Sportarts en sportmedisch advies

Sportgeneeskunde is het medisch specialisme dat zich richt op het bevorderen, behouden en herstellen van de gezondheid van mensen die (willen gaan) sporten en/of bewegen. Ook richt het zich op het door sport en/of bewegen bevorderen en herstellen van de gezondheid van mensen met chronische aandoeningen. Ook adviseren sportartsen op het gebied van preventie en kunnen nadelige gevolgen vroegtijdig opsporen.

Sportmedisch advies is een medische keuring waarbij je inzicht krijgt in de conditie. Door een keuring kan de sportarts een gericht trainingsadvies geven.

2024

Vergoeding sportarts en sportmedisch advies in 2024

Basisverzekering
Sportgeneeskunde krijg je vergoed uit de basisverzekering. Deze kosten vallen onder medisch specialistische zorg.

Aanvullende verzekering
De kosten voor een sportmedisch advies krijg je vergoed vanuit het Fit Pakket: per kalenderjaar maximaal € 150,-. In 2024 zit het Fit Pakket standaard bij je zorgverzekering van Nationale-Nederlanden.

Je krijgt de kosten van een sportmedisch advies alleen vergoed als de sportarts werkt bij een sportmedisch adviescentrum of een sportmedische instelling die aangesloten is bij de Federatie van Sportmedische Instellingen.

Heb ik een eigen bijdrage?

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen. Lees meer over de eigen bijdrage.

Heb ik een eigen risico?

Sportgeneeskunde wordt vergoed uit de basisverzekering. Hiervoor geldt het verplichte eigen risico van € 385,-. Je hebt geen eigen risico voor vergoeding van de kosten van een sportmedisch advies.

Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2024 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. In Mijn NN Zorgverzekering zie je de stand van jouw eigen risico. Lees meer over het verplichte en vrijwillige eigen risico.

Waar kun je terecht?

Op zoek naar een zorgverlener waarvan het sportmedisch advies wordt vergoed? Kijk of de sportarts is aangesloten bij de federatie van Sportmedische Instellingen. Voor sportgeneeskunde kies je zelf je zorgverlener bij je in de buurt. Je kunt je selectie verfijnen op: sportarts of sportgeneeskunde.

Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en de tarieven. Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg je altijd 100% vergoed. Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan hangt de hoogte van de vergoeding af van je basisverzekering. Lees meer over niet-gecontracteerde zorg.

Wat moet je verder weten?

  • De sportarts moet ingeschreven staan als sportarts in het register van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialismen volgens de Wet BIG.
  • De sportarts werkt in een Sportmedisch Adviescentrum(SMA) of sportmedische instelling (SMI), die gecertificeerd is door de Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg (SCAS).
  • De sportarts is ook arts voor sportmedische duikkeuring, die ECB gecertificeerd is met MED (Medical Examiner of Divers) level 1. En moet ook ingeschreven staan als sportarts in het register van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialismen volgens de Wet BIG.
  • De therapeut die onder verantwoordelijkheid van een sportarts werkt in een Sportmedisch Adviescentrum of sportmedische instelling, moet aangesloten zijn bij de Federatie van Sportmedische Instellingen.

2023

Vergoeding sportarts en sportmedisch advies in 2023

Basisverzekering

Sportgeneeskunde krijg je vergoed uit de basisverzekering. Deze kosten vallen onder medisch specialistische zorg.

Aanvullende verzekering

De kosten voor een sportmedisch advies krijg je vergoed vanuit het Fit Pakket: per kalenderjaar maximaal € 150,-. In 2023 zit het Fit Pakket standaard bij je zorgverzekering van Nationale-Nederlanden.

Je krijgt de kosten van een sportmedisch advies alleen vergoed als de sportarts werkt bij een sportmedisch adviescentrum of een sportmedische instelling die aangesloten is bij de Federatie van Sportmedische Instellingen.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Sportgeneeskunde wordt vergoed uit de basisverzekering. Hiervoor geldt het verplichte eigen risico van € 385,-.

Je hebt geen eigen risico voor vergoeding van de kosten van een sportmedisch advies.

Waar kun je terecht?

Op zoek naar een zorgverlener waarvan het sportmedisch advies wordt vergoed? Kijk of de sportarts is aangesloten bij de federatie van Sportmedische Instellingen.

voor sportgeneeskunde kies je zelf je zorgverlener bij je in de buurt. Je kunt je selectie verfijnen op: sportarts of sportgeneeskunde.

Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg je altijd 100% vergoed. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.  Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan hangt de hoogte van de vergoeding af van je basisverzekering. Bekijk hieronder het verschil: 

Zorg Vrij (combinatiepolis)
Wij vergoeden de zorg 100%. Het maakt niet uit of deze zorg wordt geleverd door een gecontracteerde of door een niet-gecontracteerde zorgverlener. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.
Zorg Voordelig (naturapolis)
Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan vergoedt Nationale-Nederlanden de geleverde zorg voor 100%. Kies je voor een zorgverlener waarmee Nationale-Nederlanden geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde zorgverlener)? Dan vergoedt Nationale-Nederlanden 70% van de rekening, maar niet meer dan het maximumtarief.

De sportarts

  • Is ingeschreven als sportarts in het register van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialismen volgens de Wet BIG.

En:

  • Werkt in een Sportmedisch Adviescentrum(SMA) of sportmedische instelling (SMI), die gecertificeerd is door de Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg (SCAS).
  • Of is voor een sportmedische duikkeuring een arts, die ECB gecertificeerd is met MED (Medical Examiner of Divers) level 1.

De therapeut

De therapeut die onder verantwoordelijkheid van een sportarts werkt in een Sportmedisch Adviescentrum of sportmedische instelling, die is aangesloten bij de Federatie van Sportmedische Instellingen.

layaf6752748c7d4abfaf0c69c63fe02929

Terug naar het overzicht van vergoedingen

Service en Contact

We kunnen je op verschillende manieren helpen.

Regel het eenvoudig zelf of neem contact met ons op.

Naar Service en Contact