Ga direct naar inhoud

BankSpaar Plus Hypotheek

  • Loyaliteitsbonus voor trouwe klanten
  • U spaart belastingvrij
  • Duidelijk hoeveel en waarvoor u betaalt

Hoeveel kan ik maximaal lenen?

Belastingvrij sparen voor de aflossing van uw hypotheek

Met de BankSpaar Plus Hypotheek weet u precies waar u aan toe bent. U betaalt hypotheekrente over uw lening en u spaart tegelijkertijd belastingvrij. Met de ‘spaarpot’ die u zo opbouwt, lost u aan het einde van de looptijd uw hypotheek (gedeeltelijk) af.
Let op: Per 1 januari 2013 is de hypotheekrente niet meer aftrekbaar als u voor de eerste keer een BankSpaar Plus Hypotheek sluit.

Ik wil hypotheekadvies

Zoek een onafhankelijk adviseur

Geen aflossing tijdens looptijd

De BankSpaar Plus Hypotheek bestaat uit twee delen: een aflossingsvrije lening en een geblokkeerde spaarrekening. Over de aflossingsvrije lening betaalt u hypotheekrente en u lost gedurende de looptijd van maximaal 30 jaar, niets af.

Sparen voor uw hypotheek­aflossing

U legt elke maand geld in op een geblokkeerde spaarrekening. De spaarrente is gelijk aan de hypotheekrente. Aan het einde van de looptijd heeft u precies zoveel vermogen opgebouwd om de BankSpaar Plus Hypotheek af te kunnen lossen. Die zekerheid heeft u.

Wij sparen met u mee

U spaart om uw hypotheek af te kunnen lossen en Nationale-Nederlanden spaart met u mee. Als trouwe klant ontvangt u een loyaliteitsbonus. Die kan oplopen tot wel 10% van het bedrag dat u bij elkaar gaat sparen, afhankelijk van hoe lang u klant blijft. U hoeft daardoor zelf minder in te leggen. Uw maandlasten vallen zo lager uit.

Duidelijk waarvoor en hoeveel u betaalt

Bij de BankSpaar Plus Hypotheek weet u precies waarvoor u betaalt: een vast bedrag voor de hypotheekrente, een vast spaarbedrag voor de spaarrekening en eventueel een premie voor de overlijdensrisicoverzekering. Aan de spaarrekening zijn geen kosten verbonden.

Maandlasten BankSpaar Plus Hypotheek

Zoals de grafiek laat zien, bestaan de maandlasten uit rente en een vast spaarbedrag dat u stort op een geblokkeerde spaarrekening. U betaalt iedere maand hetzelfde bedrag binnen de gekozen rentevastperiode. De BankSpaar Plus Hypotheek betaalt u pas aan het einde van de looptijd (gedeeltelijk) terug met het vermogen dat u op de geblokkeerde spaarrekening heeft opgebouwd.

Overstappen naar de BankSpaar Plus Hypotheek

Heeft u op dit moment een andere hypotheek, waarmee u belastingvrij spaart of belegt? Dan kunt u zonder problemen overstappen naar de BankSpaar Plus Hypotheek. De waarde van uw opgebouwde vermogen komt direct op de spaarrekening van uw BankSpaar Plus Hypotheek. U loopt geen risico dat u belasting moet betalen wegens dit overstappen, als u zich daarbij aan de fiscale voorwaarden houdt. Het spaarbedrag op de spaarrekening blijft belastingvrij. We noemen dit Fiscaal Voortzetten. Vraag uw hypotheekadviseur om meer informatie.

Hypotheken combineren

Uw hypotheekadviseur zoekt voor u de hypotheek die goed is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Het is mogelijk dat een combinatie van verschillende hypotheken voor u de beste oplossing is. Ook de BankSpaar Plus Hypotheek is prima te combineren met een andere hypotheekvorm.

Aantrekkelijke rente

Het rentepercentage van uw bankspaarrekening is even hoog als het rentepercentage van uw lening. Bij een ‘gewone’ spaarrekening is de rente vaak veel lager. Door de aantrekkelijke gegarandeerde rente spaart u sneller.

Belastingvrij sparen

Als u veel spaargeld heeft, betaalt u daar belasting over. Maar dat geldt niet voor de BankSpaar Plus Hypotheek. Het spaartegoed op de rekening van uw BankSpaar Plus Hypotheek is onder bepaalde voorwaarden belastingvrij. De regels die voor 2013 hebben gegolden voor deze geblokkeerde rekening blijven van toepassing, als u de looptijd van de rekening niet verlengt en de hoogte van het doelkapitaal niet wijzigt.

