Ga direct naar inhoud

Arbeidsongeschiktheid

De afgelopen jaren raakten er per jaar gemiddeld 27.000 werknemers arbeidsongeschikt. Misschien overkomt het u ook op een moment dat u het niet verwacht. En wat gebeurt er dan? Het is goed om daar eens over na te denken, want arbeidsongeschiktheid raakt u op vele manieren.

Twee financiële gevolgen

Als u arbeidsongeschikt raakt, is dat al vervelend genoeg. Misschien kunt u helemaal of gedeeltelijk niet meer werken door een ziekte of een ongeval. Dan moet u rekening houden met twee financiële gevolgen:

1. Na twee jaar hebt u (veel) minder geld te besteden.

2. Na twee jaar stopt uw pensioenopbouw mogelijk helemaal of gedeeltelijk. Als u arbeidsongeschikt raakt, ontvangt u misschien een WIA-uitkering. Daarnaast heeft uw werkgever mogelijk voor u aanvullende verzekeringen afgesloten. Deze verzekeringen keren per maand een bedrag uit, zodat u meer geld te besteden hebt.

De WIA

WIA is de afkorting van Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Een WIA-uitkering is een uitkering die u kunt krijgen als u door ziekte niet of minder kunt werken. U kunt deze aanvragen als u bijna twee jaar ziek bent en meer dan 65% arbeidsongeschikt bent. Het UWV speelt een belangrijke rol. Zij bepaalt de hoogte van de WIA-uitkering en dus hoeveel geld u krijgt.

Arbeidsongeschiktheidspensioen via uw werkgever

Het kan zijn dat uw werkgever u heeft verzekerd voor verschillende aanvullingen op uw loon. Maar het kan ook zijn dat uw werkgever niets extra heeft verzekerd en u alleen een sociale uitkering ontvangt. Op uw Pensioen 1-2-3 kunt u zien wat uw werkgever voor ú heeft verzekerd. U vindt uw Pensioen 1-2-3 in mijn.nn.nl. Hieronder lichten we enkele veel voorkomende verzekeringen toe:

  • Het arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP): met een AOP ontvangt u maandelijks een bedrag van Nationale-Nederlanden als aanvulling op uw WIA-uitkering. Een AOP is niet wettelijk geregeld. Elke pensioenregeling heeft eigen regels voor arbeidsongeschiktheid. En de verschillen hierin tussen pensioenregelingen bij verschillende werkgevers kunnen groot zijn.
  • Vrijstelling van pensioenpremie: voor uw pensioenopbouw betalen u en uw werkgever maandelijks premie. Als u arbeidsongeschikt bent, betaalt Nationale-Nederlanden deze pensioenpremie volledig of gedeeltelijk. U betaalt dan geen of minder pensioenpremie. Zo loopt uw pensioenopbouw door ondanks dat u niet, of minder werkt.

Wat verwachten wij van u?

Het is belangrijk dat uw werkgever en Nationale-Nederlanden alle belangrijke informatie over uw arbeidsongeschiktheid krijgen. U bent daar zelf verantwoordelijk voor. Als u brieven krijgt van het UWV, stuur ze dan ook door naar Nationale-Nederlanden. Bijvoorbeeld besluiten van het UWV over het verlenen, wijzigen, weigeren, uitstellen of stoppen van een WIA-uitkering. Als u deze brieven doorstuurt, zijn wij altijd op de hoogte van uw situatie.

Bekijk ook de video Arbeidsongeschiktheid en pensioen

Deze video bekijken?

U heeft ervoor gekozen om ons geen toestemming te geven om de persoonsgegevens die wij verkrijgen en afleiden uit uw gebruik van onze website door middel van cookies en vergelijkbare technieken te mogen gebruiken om: Te adverteren op social media platforms.
Om die reden kunt u deze video niet bekijken. Klik op ‘Toestemming geven’ om de video alsnog te bekijken of lees meer.

Toestemming geven