Goed werkgeverschap? Dat zit zo

De wereld om ons heen verandert razendsnel. In deze serie praten we je bij over ontwikkelingen en trends binnen het ondernemerschap. Zo ben jij snel weer up-to-date en kun je door met ondernemen. Deze keer: wat is goed werkgeverschap?

Wat is goed werkgeverschap?

Door goed werkgeverschap te tonen zorg je voor gelukkige werknemers en dus een succesvol bedrijf. Maar hoe ben je eigenlijk een goede werkgever? Voor de definitie van goed werkgeverschap kom je al snel uit bij wetteksten van het Burgerlijk Wetboek.

Volgens artikel 7:611 zijn werkgevers verplicht zich als goede werkgever te gedragen. Maar wat is 'goed' precies? Eigenlijk komt het er op neer dat je als werkgever een fijne plek om te werken aanbiedt. Het gaat om het bieden van een passend salaris met relevante secundaire arbeidsvoorwaarden voor het uitgevoerde werk. En om een veilige werkomgeving waar werknemers langdurig kunnen blijven werken. Om het begrip goed werkgeverschap iets concreter te maken, zijn er zes beginselen samengesteld.

De 6 beginselen van goed werkgeverschap

Om de wet praktisch te maken zijn er zes beginselen van goed werkgeverschap gemaakt. Deze beginselen van goed werkgeverschap zijn opgesteld uit de rechtspraak van de afgelopen jaren. En kunnen van belang zijn als je, in de ogen van je werknemer, geen goede werkgever bent. Een advocaat kan deze beginselen dan toetsen aan de praktijk.

1. Wees zorgvuldig

Je moet je als werkgever zorgvuldig gedragen tegenover werknemers. Het zorgvuldigheidsbeginsel: een werkgever heeft verschillende plichten bij ingrijpende veranderingen. Zo heb je een onderzoeksplicht (feiten en belangen nagaan), een hoorplicht (luisteren naar standpunten en bezwaren van werknemers) en evenredigheid (belangen van werknemer en werkgever evenveel meenemen).

2. Maak geen misbruik van je machtspositie

Als goede werkgever mag je geen misbruik maken van je sterkere positie. En bij het maken van nieuwe plannen houd je rekening met de belangen van jouw personeel.

3. Motiveer ingrijpende beslissingen

Een ingrijpende beslissing moet je duidelijk motiveren. Hierdoor geef je werknemers de mogelijkheid om er tegenin te gaan of bezwaar te maken.

4. Vertrouwensbeginsel

Je personeel heeft een bepaalde verwachting van jou als werkgever. Zorg dat je hierover met hen in gesprek gaat. En dat je deze verwachtingen waarmaakt.

5. Behandel werknemers gelijk

Als werkgever hoor je geen onderscheid te maken tussen bijvoorbeeld mannelijke en vrouwelijke collega's. Iedere medewerker moet je op een gelijke manier behandelen.

6. Zorg voor een goede ongevallenverzekering

Als goed werkgever moet je zorgen voor een behoorlijke verzekering die schade van werknemers vergoedt na een ongeval. Dit kun je doen met een verzekering voor ongevalschade door werk, een zakenreis of een personeelsuitje.

De wet en het arbeidsrecht zorgen voor een goede basis. Zeker bij een arbeidsconflict. Toch gaat het tegenwoordig niet meer alleen om wat de wet over goed werkgeverschap zegt. Veel werkgevers én werknemers bedoelen met goed werkgeverschap vaak verschillende dingen.

Wat wordt er verder bedoeld met goed werkgeverschap?

Naast de wettelijke norm verwachten werknemers en werkgevers tegenwoordig vaak meer van elkaar. Denk aan goede secundaire voorwaarden. Of de manier waarop een goede werkgever zorgt voor een langdurig zieke medewerker. Is er dan een sociaal plan waarmee je ook in die situaties goed voor je werknemers zorgt? Een ander voorbeeld van goed werkgeverschap is dat je je waardering uit door middel van een attentie, zoals een taart als een werknemer vijf jaar in dienst is.

Ook draagt een goed ontwikkelingsprogramma bij aan goed werkgeverschap. Zo kan bijscholing gunstig zijn om personeel aan je te blijven binden. Kortom, er zijn verschillende manieren om goed werkgeverschap uit te dragen. En daarom is het goed om de behoeftes van je werknemers te achterhalen. Samen écht in gesprek te gaan en verwachtingen uit te spreken. Denk aan een laagdrempelige 'Hoe gaat het’-sessie. Of het rondsturen van een enquête. Het is belangrijk om aan de relatie tussen werknemer en werkgever te werken.

