Ga direct naar inhoud

Erfpacht

Soms staat je huis niet op eigen grond, maar op grond van iemand anders. Dan heb je te maken met erfpacht.

Wat is erfpacht?

Erfpacht is het recht om de grond van iemand anders te gebruiken. Bijvoorbeeld als je huis op grond van de gemeente staat. Voor het gebruik van de grond betaal je een vergoeding aan de eigenaar. Dit heet de erfpachtcanon.

Soorten erfpacht

Erfpacht kan tijdelijk, voortdurend of eeuwigdurend zijn.

Tijdelijke erfpacht loopt na een bepaalde periode af. De eigenaar van de grond kan dan een nieuw erfpachtrecht vestigen. De voorwaarden en de canon kunnen dan veranderen. De eigenaar kan de erfpacht ook stopzetten. Dan moet je de woning verlaten.

Voortdurende erfpacht geldt voor onbeperkte tijd. Na afloop van een vaste periode wordt wel de canon aangepast. Bijvoorbeeld na 50 of 75 jaar. De canon kan sterk stijgen als de waarde van de grond sterk is gestegen.

Eeuwigdurende erfpacht geldt ook voor onbeperkte tijd. Het verschil met voortdurende erfpacht is dat de canon maar één keer wordt vastgesteld. Daarna heeft een stijging van de grondprijs geen invloed meer op de canon. Eeuwigdurende erfpacht geeft daarom meer zekerheid over je toekomstige kosten voor de erfpacht. De canon wordt alleen nog af en toe aangepast aan de inflatie.

Overstappen naar eeuwigdurende erfpacht

Verschillende gemeenten bieden je aan om over te stappen naar eeuwigdurende erfpacht. Bijvoorbeeld de gemeenten Amsterdam, Den Haag en Utrecht.

Vaak kun je de erfpachtcanon ook tijdelijk of voor altijd afkopen. Je betaalt dan een afkoopsom en daarna voor de afgesproken periode geen canon meer. Op de website van je gemeente lees je wat precies de mogelijkheden zijn.

Wijziging erfpacht en je hypotheek

Wil je gebruikmaken van het aanbod van je gemeente om de erfpacht te wijzigen? Dan geef je dit natuurlijk door aan je gemeente. Daarnaast maak je een afspraak bij een notaris. Die legt de wijzigingen vast in een wijzigingsakte.

Heb je een hypotheek bij Nationale-Nederlanden? Dan vraagt de notaris ons eerst om toestemming voor de wijziging. We geven die toestemming als in de wijzigingsakte een zogenoemde ‘positieve verklaring’ wordt opgenomen. Hiermee verklaar je dat je op ons verzoek een aanvullend hypotheekrecht vestigt als dit volgens ons in de toekomst nodig is.

Na ons akkoord teken je bij de notaris de akte. De notaris laat de akte daarna inschrijven bij het Kadaster. Je betaalt kosten aan de notaris voor zijn werkzaamheden. En voor het inschrijven van de akte bij het Kadaster.

Mogelijke belastingaftrek

De erfpachtcanon is meestal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • Je bent eigenaar van het huis dat op de grond staat.
  • Je gebruikt dit huis als hoofdverblijf.

Een afkoopsom om de erfpachtcanon af te kopen is niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Sluit je een lening om die afkoopsom te betalen? Dan is de rente over die lening wel aftrekbaar. Maar alleen als de lening voldoet aan de wettelijke eisen voor een eigenwoningschuld.

Kijk voor meer informatie over belastingaftrek op belastingdienst.nl. Of neem contact op met je adviseur.