel. Na de cursus moet je wel een diploma of certificaat krijgen, dat is uitgegeven door één van deze organisaties:

 • Het Oranje Kruis
 • Nederlandse Rode Kruis (NRK)
 • Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO (KNV EHBO)
 • Nationale Bond voor EHBO
 • Reanimatiepartners van de Hartstichting (de cursus moet wel voldoen aan de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR)
 • Nederlandse Reanimatie Raad (NRR)
 • Livis
 • NIKTA
 • Nedcert

Een EHBO-cursus die je voor jouw werk moet volgen, zoals een EHBO-cursus voor gastouders, wordt niet vergoed.

Wat je verder moet weten

 • Je hebt geen toestemming (akkoordverklaring) nodig van Nationale-Nederlanden.
 • Je stuurt ons na afloop van de gezondheidscursus een bewijs van deelname of een kopie van jouw EHBO diploma of certificaat.
 • Het kan zijn dat de instantie die de cursus geeft de rekening rechtstreeks naar Nationale-Nederlanden stuurt. Je overhandigt ons een bewijs van deelname.

Niet vergoed worden:

 • Arbeids-en/of bezigheidstherapie.
 • Bedrijfshulpverleningscursussen (waaronder EHBO-cursussen voor kinderen ten behoeve van de registratie Gastouder in de zin van de Wet kinderopvang).

uniqueid

Terug naar het overzicht van vergoedingen


Kunnen wij je helpen?