Ga direct naar inhoud

Let op! Dit product kon u in het verleden bij ons afsluiten. Dit is niet meer mogelijk.

Heeft u Begeleid Beleggen? Op deze pagina leest u hoe u een wijziging doorgeeft en wat de belangrijkste kenmerken zijn.
Heeft u geen Begeleid Beleggen maar wél interesse in beleggen? Lees dan verder op Beheerd Beleggen.

Advies

Wij adviseren u op basis van uw beleggingsprofiel en ons beleggingsbeleid. Uw beleggingsprofiel geeft het risico weer dat u met uw beleggingen wilt en kunt lopen. Ons beleggingsbeleid vindt u onder de uitklapper ‘Documenten’.

Ons beleggingsadvies is onafhankelijk. Wij kiezen uit beleggingsfondsen van verschillende aanbieders en selecteren daarbij de fondsen die wij het beste vinden. Wij krijgen geen beloningen van fondsbeheerders.

Wij kunnen beleggingsfondsen van Nationale-Nederlanden Investment Partners (NNIP) in onze adviezen opnemen. Hoewel NNIP en NN Bank onderdeel uitmaken van NN Group, zijn onze beleggingsexperts onafhankelijk in hun keuze om beleggingsfondsen van NNIP wel of niet op te nemen in hun advies. Hoe onze beleggingsexperts tot hun keuze komen leest u in ons beleggingsbeleid.

Kiest u er voor om ons beleggingsadvies niet op te volgen en zelf specifieke beleggingsfondsen te aan- of verkopen? Mogelijk past uw beleggingsportefeuille dan niet bij uw beleggingsprofiel. Wij adviseren u om te beleggen volgens de modelportefeuille die bij uw beleggingsprofiel past.

U kunt de ontwikkeling van uw beleggingen volgen in mijn.nn.

Beleggingsprofielen

Nationale-Nederlanden hanteert voor haar klanten 17 beleggingsprofielen verdeeld over de risicocategorieën: defensief, neutraal of offensief. Verandert uw situatie? Dan is het belangrijk dat u uw beleggingsprofiel actualiseert. Daarnaast vragen wij u iedere twee jaar om uw beleggingsprofiel opnieuw in te vullen.

Verlagen van uw risico
Wij adviseren u op basis van de lifecycle-methode. Dit betekent dat we in ons advies het risico verlagen naarmate uw doeldatum dichterbij komt.

Risico's

Als u belegt, loopt u het risico dat u (een deel van) uw inleg verliest. Hoe groot dat risico is, verschilt per fonds. Over het algemeen geldt: hoe hoger het verwachte rendement, hoe hoger het risico. De beleggingsrisico’s die u loopt bij Begeleid Beleggen worden toegelicht in de productvoorwaarden:

Sustainable Finance Disclosure Regulation

De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) van de EU is bedoeld om transparanter te maken hoe financiële marktpartijen en financieel adviseurs duurzaamheidsrisico's (of milieu, sociale en bestuurlijke, afgekort als ESG (Environmental, Social and Governance) risico's) en -kansen integreren in hun beleggingsbeslissingen en beleggingsadvies. Bekijk hoe NN Bank omgaat met de SFDR en het beloningsbeleid met betrekking tot de integratie van duurzaamheidsrisico’s.

Kosten

Kosten die Nationale-Nederlanden in rekening brengt:

  • Deze kosten zijn te vinden op mijn.nn
  • De kosten zijn exclusief de kosten van de beleggingsfondsen
  • Geen kosten voor transactie

Kosten van de beleggingsfondsen
De aanbieders van de beleggingsfondsen waarin u kunt beleggen, maken ook kosten. Deze kosten gaan ten laste van de waarde van het beleggingsfonds. U krijgt hier geen rekening van. De kosten van de fondsen zijn verwerkt in de koersen van de fondsen. De hoogte van deze kosten verschilt per beleggingsfonds.

De informatie over de kosten van beleggingsfondsen vindt u op mijn.nn bij de samenstelling van uw portefeuille. Per fonds vindt u daar een link naar de Essentiële Beleggersinformatie (EBI). De EBI geeft u informatie over de aard van de beleggingen, de risico’s en inzicht in de kosten van het fonds. Nationale-Nederlanden ontvangt geen vergoedingen van de beleggingsfondsen waarin u via ons kunt beleggen.

