Ga direct naar inhoud

Lijfrentekapitaal bij overlijden

Welke mogelijkheden heeft u?

U bent begunstigde van een lijfrentekapitaal. De verzekeraar heeft u gevraagd om een keuze te maken hoe u het kapitaal wilt laten uitkeren. De Belastingdienst geeft u een bedenktijd. Dit is een wettelijk vastgestelde tijd waarin u een keuze kunt maken. Uw bedenktijd loopt tot 31 december van het tweede kalenderjaar dat volgt op het jaar van overlijden van de verzekerde.

Uw keuzes

Periodiek uitkeren

U kunt het lijfrentekapitaal in termijnen laten uitkeren. Dit kan bij ons of bij een andere bank of verzekeraar. U opent dan een bankspaarrekening of u sluit een nieuwe verzekering af. Bij ons kunt u kiezen voor een bankspaarrekening: de Aanvullende PensioenUitkering. We maken het lijfrentekapitaal over naar deze rekening. U ontvangt vanaf deze rekening een vaste uitkering per maand, kwartaal of jaar. U kunt een Aanvullende PensioenUitkering voor het laten uitkeren van een lijfrentekapitaal alleen openen via een verzekeringsadviseur of telefonisch. Meer informatie leest u op.

Aanvullende PensioenUitkering

Uitkeren uitstellen

Onder voorwaarden mag u de uitkering van het lijfrentekapitaal uitstellen. U opent dan een bankspaarrekening of u sluit een nieuwe verzekering af. Dit kan niet bij ons. We verwijzen u hiervoor door naar een andere verzekeraar of bank.

Bekijk hieronder de voorwaarden voor het uitstellen.

In één keer laten uitkeren

U kunt het lijfrentekapitaal ook in één keer laten uitkeren (afkoop). Wel betaalt u dan misschien veel belasting. De Belastingdienst kan u bovendien een boete (revisierente) tot 20% van het uit te keren bedrag in rekening brengen. In het formulier leest u hierover meer. Heeft u vragen? Neem dan contact op met een verzekeringsadviseur.

Lijfrentekapitaal in één keer laten uitkeren

Voorwaarden uitstellen lijfrentekapitaal bij overlijden

Valt het lijfrentekapitaal onder de belastingregels uit de Wet Inkomstenbelasting 2001? Dan mag u de uitkering van het lijfrentekapitaal alleen uitstellen als u een uitkering volgens de Algemene nabestaandenwet (Anw) ontvangt. Hierbij gelden de volgende regels:

  • Heeft u een of meer kinderen onder de achttien jaar? Dan mag u de startdatum van de periodieke uitkeringen uitstellen. Dit mag tot de datum waarop het jongste kind achttien jaar wordt.
  • Krijgt u een wezenuitkering volgens de Anw? Dan mag u de startdatum van de periodieke uitkeringen uitstellen. Dit mag tot de datum waarop de wezenuitkering stopt.

Valt het vrijgekomen lijfrentekapitaal onder het oude fiscaal regime? Dan mag u de uitkering van het lijfrentekapitaal uitstellen. U opent dan een bankspaarrekening of u sluit een nieuwe verzekering af. Dit kan niet bij ons. We verwijzen u hiervoor door naar een andere verzekeraar of bank. Wanneer u kiest voor een bankspaarrekening verliest u de voordelen van het oude fiscaal regime. Laat u goed informeren over de gevolgen van uw keuze.

Uiterste datum om keuze door te geven

De Belastingdienst geeft u bedenktijd. Dit is een wettelijk vastgestelde tijd waarin een keuze kunt maken. Uw bedenktijd loopt tot 31 december van het tweede kalenderjaar dat volgt op het jaar waarin de verzekerde is overleden. Maakt u geen keuze voor die datum? Dan zijn we verplicht om de Belastingdienst hierover te informeren. De Belastingdienst doet dan alsof u het vrijgekomen lijfrentekapitaal in een keer heeft gekregen. U betaalt dan in een keer belasting over het lijfrentekapitaal en eventueel ook een extra rente aan de Belastingdienst. De Belastingdienst noemt dit revisierente. Deze revisierente is maximaal 20% van het deel van de uitkering waarover u belasting betaalt. Het bedrag dat u aan belasting en eventuele rente betaalt kan erg hoog zijn. Maak daarom zo snel mogelijk uw keuze.

Erfbelasting

U hoeft geen erfbelasting te betalen over de uitkering uit een lijfrente die valt onder de belastingregels uit de Wet inkomstenbelasting 2001 (nieuw regime). Wel komt de helft van de waarde in mindering op de vrijstelling die geldt tussen partners voor de erfbelasting.

Valt het vrijgekomen lijfrentekapitaal onder het oude fiscaal regime? Dan moet u over de uitkering erfbelasting betalen. Meer informatie over erfbelasting leest u op www.belastingdienst.nl.

Bank- of verzekeringsproduct?

Kiest u voor periodiek uitkeren? U vraagt dan eerst onze bankspaarrekening aan. Ook kunt u een bank- of verzekeringsproduct aanvragen bij een andere bank of verzekeraar. Welk product het beste bij u past hangt af van uw wensen, situatie en het soort lijfrenteproduct. Heeft u daarover vragen? Dan raden we u aan om hierover contact op te nemen met een verzekeringsadviseur.

Oud en nieuw regime

Niet alle lijfrenteverzekeringen zijn hetzelfde. De belastingregels zijn in de loop van de tijd aangepast. Voor oude lijfrenteverzekeringen gelden andere regels dan op nieuwere verzekeringen of bankspaarrekeningen. Hiervoor worden de termen oud regime en nieuw regime gebruikt. Wat voor u mogelijk is, hangt af van het regime waar uw lijfrente onder valt.


Uw situatie verandert door een overlijden