Ga direct naar inhoud

Arbeidsongeschiktheid

De afgelopen jaren raakten er per jaar gemiddeld 27.000 werknemers arbeidsongeschikt. Misschien overkomt het u ook op een moment dat u het niet verwacht. En wat gebeurt er dan? Het is goed om daar eens over na te denken, want arbeidsongeschiktheid raakt u op vele manieren.

Twee financiële gevolgen

Als u arbeidsongeschikt raakt, is dat al vervelend genoeg. Misschien kunt u helemaal of gedeeltelijk niet meer werken door een ziekte of een ongeval. Dan moet u rekening houden met twee financiële gevolgen:

1. Na twee jaar hebt u (veel) minder geld te besteden.

2. Na twee jaar stopt uw pensioenopbouw mogelijk helemaal of gedeeltelijk. Als u arbeidsongeschikt raakt, ontvangt u misschien een WIA-uitkering. Daarnaast heeft uw werkgever mogelijk voor u aanvullende verzekeringen afgesloten. Deze verzekeringen keren per maand een bedrag uit, zodat u meer geld te besteden hebt.

De WIA

WIA is de afkorting van Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Een WIA-uitkering is een uitkering die u kunt krijgen als u door ziekte niet of minder kunt werken. U kunt deze aanvragen als u bijna twee jaar ziek bent en meer dan 65% arbeidsongeschikt bent. Het UWV speelt een belangrijke rol. Zij bepaalt de hoogte van de WIA-uitkering en dus hoeveel geld u krijgt.

Arbeidsongeschiktheidspensioen via uw werkgever

Het kan zijn dat uw werkgever u heeft verzekerd voor verschillende aanvullingen op uw loon. Maar het kan ook zijn dat uw werkgever niets extra heeft verzekerd en u alleen een sociale uitkering ontvangt. Op uw Pensioen 1-2-3 kunt u zien wat uw werkgever voor ú heeft verzekerd. U vindt uw Pensioen 1-2-3 in mijn.nn. Hieronder lichten we enkele veel voorkomende verzekeringen toe:

  • Het arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP): met een AOP ontvangt u maandelijks een bedrag van Nationale-Nederlanden als aanvulling op uw WIA-uitkering. Een AOP is niet wettelijk geregeld. Elke pensioenregeling heeft eigen regels voor arbeidsongeschiktheid. En de verschillen hierin tussen pensioenregelingen bij verschillende werkgevers kunnen groot zijn.
  • Vrijstelling van pensioenpremie: voor uw pensioenopbouw betalen u en uw werkgever maandelijks premie. Als u arbeidsongeschikt bent, betaalt Nationale-Nederlanden deze pensioenpremie volledig of gedeeltelijk. U betaalt dan geen of minder pensioenpremie. Zo loopt uw pensioenopbouw door ondanks dat u niet, of minder werkt.

Wat verwachten wij van u?

Het is belangrijk dat uw werkgever en Nationale-Nederlanden alle belangrijke informatie over uw arbeidsongeschiktheid krijgen. U bent daar zelf verantwoordelijk voor. Als u brieven krijgt van het UWV, stuur ze dan ook door naar Nationale-Nederlanden. Bijvoorbeeld besluiten van het UWV over het verlenen, wijzigen, weigeren, uitstellen of stoppen van een WIA-uitkering. Als u deze brieven doorstuurt, zijn wij altijd op de hoogte van uw situatie.

Bekijk ook de video Arbeidsongeschiktheid en pensioen