Ga direct naar inhoud

Sportarts en sportmedisch advies

Sportgeneeskunde is het medisch specialisme dat zich richt op het bevorderen, waarborgen en herstellen van de gezondheid van mensen die (willen gaan) sporten en/of bewegen. Ook richt het zich op het door sport en/of bewegen bevorderen en herstellen van de gezondheid van mensen met chronische aandoeningen. Daarnaast adviseren sportartsen op het gebied van preventie en kunnen nadelige gevolgen vroegtijdig onderkennen.

Sportmedisch advies is een medische keuring waarbij men inzicht krijgt in de conditie. Naar aanleiding van de uitkomst van de keuring kan de sportarts een gericht trainingsadvies geven.

2022

Wat krijg je vergoed in 2022?

Sportgeneeskunde krijg je vergoed uit de Basisverzekering. Deze kosten vallen onder medisch specialistische zorg. Je krijgt uit de basisverzekering geen vergoeding voor een sportmedisch advies. Staat de module Fit op je polisblad, dan krijg je voor de kosten van een sportmedisch advies per kalenderjaar maximaal € 150,- vergoed.

Je krijgt de kosten van een sportmedisch advies alleen vergoed als de sportarts werkt bij een sportmedisch adviescentrum of een sportmedische instelling die aangesloten is bij de Federatie van Sportmedische Instellingen.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2019 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. De kosten van jouw zorg of van jouw hulpmiddel betaalt je eerst zelf via uw verplicht eigen risico. Heb je in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoef je het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Je basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

Je hebt geen eigen risico voor vergoeding van de kosten van een sportmedisch advies.

Waar kunt u terecht?

Je kiest zelf je zorgverlener bij je in de buurt. Je kunt je selectie verfijnen op: sportmedisch advies of sportgeneeskunde.

De sportarts

  • Werkt in een Sportmedisch Adviescentrum of sportmedische instelling, die is aangesloten bij de Federatie van Sportmedische Instellingen.

Of:

  • Is geregistreerd als gecertificeerd sportduikerarts C of D in het register van de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde.
  • Hij voert een sportduikmedische keuring uit volgens de wetenschappelijke gestelde eisen van de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde.

De therapeut

De therapeut die onder verantwoordelijkheid van een sportarts werkt in een Sportmedisch Adviescentrum of sportmedische instelling, die is aangesloten bij de Federatie van Sportmedische Instellingen.

2021

Wat krijg je vergoed in 2021?

Sportgeneeskunde krijg je vergoed uit de Basisverzekering. Deze kosten vallen onder medisch specialistische zorg. Je krijgt uit de basisverzekering geen vergoeding voor een sportmedisch advies. Staat de module Fit op je polisblad, dan krijg je voor de kosten van een sportmedisch advies per kalenderjaar maximaal € 150,- vergoed.

Je krijgt de kosten van een sportmedisch advies alleen vergoed als de sportarts werkt bij een sportmedisch adviescentrum of een sportmedische instelling die aangesloten is bij de Federatie van Sportmedische Instellingen.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2019 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. De kosten van jouw zorg of van jouw hulpmiddel betaalt je eerst zelf via uw verplicht eigen risico. Heb je in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoef je het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Je basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

Je hebt geen eigen risico voor vergoeding van de kosten van een sportmedisch advies.

Waar kunt u terecht?

Je kiest zelf je zorgverlener bij je in de buurt. Je kunt je selectie verfijnen op: sportmedisch advies of sportgeneeskunde.

De sportarts

  • Werkt in een Sportmedisch Adviescentrum of sportmedische instelling, die is aangesloten bij de Federatie van Sportmedische Instellingen.

Of:

  • Is geregistreerd als gecertificeerd sportduikerarts C of D in het register van de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde.
  • Hij voert een sportduikmedische keuring uit volgens de wetenschappelijke gestelde eisen van de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde.

De therapeut

De therapeut die onder verantwoordelijkheid van een sportarts werkt in een Sportmedisch Adviescentrum of sportmedische instelling, die is aangesloten bij de Federatie van Sportmedische Instellingen.

2020

Wat krijg je vergoed in 2020?

Sportgeneeskunde krijg je vergoed uit de Basisverzekering. Deze kosten vallen onder medisch specialistische zorg. Je krijgt uit de basisverzekering geen vergoeding voor een  sportmedisch advies niet. Staat de module Fit op jouw polisblad, dan krijg je voor de kosten van een sportmedisch advies per kalenderjaar maximaal € 150,- vergoed.

Je krijgt de kosten van een sportmedisch advies alleen vergoed als de sportarts werkt bij een sportmedisch adviescentrum of een sportmedische instelling die aangesloten is bij de Federatie van Sportmedische Instellingen.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2020 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. De kosten van jouw zorg of van jouw hulpmiddel betaal je eerst zelf via jouw verplicht eigen risico. Heb je in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoef je het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Jouw basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

Je hebt geen eigen risico voor vergoeding van de kosten van een sportmedisch advies.

Waar kun je terecht?

Je kiest zelf jouw zorgverlener bij je in de buurt. Je kunt jouw selectie verfijnen op: sportmedisch advies of sportgeneeskunde.

De sportarts

  • Werkt in een Sportmedisch Adviescentrum of sportmedische instelling, die is aangesloten bij de Federatie van Sportmedische Instellingen.

Of:

  • Is geregistreerd als gecertificeerd sportduikerarts C of D in het register van de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde.
  • Hij voert een sportduikmedische keuring uit volgens de wetenschappelijke gestelde eisen van de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde.

De therapeut

De therapeut die onder verantwoordelijkheid van een sportarts werkt in een Sportmedisch Adviescentrum of sportmedische instelling, die is aangesloten bij de Federatie van Sportmedische Instellingen.

uniqueid

Terug naar het overzicht van vergoedingen


Kunnen wij je helpen?