Waarom is goed werkgeverschap belangrijk?

Goed werkgeverschap draagt bij aan het versterken van het welzijn van je medewerkers. Wat ervoor zorgt dat je medewerkers gelukkig zijn. En waarschijnlijk langer bij je in dienst (willen) blijven. Dat is altijd goed, maar in tijden van een krappe arbeidsmarkt al helemaal.

Ook het functioneren van je werknemers krijgt een positieve boost op het moment dat je investeert in dingen die belangrijk voor ze zijn. Zoals een goede sfeer, fijne verlofregelingen of een flexibel thuiswerkbeleid. Dit leidt niet alleen tot beter functioneren maar ook tot meer plezier, gezondheid en motivatie, minder verzuim en verloop, meer productiviteit en innovatie, betere dienstverlening, meer klanttevredenheid en hogere omzet. Binnen organisaties komt daarom de focus steeds meer te liggen op het menselijke kapitaal.

Hoe meet je goed werkgeverschap?

Organisaties proberen hier dagelijks antwoord op te vinden. Met welk cijfer drukken medewerkers goed werkgeverschap van hun werkgever uit? Bij de ene onderneming worden er 'blijfgesprekken' gevoerd terwijl bij het andere bedrijf een poll wordt rondgestuurd, waar cijfers uit worden gehaald.

Een ander voorbeeld is de methodiek van ‘Great Place to Work®.’ Deze methode geeft concreet inzicht geeft in de mate van goed werkgeverschap. Met behulp van een medewerkersonderzoek wordt gemeten hoe werknemers zich voelen. En in welke mate ze het beste uit zichzelf halen. De resultaten worden uitgedrukt in een Index of Audit. Op deze manier maak je abstracte thema's als werkplezier, vertrouwen en motivatie tastbaar. Dat zou je zelf ook met een rondvraag kunnen toetsen.

Meer van dit soort artikelen direct in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief voor ondernemers en werkgevers.

Voorbeelden van goed werkgeverschap

Deze bedrijven gingen met hun mensen in gesprek. En luisterden goed.

Airbnb kondigde aan dat werknemers voor altijd op afstand mogen blijven werken. Niet alleen verhuizen binnen het land wordt daardoor een optie. Ook stimuleren ze reizen en werken. Het bedrijf speelt daarmee in op de veranderende wereld, en de toekomst van het flexibele werken.

Luscii, een digitaal zorgplatform, zet in op gunstige arbeidsvoorwaarden. Een werkweek is daar standaard vier dagen. Medewerkers die voorheen fulltime werkten, kreeg een dag extra weekend met salarisbehoud. Dit zorgt voor minder stress en burn-outs. En gelukkigere werknemers als gevolg.

Het modebedrijf WE Fashion toont goed werkgeverschap door coaching on the job, een uitgebreid onboarding-programma en een WE Academy. Ook kunnen werknemers op kantoor yogasessies of een bootcamp-les volgen, en vers en gezond eten.

Hoe word je de beste werkgever?

Door bovenstaande voorbeelden op te volgen kom je al een heel eind. Daarnaast kun je je werknemers goede ontwikkelingsmogelijkheden bieden. In een onderzoek van LinkedIn wordt KPMG Accountancy genoemd als bedrijf waar werknemers hun carrières het beste kunnen ontwikkelen. Als factoren spelen daarin mee: carrièresucces: (1) de mogelijkheid om hogerop te komen binnen het bedrijf; (2) het leren van nieuwe vaardigheden; (3) bedrijfsstabiliteit; (4) externe carrièrekansen; (5) bedrijfsaffiniteit; (6) genderdiversiteit en (7) opleidingsachtergrond.

Wil je dus echt de beste werkgever worden, ga dan aan de slag met een combinatie van alle ingrediënten, zoals aandacht geven aan gezondheid. En vrijheid bieden in hoe het werk in te richten, bevlogenheid stimuleren en talentmanagement. Maar de eerste stap is om te overleggen met je werknemers. Wat willen zij? Echt in gesprek gaan, attenties geven en ruimte voor ontwikkeling bieden misschien? Alleen zo lukt het om die relatie op te bouwen met je werknemers. Het gaat om alle kleine dingen die bij elkaar op tellen.