Aan- en verkopen

U beslist zelf over uw aan- of verkopen
Wij geven u hiervoor minimaal 4x per jaar per e-mail advies. Ons advies is op basis van uw beleggingsprofiel.

Geld inleggen op uw beleggingsrekening
U kunt maandelijks geld inleggen via een automatische incasso of uw bank een periodieke opdracht geven. Ook kunt u zelf geld overmaken naar uw beleggingsrekening. Bij een automatische incasso beleggen wij uw inleg op basis van uw portefeuille op dat moment. Stort u zelf geld, eenmalig of periodiek? Dan moet u zelf een beleggingsopdracht geven hoe u het geld wilt beleggen.

U kunt een automatische incasso doorgeven via mijn.nn.

Formulieren aan- en verkopen
U kunt ons schriftelijk opdracht geven om aan- of verkopen voor uw beleggingsrekening Begeleid Beleggen te geven.

Fondsselectie Begeleid Beleggen
U heeft ruime keuze uit beleggingsfondsen van verschillende aanbieders, waaronder NN Investment Partners.


Veelgestelde vragen

Hoe komt Nationale-Nederlanden tot het beleggingsadvies voor Begeleid Beleggen?

Ons beleggingscomité maakt het beleggingsadvies. Een toelichting op hoe dit advies tot stand komt, leest u in mijn.nn bij 'Toelichting Beleggingsadvies'.

Wanneer wordt mijn beleggingsorder voor Begeleid Beleggen verwerkt?

U kunt alleen beleggingsopdrachten geven bij Begeleid Beleggen. Een beleggingsopdracht die wij op een beursdag vóór 12.00 uur ontvangen, verwerken wij nog diezelfde dag. 

Een opdracht in een ETF (Exchange traded fund) wordt dan nog dezelfde dag uitgevoerd.

Bij beleggingsfondsen wordt de opdracht dan uitgevoerd tegen de openingskoers van de volgende beursdag. Voor enkele buitenlandse beleggingsfondsen duurt het langer voordat de order wordt uitgevoerd (2 of 3 beursdagen).

Wanneer en tegen welke koers wordt mijn beleggingsorder voor Begeleid Beleggen uitgevoerd?

U kunt alleen beleggingsopdrachten geven bij Begeleid Beleggen. Een beleggingsopdracht die wij op een beursdag vóór 12.00 uur ontvangen, verwerken wij nog diezelfde dag. 

Een opdracht in een ETF (Exchange traded fund) wordt dan nog dezelfde dag uitgevoerd.

Bij Beleggingsfondsen wordt de opdracht dan uitgevoerd tegen de openingskoers van de volgende beursdag. Voor enkele buitenlandse beleggingsfondsen duurt het langer voordat de order wordt uitgevoerd (2 of 3 beursdagen).

Ik wil mijn advies voor Begeleid Beleggen opvolgen. Hoe doe ik dat?

Om het advies op te volgen vult u het formulier 'advies opvolgen' in en stuurt het ondertekend op naar beleggen@nn.nl. Dit formulier vindt u in mijn.nn. U logt in op mijn.nn en kiest voor 'Formulieren' onder 'Zelf regelen'.

Wat zijn de kosten voor het opvolgen van een beleggingsadvies?

Wij rekenen geen kosten verbonden voor het opvolgen van een beleggingsadvies. Ook rekenen wij geen kosten voor het aan- of verkopen van beleggingsfondsen. De aanbieder van een beleggingsfonds kan wel kosten in rekening brengen voor het in- en uitstappen in een beleggingsfonds. Een indicatie van deze kosten vindt u in de EBI van het beleggingsfonds op de pagina Fondsinformatie.

Kan ik bij Begeleid Beleggen afwijken van het beleggingsadvies?

Ja dat kan. U geeft dan zelf een aan- of verkoopopdracht op. Hiervoor vult u het formulier 'Aankoop/Verkoop beleggingsfondsen' in en stuurt het ondertekend op naar beleggen@nn.nl. Dit formulier vindt u in mijn.nn. Log in op mijn.nn en kies voor 'Formulieren' onder 'Zelf regelen'.


Alle veelgestelde vragen


Start met Beheerd Beleggen