Ga direct naar inhoud

Ontslag

Wordt u geconfronteerd met ontslag, dan brengt dit allerlei onzekerheden mee. Lukt het een nieuwe baan te vinden? En wat betekent het ontslag voor uw pensioen? Maar ook zelf ontslag nemen beïnvloedt uw pensioen. We leggen uit wat de gevolgen zijn.

Uw pensioen na ontslag

Als u ontslagen bent of zelf ontslag neemt, dan bouwt u geen pensioen meer op. Het pensioen dat u al heeft opgebouwd, blijft staan, maar groeit niet verder aan. Bij pensioenfondsen worden zogeheten premievrije aanspraken vaak wel welvaartsvast (indexatie) gehouden. Er is dan geen opbouw meer, maar wel een kleine jaarlijkse aangroei. Bedenk dat uw ontslag mogelijk ook gevolgen heeft voor het pensioen van uw partner.

Uw partnerpensioen na ontslag

Sommige pensioenregelingen hebben een partnerpensioen op zogenaamde ‘risicobasis’. Zo lang u in dienst bent, is partnerpensioen verzekerd. Maar als u uit dienst gaat, vervalt dit pensioen. Daarna is geen partnerpensioen meer verzekerd. U kunt er dan voor kiezen bij uitdiensttreding een deel van uw ouderdomspensioen te ruilen voor partnerpensioen.