Loyaliteitsbonus

U kunt de bonus verdienen in 4 termijnen, zolang de BankSpaar Plus Hypotheek en bijbehorende spaarrekening worden voortgezet. De termijnen zijn:

  • 2,5% na 11 jaar
  • 2,5% na 16 jaar
  • 2,5% na 21 jaar
  • 2,5% na 30 jaar

Uw BankSpaar Plus Hypotheek en het depositogarantiestelsel

Het spaartegoed van uw BankSpaar Plus Hypotheek valt niet onder het depositogarantiestelsel. Als Nationale-Nederlanden Bank niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen (bijvoorbeeld bij een faillissement), dan wordt het spaartegoed verrekend met uw hypotheekschuld. Wanneer uw hypotheekschuld bijvoorbeeld € 300.000,- bedraagt en het spaartegoed € 60.000,- dan wordt uw hypotheekschuld verlaagd naar € 240.000,-. Meer informatie over het depositogarantiestelsel vindt u hier.

Ik wil hypotheekadvies

Zoek een onafhankelijk adviseur

Veelgestelde vragen
Aandachtspunten

Hypotheekrenteaftrek

De voorwaarden voor de hypotheekrenteaftrek zijn per 1 januari 2013 veranderd. Als u een hypotheek afsluit, dan moet u deze tijdens de looptijd in maximaal 30 jaar volledig annuïtair of lineair aflossen om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek. U kunt alleen nog een BankSpaar Plus Hypotheek met hypotheekrenteaftrek afsluiten als u uw bestaande (bank) spaarhypotheek wilt oversluiten naar een andere geldverstrekker.

Als u op 31 december 2012 al een hypotheek had waarvan de rente aftrekbaar was, blijven de regels van 2012 voor u van toepassing. Er wijzigt dus niets aan uw hypotheekrenteaftrek en ook de manier van aflossen verandert niet. Als u een (bank)spaar hypotheek heeft, kan deze ook in 2013 en verder ongewijzigd blijven bestaan. U behoudt dus uw hypotheekrenteaftrek.

Kortere looptijd, lagere bonus

De loyaliteitsbonus is het grootst als u 30 jaar trouw blijft aan de BankSpaar Plus Hypotheek. Is de looptijd korter of stapt u over naar een andere hypotheek, dan valt de bonus lager uit of ontvangt u helemaal geen bonus. U ontvangt de bonus aan het einde van de looptijd. De bonus is niet rentedragend.

Alleen voor uw hypotheek

De spaarrekening van de BankSpaar Plus Hypotheek is speciaal bedoeld voor de aflossing van uw hypotheek. Daarom is de spaarrekening geblokkeerd. Dit betekent dat u niet over het gespaarde tegoed kunt beschikken. Aan het einde van de looptijd wordt uw hypotheek (gedeeltelijk) met het gespaarde bedrag afgelost.

Onzekerheid bij korte rentevastperiode

Misschien wilt u de hypotheekrente voor bijvoorbeeld 5 jaar vastzetten. Na afloop van deze rentevastperiode kan uw vaste maandbedrag veranderen. Als de rente op dat moment hoger is, stijgen ook uw maandlasten. Is de rente gedaald, dan zullen uw maandlasten juist afnemen.

Rentevormen

Het is bij een BankSpaar Plus Hypotheek niet mogelijk om voor variabele rente te kiezen.

Zekerheid voor nabestaanden

Een hypotheek sluit u af voor een lange tijd. Maar wat als u in die periode komt te overlijden? Hebben uw nabestaanden dan nog voldoende inkomen om de maandlasten te betalen? Daarvoor kunt u een overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Zo kunnen uw nabestaanden in de woning blijven wonen.

Is het bedrag waarvoor u de hypotheek afsluit hoger dan 80% van de marktwaarde? Dan is voor het bedrag daarboven een overlijdensrisicoverzekering verplicht.

Tariefklasse

Met een BankSpaar Plus Hypotheek bouwt u spaarwaarde op. De verhouding hypotheek/woningwaarde wijzigt en uw hypotheek valt daardoor in een lagere tariefklasse. Nationale-Nederlanden past de risico-opslag niet automatisch aan. Bij een BankSpaar Plus Hypotheek is het namelijk niet altijd gunstig wanneer de hypotheekrente daalt, omdat uw inleg door een lagere rente hoger wordt. Neem contact op met uw adviseur als u wilt weten of het gunstig is om uw risico-opslag en daarmee uw rente aan te passen.

Kosten

Wat zijn de kosten?

De kosten zijn afhankelijk van de wijze waarop u zaken met ons doet.

Lees meer

_1411071_